viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Arī energoservisa kompānijas varēs saņemt atbalstu daudzdzīvokļu ēku renovācijai


Inese Helmane,
LV portāls

21.07.2017

ĪSUMĀ

 • Dzīvokļu īpašnieki pirms vēršanās sabiedrībā "Altum" var lemt, ka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu veic energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs.
 • ESKO Latvijā nav ļoti plaši izplatīts komercdarbības veids, un energoefektivitātes pakalpojumu tirgus ir mazattīstīts.
 • Turpmāk pašvaldības apsaimniekotājs pats par savu naudu varēs finansēt energoefektivitātes projektus, neizmantojot aizņēmumu bankā vai pie cita finansētāja, strādājot pēc ESKO principa.
 • Kopumā šogad daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes veicināšanas pasākumiem "Altum" grantos plāno piešķirt aptuveni 12 miljonus eiro.

 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +2 -0

Šodien stājas spēkā valdībā 18. jūlijā apstiprinātie Ministru kabineta (MK) noteikumu grozījumi daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, paplašinot tās iespējas. Viens no jaunumiem paredz, ka turpmāk “Latvijas Attīstības finanšu institūcijā “Altum”” (“Altum”) atbalstu granta veidā ar pilnvarotās personas starpniecību varēs saņemt arī energoservisa (ESKO) kompānijas, kurām mājas iedzīvotāji ir uzticējuši veikt mājas atjaunošanas darbus un uzņemties visas projekta saistības.

MK noteikumi Nr. 410 "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"" ne tikai paplašina daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenotāju un finansētāju loku, bet arī atvieglo atbalsta saņemšanas nosacījumus.

Atbalsts granta veidā

Grozījumi paredz, ka dzīvokļu īpašnieki pirms vēršanās sabiedrībā "Altum" var lemt, ka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu veic energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs. Šajā gadījumā dzīvokļu īpašniekiem nav nepieciešams saņemt cita finansētāja aizdevumu vai apliecinājumu, ka dzīvokļu īpašnieki var pieteikties aizdevuma saņemšanai sabiedrībā "Altum". Vienlaikus jāņem vērā, ka ESKO nevarēs būt dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona. Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu nodrošinās ESKO, dzīvokļu īpašnieki atbalstu varēs saņemt tikai granta veidā, skaidro Ekonomikas ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Elita Rubesa-Voravko.

LV portāls publikācijā "Sāk finansēt energoefektivitātes programmu daudzdzīvokļu ēkās" jau rakstīja, ka papildus plānots izveidot speciālu ESKO refinansēšanas fondu, kas nodrošinās ESKO modeļa plašāku pielietojumu Latvijā. "Altum" Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs Ingus Salmiņš skaidro, ka tā gan varētu būt privāta iniciatīva.

Palielinās uzticību energoefektivitātes pakalpojumu idejai

ESKO darbības princips ir savas investīcijas atgūt no panāktā enerģijas ietaupījuma (galvenokārt elektrība, siltums).

Vērtējot MK noteikumu grozījumus, energoservisa uzņēmuma "Renesco" direktors Dzintars Jaunzems uzsver: "Šāda veida atbalsts noteikti ir vajadzīgs. Tas palielinās sabiedrības un iesaistīto pušu uzticību energoefektivitātes pakalpojumu idejai un palielinās izpratni par ESKO pieeju atjaunošanas projektu īstenošanai. Būtiski uzsvērt, ka ESKO ir komercdarbības veids, nevis konkrēts uzņēmums. Tas nozīmē, ka jebkurš uzņēmums vai jaunuzņēmums var būt energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs. Treškārt, nevar īsti teikt, ka šie grozījumi kardināli būtu palielinājuši līdz šim neredzētas iespējas vai risinājumus."

"Jebkurš uzņēmums vai jaunuzņēmums var būt energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs."

Runājot par finansējuma lielumu, "Renesco" vadītājs norāda, ka "ESKO uzņēmuma darbība nav iespējama, ja plāno atjaunot tikai vienu ēku. Noteikti ir jābūt ilgtermiņa skatījumam un plānam atjaunot pietiekami lielu ēku skaitu. Vienlaicīgi ir jābūt iespējai ESKO izmantot īstermiņa aizdevumus ēkas atjaunošanas projekta uzsākšanai un īstenošanai, pēc tam to refinansēt, izmantojot nākotnes naudas plūsmu no ēkas. Šāda pieeja ļauj samazināt ESKO kredītportfeļa apjomu (t.i., nav nepieciešams ņemt ilgtermiņa kredītu, kam noteikti ir augstākas prasības, nepieciešams lielāks pašu kapitāls u. c.) un ļauj atjaunot nākamās ēkas. Turklāt energoefektivitātes pakalpojuma līgums noteikti ir arī ilgtermiņa sadarbība ar ēkas iedzīvotājiem, jo arī pēc atjaunošanas projekta īstenošanas un pārfinansēšanās ESKO turpina apsaimniekot un uzturēt ēkā investēto, lai nodrošinātu garantēto energoefektivitātes līmeni. Šis fakts ir svarīgs, jo ēku iedzīvotāji saņem ilgtermiņa rezultātu, nevis tikai ēkas atjaunošanas projektu, kā tas būtu gadījumos, ja viņi šo pasākumu veiktu paši".

ESKO – maz zināms Latvijā

Eiropas Savienībā ESKO princips tiek plaši pielietots jau pāris desmitgades. ESKO Latvijā nav ļoti plaši izplatīts komercdarbības veids, un energoefektivitātes pakalpojumu tirgus ir mazattīstīts. Latvijā pirmie ESKO projekti ielu apgaismojuma jomā tika realizēti aptuveni pirms 15 gadiem. "Renesco"  šajā jomā strādā kopš 2008. gada. Savukārt valstiskā līmenī ESKO princips (energoefektivitātes pakalpojuma sniegšana) oficiāli parādījās tikai 2016. gadā, kad stājās spēkā Energoefektivitātes likums.

"Var teikt, ka tikai tagad ESKO pieeja Latvijā ir apzināta un pieņemta arī valsts līmenī kā viena no reālākajām iespējām, lai sakārtotu dzīvojamo fondu. Īpaši tas ir svarīgi šobrīd, jo aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju dzīvo ēkās, kurās ir nepieciešama atjaunošana. Turklāt ir skaidrs, ka pēc 2020. gada atbalsta intensitāte no Eiropas Savienības fondiem tiks būtiski samazināta," uzsver Dz. Jaunzems.

Pārvaldnieka iesaiste

Cits būtisks jaunums, kas ir ieviests līdz ar MK grozījumu stāšanos spēkā: turpmāk pašvaldības apsaimniekotājs arī pats par savu naudu varēs finansēt energoefektivitātes projektus, strādājot pēc ESKO principa, skaidro I. Salmiņš. Tas ir būtisks ieguvums mājām, kurām ir izveidoti ietaupījumi, kurus izmantot remontdarbu veikšanai. 

Tāpat ar grozījumiem ir būtiski atvieglots neapdzīvojamo telpu platības kritērijs – līdz šim programmā varēja piedalīties mājas, kurās neapdzīvotā platība ir līdz 25%. Tagad šis kritērijs ir izņemts. Šīs izmaiņas ir būtiskas mājās, kurās, piemēram, ir lielas bēniņu vai pagrabu platības.

"Var teikt, ka tikai tagad ESKO pieeja Latvijā ir apzināta un pieņemta arī valsts līmenī kā viena no reālākajām iespējām, lai sakārtotu dzīvojamo fondu."

Ar grozījumiem arī tiek izmainītas procedūras atbalsta pieteikumu vērtēšanā, paātrinot pieteikumu vērtēšanu un mazinot birokrātisko slogu. Grozījumos ir noteikts, ka sabiedrība "Altum" informāciju par de minimis izvērtēs vienu reizi, proti, uz granta piešķiršanas brīdi. Papildus arī svītrots nosacījums, ka sabiedrībai "Altum" ir jāpārbauda dzīvokļu īpašnieku nodokļu parādi, jo šādu funkciju jau pilda komercbankas.

MK noteikumos tiek arī noteikts, ka valsts un pašvaldības īpašumā esošo nedzīvojamo platību izmantošana un iznomāšana nav uzskatāma par saimniecisko darbību.

Šogad grantos – 12 miljoni

LV portāls publikācijā "Ēku siltināšana - jaunā projektu īstenošanas kārtība (I)" jau vēstīja, ka kopš pērnā gada aprīļa "Altum" pieņem pieteikumus daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai, t.i., siltināšanas pasākumiem. Pēc "Altum" Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja I. Salmiņa teiktā, šobrīd "Altum" saņēmis 180 māju pieteikumus. Kopumā šogad daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes veicināšanas pasākumiem "Altum" grantos plāno piešķirt aptuveni 12 miljonus eiro, atjaunošanas darbi varētu tikt uzsākti aptuveni 50 daudzdzīvokļu mājās visā Latvijā. Siltumenerģijas patēriņš pēc darbu pabeigšanas tajās samazināsies vidēji par 50% gadā.

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsta programma darbojas kopš  pagājušā gada septembra. Tā tiek īstenota ar Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, kas līdz 2022. gadam būs pieejams 166 miljonu eiro apmērā, savukārt, piesaistot banku finansējumu, tas sasniedz pat 300 miljonus eiro. Ar programmas atbalstu visā Latvijā piecu gadu laikā plānots atjaunot vairāk nekā 1000 daudzdzīvokļu māju. Līdz pat 50% no izmaksām, kas tiks tērētas māju energoefektivitātes uzlabošanas darbiem, iedzīvotāju vietā tiks segti no Eiropas Savienības līdzekļiem. Pārējās izmaksas iespējams saņemt kā bankas aizdevumu, turklāt dzīvokļu īpašniekiem nav jāieķīlā savi dzīvokļi.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'ES finansējums  

  Ieteikt:  +2
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti