viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 

Par e-konsultācijām

LV portāls palīdz atrast atbildes uz šādiem jautājumiem: par valsts pakalpojumiem un tiesisko regulējumu Latvijā.

Noteikumi

Tēmu katalogs  

 
Nr. 13967
Tieslietas: Personas dati, Reģistri

Kā uzzināt, kas pieprasījis personas datus no Iedzīvotāju reģistra
 
 
 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +0 -0
Jautā: Jurij | 05.03.2018

Labdien! Vai es varu uzzināt, kas saņēma (reāli pieprasīja) informāciju par manu deklarēto adresi – dažas nedēļas atpakaļ es samainīju to caur portālu latvija.lv un esmu pārliecināts, ka nevienam nepaziņoju par to. Bet jau pēc pāris dienām es sāku saņemt visdažādākos reklāmas piedāvājumus (piem., paņemt ātro kredītu), kur bija uzrādīta mana jaunā dekl. adrese!

Atbilde sniegta: 13.03.2018.
Edīte Brikmane
LV portāls

Ar Jūsu jautājumu vērsāmies Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, kas ir atbildīgā iestāde par e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana" un sistēmas pārzinis Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē šajā gadījumā.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) sniedza šādu skaidrojumu:

“Fizisko personu datu aizsardzības likuma 15. panta otrā daļa un ceturtā daļa paredz datu subjekta tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas iegūt informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no sistēmas pārziņa ir saņēmušas informāciju par šo datu subjektu.

Lai saņemtu auditācijas informāciju, nepieciešams iesniegt Pārvaldei adresētu iesniegumu, kas parakstīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kam ir juridisks spēks, kurā Jūs lūdzat sniegt informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras ir saņēmušas informāciju par Jums, norādot Jūsu personas datus (vārds, uzvārds, personas kods), laika periodu, par kuru nepieciešams sagatavot informāciju, kā arī vēlamo atbildes saņemšanas veidu un Jūsu kontaktinformāciju saziņai ar PMLP (tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi).

Minēto iesniegumu iespējams parakstīt ar Jūsu drošo elektronisko parakstu un nosūtīt Pārvaldei uz e-pasta adresi pmlp@pmlp.gov.lv vai iesniegt elektroniski portālā www.latvija.lv, vai pašrocīgi parakstīt un iesniegt Pārvaldē, ierodoties klātienē Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-3 vai jebkurā citā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (eID), vai nosūtīt Pārvaldei pa pastu (gadījumā, ja atbildi vēlaties saņemt personīgi Pārvaldē, Pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai saņemt ierakstīta pasta sūtījuma veidā uz deklarētās dzīvesvietas adresi).

Ir vairāki iespējamie atbildes saņemšanas veidi:

 • Pieprasīto informāciju ir iespējams saņemt personīgi, ierodoties Pārvaldē – Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-3 vai jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (eID). Pilnvarotajai personai papildus jāuzrāda notariāli apliecinātā pilnvara. Kontaktinformācija ir pieejama Pārvaldes interneta vietnes www.pmlp.gov.lv sadaļā “Kontakti” > “Teritoriālās nodaļas (klientu apkalpošanas centri)”. Informatīvais tālrunis papildu informācijai: 67209400.
 • Ja persona ir norādījusi, ka vēlas pieprasīto informāciju saņemt elektroniskā formā, proti, uz norādīto elektroniskā pasta adresi, Pārvaldes Personas datu apstrādes departaments nodrošina dokumenta sagatavošanu un izsniegšanu elektroniskā formā. Tomēr šādā gadījumā ir jānodrošina elektroniskā formā izsniedzamās informācijas drošība, lai tiktu ievērota fizisko personu datu aizsardzība. Izmantojot elektronisko pasta adresi informācijas saņemšanai, netiek nodrošināta nepieciešamā fizisko personu datu aizsardzības pakāpe, tāpēc atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 40 “Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības” 3.2. apakšpunktā noteiktajam, personas datu obligāto tehnisko aizsardzību īsteno ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, nodrošinot aizsardzību, kuru realizē ar programmatūras līdzekļiem, šifrēšanu un kriptēšanu. Ministru kabineta noteikumu Nr. 130 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība” 22. punktā ir noteikts, ka Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas, kas tiek sniegtas tīmeklī, pārraida šifrētā veidā. Tādējādi, lai ievērotu fizisko personu datu aizsardzību, sniedzot informāciju elektroniski, pārsūtāmā informācija ir šifrējama.

Ņemot vērā iepriekš minēto, informāciju no Iedzīvotāju reģistra uz Jūsu elektroniskā pasta adresi ir iespējams nosūtīt tikai kriptētā veidā, izmantojot Open Pretty Good Privacy (PGP) programmatūras versiju. Šajā gadījumā Jums nepieciešams izveidot PGP publisko atslēgu, kurai jāsatur vismaz 2048bit kriptēšana. Pēc savstarpējas vienošanās ar Pārvaldes Personas datu apstrādes departamentu, Jums Jūsu izveidotā PGP publiskā atslēga jānosūta departamentam. Departamenta kriptētajai informācijai Jūs varēsiet piekļūt, izmantojot savu privāto PGP atslēgu.

 • Gadījumā, ja informāciju vēlaties saņemt uz elektroniskā pasta adresi bez šifrēšanas, tad nepieciešama Jūsu rakstveida piekrišana Jūsu personas datu pārraidei elektroniski nešifrētā veidā uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi. Tāda veida piekrišanu Jūs varat izteikt iesniegumā, kuru var iesniegt Pārvaldes teritoriālajā nodaļā personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai iesniegumā, kurš parakstīts ar drošo elektronisko parakstu un nosūtīts uz Pārvaldes elektroniskā pasta adresi pmlp@pmlp.gov.lv vai iesniegts portālā www.latvija.lv.
 • Iesniedzot ziņu pieprasījumu elektroniski, izmantojot portālā www.latvija.lv (droša elektroniskā vide) pieejamo e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, Jums ir iespēja pieprasīto informāciju saņemt portālā kā atbildi uz iesniegto pieprasījumu. Izmantojot šo pakalpojumu, pie iestādes jāizvēlas “LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” un jānorāda, ka atbildi vēlaties saņemt portālā. Elektroniskais pakalpojums pieejams autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti. Lai autentificētos ar personas apliecību (eID karti) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, nepieciešama attiecīgā karte un viedkartes nolasīšanas iekārta.
 • Sagatavoto informāciju ir iespējams nosūtīt ierakstīta pasta sūtījuma veidā uz Jūsu deklarētās dzīvesvietas adresi. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 562 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 12. punktu par sistēmas programmatūras audita rezultāta izdrukas nosūtīšanu pa pastu ir noteikta maksas pakalpojuma maksa EUR 5,03 (pieci eiro 3 centi) apmērā, neieskaitot pasta izdevumus (pēc sūtījuma svara). Kopējā apmaksas summa ir jāsaskaņo ar Pārvaldi. 

Maksas pakalpojumu un pasta izdevumus ieskaita:

Saņēmējs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Reģistrācijas Nr. 90000054163
Konta Nr. LV74TREL2140093025000
Saņēmēja banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Pakalpojuma kods: 21379

Saņemot minēto pasta sūtījumu pastā, Jums būs jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID). Ja sūtījumu saņem pilnvarota persona, jāuzrāda arī notariāli apstiprināta pilnvara.E-konsultācijai ir informatīvs raksturs.
 
SAISTĪTIE RESURSI
PASTĀSTI CITIEM!
  Ieteikt:  +0
-0
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
Pievienot komentāru
 
  JAUNĀKĀS ATBILDES  (12931)

E-konsultācijas (13043)

VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKĀS E-KONSULTĀCIJAS

REKLĀMA

NOZARU KATALOGS
ATVĒRT
Valsts pārvalde (185)Drošība (589)Ekonomika (1184)Finanses (1659)
 
Izglītība (439)Kultūra (68)Labklājība (4219)Pašvaldības (1234)
 
Politika (46)Satiksme (490)Tieslietas (4900)Veselība (350)
 
Vide (206)Eiropas Savienība (97)Ārlietas (5)
AIZVĒRT

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti