viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Pārskatīs atalgojumu valsts pārvaldē strādājošajiem zemākā un augstākā līmeņa vadītājiem  4


Edīte Brikmane,
LV portāls

08.01.2018

ĪSUMĀ

 • Likumprojekts paredz paaugstināt maksimālā atalgojuma apmērus valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem 10.–16. mēnešalgu grupā – pirmā, vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem.
 • Vistuvāk privātā sektora atalgojuma līmenim ir valsts pārvaldē nodarbinātie mazkvalificētie darbinieki, savukārt lielākā atšķirība vērojama vadītājiem.
 • Mērķis ir virzīties uz to, ka valsts pārvalde maksā 80% no atalgojuma, kādu var piedāvāt privātais sektors.
 • Paredzēts noteikt vienotus kritērijus, lai izvērtētu, kuriem darbiniekiem būs priekšrocības palikt darbā vai saglabāt amatu, kā arī iespēju izmaksāt atlaišanas pabalstu trīs vidējo izpeļņu apmērā.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +0
-1 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +0 -1

Lai mazinātu kritisko atalgojuma atšķirību starp līdzvērtīgos amatos strādājošajiem privātajā un publiskajā sektorā, 4. janvārī valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Cita starpā tie paredz ieviest papildu atbalstu tiem darbiniekiem, kurus skars nodarbināto skaita samazināšana par 6%, kas atbilstoši “Valsts pārvaldes reformu plānam 2020” ir priekšnoteikums atalgojuma politikas pārskatīšanai.

Likumprojekts paredz papildināt Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu (Atlīdzības likumu) ar 5. pielikumu, palielinot maksimālā atalgojuma apmērus valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem 10.–16. mēnešalgu grupā. Pie šīm grupām pieskaitāmi pirmā līmeņa vadītāji / vecākie speciālisti / eksperti (10. –12. mēnešalgu grupa), vidējā līmeņa vadītāji / ministru padomnieki (13.–14. mēnešalgu grupa) un augstākā līmeņa vadītāji (15.–16. mēnešalgu grupa).

Likumprojekta anotācijā norādīts uz diviem iemesliem, kāpēc paaugstinājums būtu jāattiecina tieši uz augstākajām mēnešalgu grupām. Pirmkārt, augstākajām mēnešalgu grupām atalgojums nav grozīts kopš 2010. gada, kamēr zemākajām (no 1. līdz 10. mēnešalgu grupai, kas ir mazkvalificētie strādnieki un jaunākie speciālisti) šāds paaugstinājums ir ticis piemērots. Tikmēr šajā laika posmā tirgus situācija ir būtiski mainījusies, privātajā sektorā ir vērojams salīdzinoši straujš vidējā atalgojuma līmeņa kāpums (pērn vidējā mēnešalga paaugstinājās par 6,3%, kas ir lielākais darba samaksas kāpums kopš 2008. gada), jo īpaši vadošajiem speciālistiem, kamēr valsts pārvaldes vadošo darbinieku atalgojuma konkurētspēja ar katru gadu sarūk (skat. infografiku). Tiek prognozēts, ka darba samaksa tuvākajos gados turpinās pieaugt.

Privātajā sektorā saņem 2–3 reizes vairāk

Pēc Valsts kancelejas pasūtījuma 2017. gadā tikai veikts salīdzinošais pētījums,1 kurā tika salīdzināts līdzvērtīgu amatu atalgojuma apmērs privātajā un publiskajā sektorā. Pētījuma rezultāti liecina, ka atalgojuma atšķirība dažādās mēnešalgu grupās ir atšķirīga. Vistuvāk privātā sektora atalgojuma līmenim ir valsts pārvaldē nodarbinātie mazkvalificētie darbinieki, savukārt lielākā atšķirība vērojama vadītājiem. Savukārt valsts pārvaldē nodarbināto mēnešalgas augstākā, vidējā, zemākā līmeņa vadītājiem un augsti kvalificētiem ekspertiem šobrīd sasniedz tikai 37% no privātā sektora vidējās mēnešalgas līdzvērtīgās pozīcijās.

Likumsakarīga ir valsts pārvaldes darbinieku teju masveidīga aizplūšana uz privāto sektoru. Pēc Valsts kancelejas sniegtās informācijas, 2016. gadā darbu ministrijās pārtrauca teju katrs piektais (18,5%) jeb 593 nodarbinātie. Arī 2017. gads vairākās ministrijās šai ziņā nebija veiksmīgāks, jo darbu pārtrauca 16–18% darbinieku. Jāpatur prātā, ka tie ir cilvēki, kuri izstrādā normatīvos aktus, plāno nozaru politiku, tātad vistiešākajā veidā ietekmē katra valsts iedzīvotāja ikdienas dzīvi.

"2016. gadā darbu ministrijās pārtrauca teju katrs piektais (18,5%) jeb 593 nodarbinātie."

Tāpēc likumprojekts paredz celt maksimālos apmērus tām mēnešalgu grupām, kurās nodarbinātie šobrīd saņem ievērojami zemāku atalgojumu nekā līdzīga darba veicēji privātajā sektorā. Mērķis ir virzīties uz to, ka valsts pārvalde maksā 80% no atalgojuma, kādu var piedāvāt privātais sektors. "Saprotam, ka nevaram piedāvāt 100% vai vairāk. Valsts pārvalde var piedāvāt kaut ko citu – stabilitāti, ceru, tas ir arī prestižs. Tā ir iespēja iesaistīties valstisku problēmu risināšanā," intervijā par Valsts pārvaldes reformu plānu LV portālam atzina Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.

Valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) maksimālā menešalga
 

Mēnešalgu grupa

Mēnešalgas apmērs (eiro) 

Likumprojektā paredzētais mēnešalgas apmērs (eiro)

16

ne vairāk kā 2441 ne vairāk kā 3450

15

ne vairāk kā 2353 ne vairāk kā 3233

14

ne vairāk kā 2264 ne vairāk kā 2573

13

ne vairāk kā 1917 ne vairāk kā 2304

12

ne vairāk kā 1647 ne vairāk kā 1813

11

ne vairāk kā 1382 ne vairāk kā 1733

10

ne vairāk kā 1287 ne vairāk kā 1385

9

ne vairāk kā 1190 ne vairāk kā 1190

8

ne vairāk kā 1093 ne vairāk kā 1093

7

ne vairāk kā 996 ne vairāk kā 996

6

ne vairāk kā 899 ne vairāk kā 899

5

ne vairāk kā 802 ne vairāk kā 802

4

ne vairāk kā 705 ne vairāk kā 705

3

ne vairāk kā 608 ne vairāk kā 608

2

ne vairāk kā 530 ne vairāk kā 530

1

ne vairāk kā 450 ne vairāk kā 450

Papildu finansējuma nebūs

Valsts kanceleja uzsver – papildu finansējums mēnešalgu skalu palielināšanai netiks piešķirts. Katram resoram nodarbināto mēnešalgas jāpārskata, izmantojot ietaupītos finanšu līdzekļus, kas radīsies, īstenojot "Valsts pārvaldes reformu plānā 2020" paredzēto nodarbināto skaita samazinājumu par 6%, kā arī ieviešot obligāto ikgadējo efektivitātes ietaupījumu.

"Lai motivētu veikt reformas, ietaupītie līdzekļi, atbrīvojot darbiniekus un veicot procesu efektivizāciju, tiks novirzīti algu paaugstināšanai tiem, kuri paliek strādāt. Veicot nodarbināto skaita samazinājumu par 6%, veidosies atlīdzības ietaupījums par aptuveni tiem pašiem 6%, kurus arī varēs novirzīt atlīdzības palielināšanai nodarbinātajiem, kuri turpinās darbu," skaidroja Valsts kancelejas direktors. Vienlaikus viņš neslēpa, ka ar to vien nepietiks, lai sasniegtu izvirzīto mērķi – atalgojums vismaz 80% apmērā no līdzvērtīgas darba samaksas privātajā sektorā.  

"Jāapzinās, ka pie pašreizējā atlīdzības apmēra kāpuma tempa privātajā sektorā (pēdējos 2 gados 6–7% gadā) valsts pārvaldei būs jādomā par papildu risinājumiem atlīdzības konkurētspējas nodrošināšanai," norādīja J. Citskovskis.

Vienoti kritēriji amatpersonu salīdzināšanai

Cita starpā plānotas vairākas citas izmaiņas, kas vērstas uz konfliktsituāciju mazināšanu un papildu atbalsta nodrošināšanu šajā pārmaiņu periodā tiem darbiniekiem, kurus skars nodarbināto skaita samazināšana vai amata vietas likvidācija.

Piemēram, likumprojekts paredz papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 38. punktu par vienotu kritēriju amatpersonu (darbinieku) salīdzināšanai ieviešanu, lai izvērtētu, kuriem darbiniekiem būs priekšrocības palikt darbā vai saglabāt amatu. Priekšroka palikt darbā vai saglabāt amatu tiks noteikta tām amatpersonām (darbiniekiem), kurām ir labāki darba izpildes rezultāti un augstāka kvalifikācija. Ja tā būtiski neatšķiras, priekšroka ir tām amatpersonām (darbiniekiem), kurām nav cita pastāvīga ienākumu avota, piemēram, vecuma vai izdienas pensija. Ja nevienai no amatpersonām (darbiniekiem) papildu ienākumu avota nav, priekšroka palikt darbā vai saglabāt amatu nosakāma saskaņā ar Darba likumu.

"Mērķis ir virzīties uz to, ka valsts pārvalde maksā 80% no atalgojuma, kādu var piedāvāt privātais sektors."

Tāpat grozījumi Atlīdzības likumā paredz, ka, izbeidzot amata (dienesta, darba) tiesiskās attiecības pēc savstarpējas vienošanās, nodarbinātajam varēs piešķirt atlaišanas pabalstu līdz triju mēnešu vidējās izpeļņas apmēram. Iestādēm, lemjot par atlaišanas pabalstu, ir jāņem vērā amata vērtība (atbildības līmenis un sarežģītība), proti, augstākas vērtības amatiem nosakot lielāku pabalsta apmēru. "Tas ir kā sākotnējs atbalsts, kamēr nodarbinātais atrod jaunas iespējas darba tirgū," teikts likumprojekta anotācijā. Pašreizējā Atlīdzības likuma 17.panta četrpadsmitās daļas redakcija paredz atlaišanas pabalstu vien 70 procentu apmērā no mēneša vidējās izpeļņas.

Lai grozījumi likumā stātos spēkā, tiem vēl jāgūst Ministru kabineta un Saeimas atbalsts.


 

1SIA "Fontes Vadības konsultācijas" salīdzinošais pētījums par atalgojuma apmēru.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'amatpersona  'budžets  'ierēdņi  

  Ieteikt:  +0
-1

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (4)
 
 
VECĀKIE    JAUNĀKIE
 
1 Kopā: 4
 

ne pārāk labi sanāk
Iesaka:  +8  -0

Ja iepriekš šķita, ka atalgojuma reforma ir laba un pamatota, tad pēc šī raksta izlasīšanas nāca apskaidrība, ka tā ir pilnīgi muļķīga vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, reformas rezultātā atlaidīs ne jau vadītājus, bet speciālistus, visticamāk zemākā līmeņa, piemēram, vecākos referentus, lietvedības vai personāla speciālistus, kas nebūt nav tie labāk apmaksātie. Un uz viņu algu ietaupījuma rēķina palielinās algu palikušajiem?! Bet palikušie nemaz nekvalificējas šai reformai, jo neatbilst attiecīgajām mēnešalgu grupām. Tātad, zemākā līmeņa speciālistiem pieaugs slodze, jo būs jāpaveic tas pats darba apjoms (un tikai nevajag stāstīt pasakas par funkciju vai darba apjoma optimizāciju), par ko algu palielinās vadītājiem. Paldies, Valsts kancelejai, darbinieku aizplūšana ar šo būs vēl lielāka:) Otrākrt, ja arī atlaidīs tos 6% darbinieku matemātiski tur nekādi nesanāk ietaupīt finansējumu tam, lai paaugstinātu atalgojumu kaut pusei palikušajiem vadošajiem speciālistiem vai vadītājiem. Nekādi nesanāk. Es redzu to, ka reāls algu pieaugums varētu būt tikai tiem, kuriem jau šobrīd ir pietiekami finansējuma, taču viņus ierobežo noteiktie sliekšņi, citādi nekā. Treškārt, tas ir ļoooti milzīgs solis pretī tiešās pārvaldes sašķelšanai, jo būs tradicionāli turīgie resori, kuriem atradīsies līdzekļi algu celšanai, un būs tradicionāli nabadzīgie, kuriem šādu līdzekļu nebūs pat pēc atlaišanām jau iepriekšminēto iemeslu dēļ. Jau šobrīd ir vērojama situācija, ka par vienādu darbu speciālisti dažādos resoros saņem atšķirīgu atalgojumu. Šāda reforma plaisu padarīs vēl izteiktāku, tā viennozīmīgi būs. Vadošie speciālisti atalgojumu saņems nevis pēc padarītā un atbilstoši darba rezultātiem, bet atkarībā no tā, cik izveicīgi algu palielināšanā būs bijuši attiecīgā resora vadītāji. Kurnēšana no neapmierināto puses būs milzīga. Piedomājot varētu atrast vēl kādus negatīvos aspektus, diemžēl pozitīvos tā īsti neatrodu. Pa to laiku dzīves dārdzība pieaug ar katru dienu un tiešajā pārvaldē strādājošie speciālisti uz reālu atalgojuma pieaugumu tuvākajā laikā var necerēt:( Reforma - brāķis.

08.01.2018 20:45:50

kālis
Iesaka:  +0  -0

10. –12. mēnešalgu grupa taču ir vecākie speciālisti un eksperti.

08.01.2018 22:07:34

cope
Iesaka:  +0  -0

cik noprotams, tad reformu plāns tieši paredz algu izlīdzināšanu visās algu grupās, lai nebūtu atšķirības starp resoriem vienā mēnešalgu grupā. Šeit iztirzāti tikai vieni atsevišķi grozījumi likumā, nevis reformu plāns kopumā, kas paredz daudz citas darbības. Kā tas izdosies, laiks rādīs.

08.01.2018 22:14:39

Viedoklis
Iesaka:  +6  -0

It kā problēmas ar vadītājiem nebija. Tāpēc ļoti izbrīna atalgojuma celšana tika (TIKAI) zemākā un augstākā līmeņa vadītājiem. Tajā pašā laikā trūkst un dažviet pat ļoti darbu izpildītāju. Tiem gan netiek nekas netiek solīts. Laikam jau visus darbus veiks paši zemākā un augstākā līmeņa vadītāji. Jo neviens no tiem nav pieprasījis lielākas algas darba darītājiem.

08.01.2018 21:25:36

 
1 Kopā: 4
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti