viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Plāno stingrāk uzraudzīt maksātnespējas administratorus


Laura Studente,
LV portāls

15.11.2016

ĪSUMĀ

 • Grozījumi Maksātnespējas likumā paredz mainīt administratoru uzraudzības modeli.
 • Maksātnespējas administratorus turpmāk sertificētu Maksātnespējas administrācija.
 • Maksātnespējas administratoriem ik pēc diviem gadiem būs jākārto kvalifikācijas eksāmens, ko pieņems eksaminācijas komisija.
 • Administratoriem par normatīvo aktu un profesionālo ētikas normu pārkāpumu varēs piemērot disciplināratbildību.
 • Kreditori varēs izvēlēties tiesiskās aizsardzības procesa uzraugu.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +3
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +3 -0

Reaģējot uz ilgstošu kritiku par maksātnespējas procesa norisi, administratoru pieļautajām nelikumībām un sabiedrības ļoti zemo uzticības līmeni, Saeima pirmajā lasījumā apstiprināja grozījumus Maksātnespējas likumā. Tie paredz stingrāku uzraudzību pār maksātnespējas administratoru profesionālo kvalifikāciju, kā arī brīvā tirgus principa ieviešanu tiesiskās aizsardzības procesā.

Reformu, kas saistīta ar administratoru darba uzraudzību un profesijas stiprināšanu, nosacīti var iedalīt trīs daļās – tā ir eksaminācijas sistēmas izveide, maksātnespējas administratoru disciplināratbildības ieviešana, kā arī Maksātnespējas administrācijas (MNA) kapacitātes palielināšana ar mērķi pārbaudīt administratoru darbību, Saeimas Juridiskās komisijas sēdē skaidroja Tieslietu ministrijas (TM) valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina.

Konceptuāli šie priekšlikumi saskaņoti Maksātnespējas jautājumu konsultatīvajā padomē, un atbalstu tiem pauduši arī Latvijas Darba devēju konfederācijas, Komercbanku asociācijas un Ārvalstu investoru padomes pārstāvji. "Ar šo likumprojektu plānojam strādāt tā, lai tas stātos spēkā jau 1. janvārī, bet virkni likuma normu varētu sākt piemērot 2017. gada pirmajā pusē," norādījis Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš.

Stingrāka maksātnespējas administratoru uzraudzība

Pirmkārt, grozījumi paredz mainīt maksātnespējas administratoru uzraudzības modeli. Ja šobrīd maksātnespējas administratoriem sertifikāciju un visus ar eksāmeniem saistītos jautājumus pārrauga biedrība "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesu administrācijas asociācija" jeb Administratoru asociācija, tad turpmāk sertificēšanas funkcijas plānots nodot TM pārvaldītajai Maksātnespējas administrācijai.

Grozījumi paredz eksaminācijas sistēmas izveidi. Administratoriem ik pēc diviem gadiem būs jākārto kvalifikācijas eksāmens, ko pieņems eksaminācijas komisija. Ministrija skaidro, ka tas ļaus ar pietiekamu regularitāti pārbaudīt administratoru praktiskās un teorētiskās zināšanas.

Komisijas sastāvu iecels tieslietu ministrs, un tās sastāvā būs gan TM, gan MNA, Augstākā tiesa, augstskolu pārstāvji, Administratoru asociācija, kā arī rajona tiesas tiesnesis un nevalstiskā sektora pārstāvis. Komisija izvērtēs, vai persona atbilst nepieciešamajiem kritērijiem, lai varētu ieņemt maksātnespējas administratora vietu, tai skaitā, vai kandidātam ir nevainojama reputācija.

"Darba grupa plāno strādāt ar vēl neatrisinātiem jautājumiem, piemēram, valdes locekļu atbildību, dokumentu apjomu, kas nododams administratoram arhīvā, arī fiziskās maksātnespējas procesa uzlabošanu."

Kā norāda Tieslietu ministrija, eksaminācijas jautājuma izskatīšanas nodošana plaši pārstāvētai eksaminācijas komisijai nodrošinās lielāku valsts kontroli pār administratoru profesionālo kompetenci, novērsīs kādas noteiktas personas vai grupas iespējamu ieinteresētību noteiktas personas nonākšanai maksātnespējas administratora amatā, kā arī kopumā varētu uzlabot sabiedrības uzticamību maksātnespējas administratoru kompetencei.

Kompetences pārdale gan nenozīmē, ka Administratoru asociācija vairs nevarēs piedalīties administratoru profesionālās kompetences pilnveides procesā, jo biedrība varēs turpināt apmācīt maksātnespējas administratorus. Administratoru asociācija gan iepriekš ir iebildusi pret šo Tieslietu ministrijas lēmumu. Administratoru asociācijas viedokli var lasīt šeit.

Grozījumi paredz arī Maksātnespējas administrācijas direktora tiesības iecelt un atcelt no amata konkrēto administratoru. Turklāt par normatīvo aktu un profesionālo ētikas normu būtisku vai sistemātisku sodu varēs piemērot arī disciplināratbildību. Speciāli šim mērķim tiks izveidota Disciplinārlietu komisija ar TM, MNA, Augstākās tiesas un Administratoru asociāciju sastāvā.

Negodīgiem administratoriem varēs piemērot vienu no šādiem disciplinārsodiem:

 • izteikt piezīmi, piemērojot naudas sodu līdz 150 eiro apmērā vai bez tā;
 • izteikt rājienu, piemērojot naudas sodu no 150 līdz 15 000 eiro apmērā vai bez tā.

Ja administrators noteikto sodu nepildīs, MNA direktors varēs lemt par tā atbrīvošanu no amata. Taču Disciplinārlietu komisija pēc administratora lūguma varēs lemt par soda samaksas atlikšanu līdz noteiktam termiņam vai sadalīšanu termiņos.

Izmaiņas tiesiskās aizsardzības procesa piemērošanā

Grozījumi Maksātnespējas likumā paredz arī to, ka tiesisko aizsardzības procesa pasākuma plānu uzraudzīs kreditoru vairākuma izvēlēta un tiesas apstiprināta uzraugošā persona. Gadījumā ja kreditori nevarēs izvēlēties personu, to izvēlēsies tiesa.

Līdz ar to grozījumi Maksātnespējas likumā paredz, ka par tiesiskā aizsardzības procesa uzraugu varēs būt jebkura rīcībspējīga fiziskā persona, kurai uzraudzības laikā būs tiesības uzturēties un būt nodarbinātai Latvijā, kā arī tāda, kurai nepastāvēs likumprojektā noteiktie ierobežojumi, piemēram, sodāmība par tīša noziedzīga nodarījuma nodarīšanu. Tāpat, lai novērstu interešu konfliktu, par uzraugu nevarēs būt persona, kas jau piedalījusies parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrādē.

Tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošajai personai būs pienākums reģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējam, turpat arī deklarēt prakses vietu Latvijā un par to paziņot MNA. Tāpat ir paredzēta arī uzraugošās personas atbildība, ja tās vainas dēļ nodarīti zaudējumi valstij, parādniekam, kreditoriem vai citām personām. Līdzīgi kā administratoriem, arī uzraugiem varēs piemērot disciplināratbildību, paredzot tāda paša apmēra sodus.

Likuma grozījumi arī paredz, ka kreditoriem būs tiesības jebkurā brīdi uzraugošo personu mainīt. Kā skaidrots likumprojekta anotācijā, ja tiesiskās aizsardzības procesā pasākumu plāna saskaņošanas rezultātā paliks vērā neņemti kreditoru iebildumi, atzinumu par šiem iebildumiem varēs sniegt zvērināts revidents, kura darbību apmaksās tie kreditori, kas iebildumus izteikuši.

Maksātnespējas reformas vai jau sākušās?

Iepriekšminētie grozījumi Maksātnespējas likumā ir tikai daļa no paredzētajām maksātnespējas nozares reformām. Kā Juridiskās komisijas sēdē skaidroja deputāts Gaidis Bērziņš, darba grupa plāno strādāt ar vēl neatrisinātiem jautājumiem, piemēram, valdes locekļu atbildību, dokumentu apjomu, kas nododams administratoram arhīvā, arī fiziskās personas maksātnespējas procesa uzlabošanu. Piemēram, ir izskanējuši viedokļi, ka ir jāvērtē fiziskās personas maksātnespējas procesam piemērojamo personu loks.

Tāpat iepriekšminētie grozījumi Maksātnespējas likumā nav vienīgie, ko izskata Juridiskā komisija, kuras darba kārtībā otrajā lasījumā ir Maksātnespējas likuma grozījumi ar vairāk nekā 180 priekšlikumiem, kuru izskatīšana tiks turpināta. Kā norādījis Juridiskās komisijas priekšsēdētājs, tad šajos jautājumos ir gaidāmas plašākas diskusijas, ņemot vērā, ka iesaistītajām pusēm par virkni jautājumu ir diametrāli pretēji viedokļi, piemēram, saistībā ar valdes locekļu atbildību par maksātnespējas procesa pieteikuma savlaicīgu neiesniegšanu.

Savukārt grozījumus, kas paredz šajā publikācijā minētos jaunieviesumus, Maksātnespējas likumā atbildīgajā Juridiskajā komisijā un Saeimā vēl jāvērtē otrajā un trešajā lasījumā.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
  Ieteikt:  +3
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti