Svētdiena,
4. decembris
viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 

Par e-konsultācijām

LV portāls palīdz atrast atbildes uz šādiem jautājumiem: par valsts pakalpojumiem un tiesisko regulējumu Latvijā.

Noteikumi

Tēmu katalogs  

 
Nr. 2642
Izglītība: Pirmsskola

Par valsts atbalstu bērna pieskatīšanai
 
 
 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +0 -0
Jautā: Liene Irbe | 23.07.2013

Balstoties uz tikko pieņemto likumu, lai saņemtu pabalstu par to, ka bērnu pieskata aukle, auklītei ir jāreģistrējas Izglītības kvalitātes valsts dienestā, bet, lai to izdarītu, jāiegūst formāla izglītība aukles darbam. Kas šādus kursus organizē, jo manai bērna auklītei nav šādas formālas izglītības?

Atbilde sniegta: 24.07.2013.
Zanda Lielbārde
LV portāls

Nesen pieņemtie MK noteikumi „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”, kas stāsies spēkā 1.augustā, paredz, ka pakalpojuma sniedzējam vai pakalpojuma sniegšanā iesaistītai personai, kas nodarbojas ar bērnu uzraudzību, jāatbilst šādām prasībām:

  • nav izdarīti Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta trešajā daļā noteiktie pārkāpumi vai noziedzīgi nodarījumi;
  • ar tiesas lēmumu nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības vai ar bāriņtiesas lēmumu persona nav atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas to nekārtīgas pildīšanas dēļ vai tai nav atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, ja tā nav pildījusi attiecīgos pienākumus atbilstoši bērna interesēm;
  • ir apliecība par prasmēm sniegt pirmo palīdzību, ja persona zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā nav apguvusi pieaugušo formālās izglītības programmas vai profesionālās pilnveides izglītības programmas ietvaros;
  • ir apgūta pieaugušo neformālās izglītības programma aukļu darba jomā (stundu apjoms tiek precizēts - red.), ja tiek sniegts pilna laika pakalpojums un pakalpojuma sniegšanā iesaistītai personai nav augstākās pedagoģiskās izglītības un pedagoga profesionālās kvalifikācijas vai nav iegūta aukļa profesionālā kvalifikācija.

Par aukļu kursiem jāinteresējas savā pašvaldībā vai tuvējās pašvaldībās. Taču jāņem vērā, ka pakalpojuma sniedzēja kvalifikācijas prasībai ir plānots pārejas periods un šī prasība stāsies spēkā tikai ar 2014.gada 1.janvāri. Tātad – izglītības iestādēm būs laiks sagatavot un piedāvāt interesentiem attiecīgas apmācību programmas.

Un vēl jāatceras, ka atbilstoši MK noteikumiem „Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja” uz valsts atbalstu varēs pretendēt tikai tad, ja aukle sniedz pilna laika pakalpojumu, tātad – astoņas stundas dienā darbdienās. Par nepilna laika pakalpojumu vai bērna pieskatīšanu brīvdienās valsts atbalstu saņemt nevarēs.

Pakalpojuma sniedzējam būs jāreģistrējas ne vien Izglītības kvalitātes valsts dienestā, bet arī Valsts ieņēmumu dienestā.E-konsultācijai ir informatīvs raksturs.
 
PASTĀSTI CITIEM!
  Ieteikt:  +0
-0
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
Pievienot komentāru
 
E-konsultācijas (10005)

VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKĀS E-KONSULTĀCIJAS

REKLĀMA

NOZARU KATALOGS
ATVĒRT
Valsts pārvalde (146)Drošība (504)Ekonomika (996)Finanses (1226)
 
Izglītība (358)Kultūra (44)Labklājība (3254)Pašvaldības (818)
 
Politika (818)Satiksme (393)Tieslietas (3705)Veselība (281)
 
Vide (174)Eiropas Savienība (174)Ārlietas (174)
AIZVĒRT

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti