viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Jauna kārtība dzīvojamo māju pārvaldīšanas aprēķiniem  1


Inese Helmane,
LV portāls

21.07.2017

ĪSUMĀ

 • Pēc pašvaldību datiem, no visām dzīvojamām mājām – 21 180, par kurām no 1995.gada pieņemti pašvaldību lēmumi nodot tās privatizācijai, līdz pērnā gada beigām privatizētas bija tikai 4319 ēkas jeb 21%.
 • Mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības vai nav lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību un noteikuši maksu par to, par apsaimniekošanu ir jārūpējas pašvaldībai.
 • Dzīvojamo māju pārvaldniekiem grāmatvedības uzskaite būs jānodala no cita veida saimnieciskās darbības, lai dzīvokļu īpašniekiem būtu iespēja pārliecināties par faktisko mājas izdevumu pamatotību.
 • Tiek precizēts pārvaldīšanas maksas aprēķināšanas mehānisms.
 • Jaunie MK noteikumi sakārto pārvaldnieka darbību avārijas situācijās.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +4
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +4 -0

Ministru kabinets 11. jūlijā pieņēma jaunus noteikumus, kas nosaka izmaiņas pašreizējā kārtībā, kādā aprēķināmi maksājumi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, precīzāk nosakot māju pārvaldnieku pienākumus. Jaunā kārtība attiecas tikai uz tām mājām, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības vai nav lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību un noteikuši maksu par to.

Jaunie noteikumi Nr. 408 "Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi" stājas spēkā šodien.

Visvairāk māju Rīgā un Daugavpilī

Pēc pašvaldību datiem, no visām dzīvojamām mājām – 21 180, par kurām no 1995.gada pieņemti pašvaldību lēmumi nodot tās privatizācijai, līdz pērnā gada beigām privatizētas bija tikai 4319 ēkas jeb 21%. Pērnā gada beigās neprivatizēti bija 35 930 dzīvokļi.

Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis, kura vadītā asociācija piedalījās šī MK projekta izstrādē, bilda, ka visvairāk māju, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši to pārvaldīšanas tiesības, ir Rīgā un Daugavpilī.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes Uzņēmumu finanšu un investīciju statistikas daļas vadītāja Ilgvara Kaparkalēja teiktā, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, mājokļu skaits (dzīvojamā māja, dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā, istaba komunālajā dzīvoklī u. c.) Latvijā  2016. gada beigās kopumā bija 1 064 598.

Izstrādāti pēc Valsts kontroles ieteikuma

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 408 "Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi" izstrādāti, ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus. Valsts kontrole pērn martā, apstiprinot savu revīzijas ziņojumu "Vai Ekonomikas ministrijas darbības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas un komunālo pakalpojumu maksas sadales regulēšanā ir pietiekamas?", Ekonomikas ministrijai nosūtīja ieteikumus, kas ietvēra arī tādus, kas skāra nepieciešamību pilnveidot Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumus Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu".

Būtiskākie ieteikumi, kas skar šo noteikumu pilnveidi, bija:

 • noteikt pienākumu dzīvojamo māju pārvaldniekiem izstrādāt izsekojamu metodiku, kā tiek sagatavotas dzīvojamo māju tāmes un pārskati;
 • noteikt, ka dzīvojamo māju pārvaldniekiem grāmatvedības uzskaite jānodala no cita veida komercdarbības;
 • noteikt, ka iedzīvotājiem ir pieejama nodalīta informācija par uzkrājumu apmēru un šo uzkrājumu izlietojumu.

Uzsākot darbu pie noteikumu pilnveidošanas, Ekonomikas ministrija secināja, ka lietderīgāk būtu izdot jaunus MK noteikumus, jo šobrīd spēkā esošie MK noteikumi ir sagatavoti pirms Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma, kā arī "Grozījumu Pievienotās vērtības nodokļa likumā" (paredz ar pievienotās vērtības nodokli aplikt dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu) pieņemšanas, tādēļ to precizēšana nav lietderīga grozījumu lielā apjoma dēļ. Līdz ar to MK noteikumi Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" ir zaudējuši spēku.

Nepietiekami finanšu līdzekļi

Mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības vai nav lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību un noteikuši maksu par to, par apsaimniekošanu ir jārūpējas pašvaldībai. Piemēram, Rīgā šīs funkcijas ir uzticētas pašvaldības uzņēmumam "Rīgas namu pārvaldnieks", skaidro Ģ. Beikmanis. 

Asociācijas vadītājs stāsta, ka kopš 90. gadiem, kad notika dzīvojamo māju privatizācija, situācijas, kad nepārņemto namu stāvoklis kļūst arvien bēdīgāks, kļūst biežākas. Mēdz būt avārijas gadījumi balkonu, nolietojušos jumtu konstrukciju, kāpņu telpu plaisu dēļ, nereti slikti ir uzturēti inženiertīkli.

"Praksē pastāv vairākas situācijas, kurās pārvaldnieks nenodod dzīvokļu īpašniekiem neizlietoto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas daļu."

Lai šādas mājas apsaimniekotu, ir vajadzīgi diezgan ievērojami finanšu līdzekļi, kas apsaimniekotājiem bieži vien ir pieejami nepietiekamā apjomā.

Kad nenodod dzīvokļu īpašniekiem neizlietoto pārvaldīšanas daļu

Valsts kontrole revīzijā konstatējusi, ka praksē pastāv vairākas situācijas, kurās pārvaldnieks nenodod dzīvokļu īpašniekiem neizlietoto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas daļu:

 • daļa no mājas neizlietotajiem finanšu līdzekļiem tiek rezervēti līdz brīdim, kamēr māju iedzīvotāji pilnā apmērā norēķināsies par saņemtajiem pakalpojumiem;
 • pārvaldnieks un dzīvokļu īpašnieki ir vienojušies par dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku parādu segšanu no māju neizlietotajiem finanšu līdzekļu uzkrājumiem;
 • pēc pārvaldīšanas tiesisko attiecību izbeigšanās atgūto apsaimniekošanas maksu paturot sev – tieslietu un parādu piedziņas izdevumus, kas radušies periodā, kad pārvaldīšanas tiesības jau bija nodotas jaunajam pārvaldniekam;
 • finanšu līdzekļu atlikums ir nodots jaunajam pārvaldniekam, bet iepriekšējais pārvaldnieks ir turpinājis iekasēt iedzīvotāju parādus;
 • netika nodoti līdzekļi, kas iztērēti avārijas situāciju lokalizēšanai un novēršanai.

Šādai rīcībai, izņemot rīcību saistībā ar avārijas situāciju novēršanai iztērētajiem līdzekļiem, nav tiesiska pamata, jo naudas maksājumi par turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamajiem dzīvojamās mājas remonta, atjaunošanas vai pārbūves darbiem ir dzīvokļu īpašniekiem (katram dzīvokļa īpašniekam atbilstoši viņa kopīpašuma domājamās daļas apmēram) piederoši līdzekļi, kas ir tikuši iekasēti konkrētam mērķim, t.i., remontiem.

Jānodala grāmatvedības uzskaite no citas saimnieciskās darbības

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve Elita Rubesa-Voravko skaidro, ka, vadoties pēc jaunajiem MK noteikumiem, dzīvojamo māju pārvaldniekiem grāmatvedības uzskaite būs jānodala no cita veida saimnieciskās darbības, lai dzīvokļu īpašniekiem būtu iespēja pārliecināties par faktisko mājas izdevumu pamatotību.

Tāpat noteikts pienākums dzīvojamo māju pārvaldniekiem savā grāmatvedības politikā atspoguļot pārvaldīšanas izmaksu veidošanas metodes. Noteikts, ka pārvaldniekam četru nedēļu laikā pēc dzīvokļa īpašnieka vai īpašnieku rakstveida lūguma ir pienākums sniegt informāciju par ieņēmumiem un izdevumiem, kas attiecināmi uz dzīvojamo māju, tostarp arī par netiešo izmaksu veidošanas metodēm. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu dzīvokļu īpašniekiem iespēju iegūt pilnīgu informāciju par apsaimniekošanas maksas aprēķināšanu un pārvaldnieka veiktajām darbībām un to izmaksām.

Pārvaldīšanas maksas aprēķināšanas formula

Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas tiek precizēts līdz ar apstiprinātajiem MK noteikumiem, ir pārvaldīšanas maksas aprēķināšanas mehānisms (formula), kurā atsevišķi tiek izdalīts maksājums par turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamajiem dzīvojamās mājas remonta, atjaunošanas vai pārbūves darbiem.

"Kopš 90. gadiem, kad notika dzīvojamo māju privatizācija, situāciju, kad nepārņemto namu stāvoklis kļūst arvien bēdīgāks, kļūst vairāk."

Dzīvokļu īpašnieku maksājumi varēs tikt uzkrāti gan turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamajiem dzīvojamās mājas remonta darbiem, gan arī dzīvojamās mājas atjaunošanai vai pārbūvei, kas veicama turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros.

MK noteikumiem ir izdarīti arī vairāki precizējumi, piemēram, lai nodrošinātu pārvaldīšanas izdevumu izsekojamību, noteikts pienākums pārvaldniekam skaidri nodalīt par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām nepieciešamos maksājumus, kā arī atlīdzību par pārvaldīšanu no maksājuma par turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamajiem dzīvojamās mājas remonta, atjaunošanas vai pārbūves darbiem.

Ja ir avārijas gadījumi

Ģ. Beikmanis saka, ka jaunie MK noteikumi sakārto pārvaldnieka darbību avāriju situācijās. Jaunajos noteikumos ir iekļauta atšķirīga paziņošanas un spēkā stāšanās kārtība pārvaldnieka aprēķinātajiem maksājumiem par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, ja dzīvojamās mājas konstrukcijas vai to elementi  ir avārijas vai pirmsavārijas stāvoklī. Attiecīgi tiek paredzētas divas atšķirīgas procedūras izdevumu par dzīvojamās mājas atjaunošanu vai pārbūvi ietveršanu tāmē, nodalot dažādus dzīvojamo māju tehniskos stāvokļus. Proti, pārvaldnieks izdevumus tāmē varēs neietvert, ja dzīvojamās mājas konstrukcijas vai to elementi ir avārijas vai pirmsavārijas stāvoklī un dzīvojamās mājas tehniskais stāvoklis ir tiktāl pasliktinājies, ka mājas atjaunošana vai pārbūve nav ekonomiski pamatota. Šādā gadījumā dzīvokļu īpašniekiem kopsapulcē būs jālemj par dzīvojamās mājas atjaunošanas kārtību, nosakot finansējuma avotu, veikšanas laiku u. c.

Savukārt pārējos gadījumos par pārvaldnieka sagatavotā dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto maksājumu par pārvaldīšanu apstiprināšanu vai noraidīšanu dzīvokļu īpašnieki var pieņemt lēmumu jebkādā veidā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'apsaimniekošana  

  Ieteikt:  +4
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (1)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti