viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Kvalificētiem speciālistiem pašvaldības dzīvokļus izīrē maz


Inese Helmane,
LV portāls

12.03.2018

ĪSUMĀ

 • Likuma izmaiņas paredz tiesības, nevis pienākumu pašvaldībām piemērot palīdzību kvalificētam speciālistam dzīvokļa jautājumu risināšanā.
 • Kopumā 2016. gadā pašvaldību īpašumā esošo un nomāto (lietojumā iegūto) dzīvokļu skaits bija 49 895.
 • Pieredze dzīvokļu izīrēšanā kvalificētiem speciālistiem pašvaldībām ir neliela, šī aktivitāte ir sākta nesen.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +0
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +0 -0

Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” jau gandrīz divus gadus ļauj pašvaldībām piesaistīt kvalificētus speciālistus, nodrošinot viņus ar vietējai varai piederošu vai nomātu dzīvojamo platību. Taču pagaidām pašvaldību prakse šajā jomā ir neliela, piešķirti vien atsevišķi dzīvokļi.

Pirms diviem gadiem aprīļa vidū stājās spēkā grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā". Likums papildināts ar jaunu nodaļu "Dzīvojamo telpu izīrēšana speciālistiem", nosakot, ka pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldības dome noteikusi kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ir tiesīga izīrēt:

 • pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē nodarbinātam kvalificētam speciālistam;
 • kvalificētam speciālistam, kas veic ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Pašvaldību departamenta Pašvaldību pārraudzības nodaļas vadītāja Ludmila Ivanova uzsver, ka likuma izmaiņas paredz tiesības, nevis pienākumu pašvaldībām piemērot šādu palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā veidu. Ja pašvaldība vēlas šādu pilnvarojumu izmantot, tā izdod saistošos noteikumus. 2016. un 2017. gadā deviņas pašvaldības – Daugavpils pilsētas, Ventspils pilsētas, Ķekavas novada, Madonas novada, Mārupes novada, Ropažu novada, Siguldas novada, Beverīnas novada un Jēkabpils novada pašvaldība – ir informējušas ministriju, ka pieņēmušas saistošos noteikumus par speciālistu nodrošināšanu ar dzīvojamo telpu.

LV portāls publikācijā "Pašvaldībām dos tiesības piešķirt īres dzīvokļus kvalificētiem speciālistiem" jau rakstīja, ka pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar kvalificētu speciālistu var slēgt uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem. Izbeidzoties dzīvojamās telpas īres līguma termiņam, pašvaldībai ir tiesības lemt par īres līguma pagarināšanu.

Statistika

Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicētais pārskats par pašvaldību rīcībā esošo dzīvojamo fondu, kurā ietverta informācija par pašvaldību īpašumā esošo un nomāto (lietojumā iegūto) dzīvokļu skaitu (tajā skaitā arī neprivatizētie dzīvokļi), liecina, ka 2016. gadā, piemēram, Mārupes pašvaldībai nebija neviena dzīvokļa, kas būtu īpašumā vai tiktu nomāts. Carnikavas novadā tādu bija pieci, bet Ādažu novadā – 34. Daudz dzīvokļu ir īpašumā vai tiek nomāti Daugavpils pilsētā – 4084, Jēkabpils pilsētā – 2128, Madonas novadā – 1028. Kopumā 2016. gadā pašvaldību īpašumā esošo un nomāto (lietojumā iegūto) dzīvokļu skaits bija 49 895.

"Saskaņā ar jauno regulējumu kvalificētiem speciālistiem vairs nav jāstāv pašvaldības dzīvokļu piešķiršanas rindas galā."

Precīza informācija par kvalificētiem speciālistiem izīrētiem dzīvokļiem nav pieejama ne VARAM, ne Centrālajā statistikas pārvaldē, ne Latvijas Pašvaldību savienībā.

Situācija ļoti dažāda

L. Ivanova atzīst, ka pašvaldībās situācija ar dzīvojamo fondu ir ļoti dažāda: "Ir tādas pašvaldības, kas var piešķirt dzīvokli vispārējā kārtībā visiem iedzīvotājiem. Daudzviet, īpaši tur, kur ir rūpnīcas, vai arī reģionu pilsētās, kur trūkst ārstu, nevarēja izīrēt dzīvokļus kvalificētiem speciālistiem tāpēc, ka visu laiku bija rindas uz sociālās palīdzības dzīvokļiem."

Saskaņā ar jauno regulējumu kvalificētiem speciālistiem vairs nav jāstāv dzīvokļu piešķiršanas rindas galā, bet tas ir paralēls process kārtībai, kādā pašvaldība ar mājokli palīdz citām personu kategorijām, kas noteiktas likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".

Jēkabpilī piešķirti divi dzīvokļi

Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis informēja, ka pilsētā pašvaldības iestādēs periodiski kvalificētu speciālistu trūkst daudzās nozarēs. Trūkst medicīnas darbinieku, inženiertehnisko zinātņu jomā – būvinspektoru, arhitektu, parādās arī pedagogu trūkums.

"Process kopumā ir laikietilpīgs, jo, lai dome pieņemtu lēmumu par attiecīgās nozares un profesijas speciālista nepieciešamību, iesniegums par iespējām izīrēt dzīvokli vispirms tiek izskatīts konkrētajā komitejā."

"Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir brīvie dzīvokļi, bet tie atrodas mikrorajonā, kas nav pieprasīts," skaidroja G. Gogulis. "Taču speciālisti vispirms sāk strādāt kādā uzņēmumā vai iestādē neatkarīgi no tā, ir vai nav dzīvojamās platības. Pašvaldības iestādēs strādājošie pēc tam, ja ir nepieciešamība, lūdz palīdzēt ar dzīvojamo platību. Savukārt no uzņēmumos strādājošiem tādu lūgumu ir maz. Kopumā ir piešķirti divi dzīvokļi kvalificētiem speciālistiem ar noteiktu dzīvokļa statusu."

Madonā pieredze neliela

Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Riekstiņa informēja, ka Madonas novada pašvaldība izdevusi saistošos noteikumus Nr. 10 "Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam", kas stājušies spēkā 2016. gada 8. novembrī un  kuros definēts, ka pašvaldība izīrē pašvaldības dzīvojamo telpu:

 1. pašvaldības attīstības programmā ietvertajās attīstāmajās nozarēs kvalificētiem speciālistiem, kas ir nepieciešami uzņēmējdarbības veicināšanai administratīvajā teritorijā;
 2. kvalificētiem speciālistiem ar profesionālo vai augstāko izglītību, kas ir nepieciešami valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanai:
 • veselības un sociālo pakalpojumu nozarē;
 • izglītības nozarē;
 • kultūras nozarē;
 • pārvaldības organizēšanas un nodrošināšanas jomā;
 • inženierzinātņu nozarē.

I. Riekstiņa minēja, ka ar laiku dabiskās paaudžu nomaiņas rezultātā aktuāls novadā varētu būt arī pedagogu jautājums. Taču viņa atzina, ka "prakse izīrēt dzīvokļus kvalificētiem speciālistiem ir neliela, šī aktivitāte ir sākta nesen un līdz šim piešķirts dzīvoklis tikai vienam speciālistam – ģimenes ārstei Ļaudonā 2017. gadā".

Madonas novada pašvaldībai patlaban nav pieejami brīvi dzīvokļi, taču tie atbrīvojas tad, kad īrnieki neveic maksājumus. Taču šī Vidzemes reģiona pašvaldība atzīst, ka "process kopumā ir laikietilpīgs, jo, lai dome pieņemtu lēmumu par attiecīgās nozares un profesijas speciālista nepieciešamību Madonas novada administratīvajā teritorijā, speciālista iesniegums par iespējām izīrēt dzīvokli vispirms tiek izskatīts konkrētajā komitejā, kas atbilst darbības jomai".

Ar mērķi veicināt augsti kvalificētu speciālistu piesaisti Madonas novadam un nodrošināt turpmāku sekmīgu novada attīstību pašvaldība speciālistu piesaistei piešķir arī finansējumu studiju maksai (nodrošina rezidentūras studiju maksu atsevišķās ārstu specialitātēs), kā arī stipendijas.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'īres tiesības  

  Ieteikt:  +0
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti