viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Iespēja uzņēmumiem sakārtot darba vidi


Inese Helmane,
LV portāls

21.02.2018

ĪSUMĀ

 • Sākusies pieteikšanās projektam "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana".
 • Projekta mērķis ir uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos.
 • Plānots, ka atbalstu saņems 4700 mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi bīstamajās nozarēs.
 • 2017. gadā darbā notikuši 1815 nelaimes gadījumi. Nozares, kurās tas noticis visbiežāk, ir apstrādes rūpniecība, būvniecība, transports un uzglabāšana.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +0
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +0 -0

Lai sakārtotu darba vidi un darba aizsardzības jomā ievērotu normatīvo aktu prasības, Valsts darba inspekcija sākusi īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tā mērķis ir uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos.

Ievērojot darba aizsardzības politikas jomas attīstības tendences Eiropas Savienībā, 2016. gada sākumā tika apstiprinātas Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2016.–2020. gadam. Dokumentā ir norādes uz virkni risināmu problēmu – zems sabiedrības informētības līmenis par darba aizsardzības jautājumiem, augsts nelaimes gadījumu skaits, īpaši augsts smago un letālo nelaimes gadījumu skaits, kā arī jo sevišķi liels nelaimes gadījumu īpatsvars bīstamajās nozarēs, augsts arodslimnieku, arodslimību un ar darbu saistīto slimību skaits.

Atbalstu saņems 4700 uzņēmumi

Lai panāktu darba aizsardzības prasību ievērošanas uzlabošanu Latvijā, Valsts darba inspekcija (VDI) sadarbībā ar partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS), Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Rīgas Stradiņa universitātes aģentūru "Darba drošības un vides veselības institūts" – īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana".

ESF projekta, kas uzsākts pērn 31. oktobrī, kopējās izmaksas ir 12,6 miljoni eiro, tajā skaitā 10,7 miljoni eiro ESF, bet 1,9 miljoni eiro – valsts budžeta finansējums. Projekts ilgs līdz 2022. gada 31. decembrim. Plānots, ka atbalstu saņems 4700 mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi bīstamajās nozarēs ar darbinieku skaitu līdz 50, kuros ir zemāks darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošanas līmenis.

Pieci virzieni

Projekta mērķis ir uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos, skaidro VDI projekta vadītājs Ivars Īverts.

Plānots, ka speciālisti bez maksas uzņēmumos izvērtēs darba vides riskus, izstrādās darba aizsardzības pasākumu plānus, sniegs rekomendācijas, kā izveidot darba aizsardzības struktūras. Saskaņā ar eksperta norādījumiem tiks nodrošināti arī laboratoriskie mērījumi, tiesa, summā līdz 250 eiro. Papildus tiks nodrošināta iespēja apmācīt darba aizsardzības speciālistus atbilstoši darba aizsardzības prasībām.

"Nereti dažādu nozaru uzņēmumi nav izvērtējuši riskus darba vidē vai par tiem nemaz nezina," skaidro I. Īverts. "Tiek mainītas iekārtas, tehnoloģijas – šādās situācijās ir daudz risku, kas ir jāapzinās."

Saņemti pirmie pieteikumi

Atbalstam var pieteikties uzņēmumi, kas darbojas bīstamajās nozarēs, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju" 1. pielikumā noteiktajiem komercdarbības veidiem.

ESF projekta ietvaros atbalstu ir paredzēts sniegt vienā uzņēmuma norādītajā saimnieciskās darbības veikšanas vietā (adresē). 

Līdz februāra vidum VDI bija saņēmusi un izvērtējusi pirmos uzņēmumu pieteikumus konsultatīvā atbalsta sniegšanai.

Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas izpilddirekcijas vadītājs Armands Nikolajevs LV portālam atzina, ka iepriekšējā ES fondu periodā atsevišķi nozares uzņēmēji izmantoja doto iespēju veikt darba aizsardzības auditu un, ja būs papildu informācija, varētu būt uzņēmēji, kas piedalīsies arī šajā projektā.

Bezmaksas konsultācijas

Viens no ESF projekta darbības virzieniem ir arī iespēja darba devējiem un darba ņēmējiem saņemt konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos, atklāja I. Īverts. Šobrīd jau sniegtas vairāk nekā 1000 konsultācijas. Tās bez maksas var saņemt klātienē, telefoniski un elektroniski.

Pēc LBAS darba tiesību konsultanta Kaspara Rācenāja teiktā, lielākā daļa konsultāciju ir par darba algas neizmaksāšanu. Otrs problēmjautājums, par kuru visbiežāk sūdzas darbinieki, ir atbrīvošana no darba. LBAS saviem biedriem palīdz arī tiesas procesos. "Viena daļa ir konsultatīvā, otra – dažāda veida dokumentu sagatavošana. Tie var būt prasības pieteikumi, apelācijas sūdzības, kasācijas sūdzības, paskaidrojumi tiesai un darba devējam, maksātnespējas pieteikumu iesniegšana, kā arī kreditora prasījumu sagatavošana," skaidroja K. Rācenājs.

"Nereti dažādu nozaru uzņēmumi nav izvērtējuši riskus darba vidē vai par tiem nemaz nezina."

Savukārt LBAS konsultants darba aizsardzības jautājumos Mārtiņš Pužuls zināja teikt, ka visplašākais jautājumu klāsts ir arodslimību jomā.

Papildus konsultāciju sniegšanai LBAS nodrošina izglītojošās aktivitātes profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, gan apmeklējot izglītības iestādes, gan organizējot ikgadējo zināšanu pārbaudes konkursu "Profs".

Apmācības un semināri

LDDK savukārt papildus piedāvā darba devējiem vai to pārstāvjiem apmeklēt uzņēmumus mācību ekskursijās un iepazīties ar citu uzņēmumu labo praksi darba aizsardzības prasību ievērošanā.

Trešais projekta sadarbības partneris – Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra "Darba drošības un vides veselības institūts" – īsteno apmācības preventīvās kultūras paaugstināšanai un seminārus par aktuālām darba aizsardzības un darba tiesību tēmām. Apmācību mērķa grupa ir darba ņēmēji, bet semināru – darba devēji un darba ņēmēji.

Vairāk informācijas par ESF projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, kā arī pieteikuma veidlapas ir atrodamas VDI mājaslapā šeit.

1815 nelaimes gadījumi darbā

Pēc VDI operatīvās informācijas, 2017. gadā darbā notikuši 1815 nelaimes gadījumi. No tiem šobrīd izmeklēti 184 gadījumi, kuru rezultātā cietušie guvuši smagus veselības traucējumus, 16 gājuši bojā, un 1615 nelaimes gadījumi darbā, kad cietušais nav guvis smagus veselības traucējumus.

Nozares, kurās visbiežāk notikuši nelaimes gadījumi, ir apstrādes rūpniecība, būvniecība, transports un uzglabāšana.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 

  Ieteikt:  +0
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti