viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 

Par e-konsultācijām

LV portāls palīdz atrast atbildes uz šādiem jautājumiem: par valsts pakalpojumiem un tiesisko regulējumu Latvijā.

Noteikumi

Tēmu katalogs  

 
Nr. 13765
Tieslietas: Reģistri, Īpašumtiesības, Līgumi, dokumenti

Kurš ir patiesā labuma guvējs
 
 
 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +0 -0
Jautā: Lilita | 05.02.2018

Jautājums par ziņu sniegšanu Uzņēmumu reģistram par patieso labuma guvēju (turpmāk – PLG). Sakiet, lūdzu, vai gadījumā, ja Latvijā reģistrētas SIA īpašnieki (netiešā veidā – caur vairākām citām, tostarp ārvalstu, sabiedrībām) gala rezultātā ir 6 fiziskās personas, no kurām katrai pieder mazāk nekā 25% no Latvijā reģistrētās SIA kapitāla daļām, pieteikumā Uzņēmumu reģistram norādāms, ka PLG nav iespējams noskaidrot? Vai kas šādā gadījumā ir uzskatāms par PLG? Konkrētajā gadījumā neizpildās neviena cita pazīme, pēc kuras varētu konstatēt PLG (nav slēgtas vienošanās, pilnvarojuma, nav slēgtu darījumu kāda interesēs vai konstatējams kāds cits galējās kontroles veids).

Atbilde sniegta: 13.02.2018.
Uzņēmumu reģistrs
Edgars Buks, Juridiskās nodaļas juriskonsults

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – likums) 1. panta 5. punkta a) apakšpunktā noteikts, ka patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona, juridiskās personas īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz attiecībā uz juridiskajām personām – fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē. No iepriekš minētās normas secināms, ka patiesais labuma guvējs vienmēr būs fiziskā persona. Arī juridiskajā literatūrā norādīts, ka juridiskās personas legālie īpašnieki ne vienmēr būs arī juridiskās personas patiesie labuma guvēji. Juridiskās personas patiesais labuma guvējs vienmēr būs fiziska persona (nevis juridiska persona), kura faktiski izmanto juridiskās personas kapitālu un aktīvus vai kura faktiski kontrolē konkrēto juridisko personu (neatkarīgi no fiziskās personas statusa konkrētajā juridiskajā personā), nevis vienkārši persona (fiziska vai juridiska), kurai ir likumīgas (“uz papīra”) tiesības to darīt.

Piemēram, ja uzņēmuma legālais īpašnieks ir cits uzņēmums, tad uzņēmuma patiesie labuma guvēji būs fiziskās personas, kuras caur uzņēmumu kontrolē pirmo uzņēmumu. Līdz ar to, ja sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) dalībnieki ir citas juridiskās personas, tad par patiesajiem labuma guvējiem uzskatāmas tās fiziskās personas, kuras caur šīm juridiskajām personām īsteno kontroli pār SIA. Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) sniedzama informācija par fiziskajām personām, kuras netieši (caur citām juridiskajām personām) kontrolē konkrēto SIA.

Attiecībā uz kontroles apmēru norādāms, ka katrs gadījums ir individuāls un likuma 1. panta 5. punkta a) apakšpunktā noteiktais vairāk nekā 25 procentu slieksnis, ja daļas pieder fiziskai personai, ir minimālais slieksnis, no kura patiesā labuma guvēja konstatācija ir obligāta, proti, pastāvot fiziskas personas līdzdalībai šādā apmērā, nevar būt ierunu par to, ka patieso labuma guvēju nevar konstatēt vai ka attiecīgā persona nav patiesais labuma guvējs. Savukārt gadījumos, kuros līdzdalības apmērs nesasniedz vairāk nekā 25 procenti, izvērtējams, vai atbilstoši faktiskajai situācijai (savstarpēji noslēgti līgumi, citi kontroles mehānismi u. tml.) nav iespējams konstatēt fiziskas personas, kuras kontrolē attiecīgo SIA atbilstoši definīcijai. Ja šādas fiziskās personas noskaidrot nav iespējams, tad pieteikumā informācijas par patieso labuma guvēju reģistrācijai iespējams apliecināt, ka patieso labuma guvēju nav iespējams noskaidrot.

Atbilstoši likuma 18.1 pantam patiesais labuma guvējs atklājams SIA, proti, atbilstoši likuma 18.1 pantā noteiktajai kārtībai fiziskajai personai, ja tai ir pamats uzskatīt, ka tā ir kļuvusi par SIA patieso labuma guvēju, ir pienākums paziņot par šo faktu SIA. Fiziskajām personām, ja tās atbilst likuma 1. panta 5. punkta a) apakšpunktā minētajai patiesā labuma guvēja definīcijai, ir pienākums SIA valdei atklāt, ja tās rīkojas citas personas vārdā. Tāpat SIA valdei ir pienākums, pastāvot saprātīgam pamatam, noskaidrot, vai SIA nav patiesie labuma guvēji, kā arī vai saņemtā/noskaidrotā informācija par patiesajiem labuma guvējiem ir patiesa.

Savukārt attiecībā uz informācijas par patiesajiem labuma guvējiem sniegšanas termiņiem norādām, ka likuma pārejas noteikumu 22. punktā noteikts, ka juridiskā persona, kura ir reģistrēta Reģistra vestajā reģistrā vai par kuras reģistrāciju ir iesniegts pieteikums līdz 2017. gada 1. decembrim, iesniedz Reģistram informāciju par tās patieso labuma guvēju atbilstoši likuma 18.2 panta otrajai daļai līdz 2018. gada 1. martam. Pārejas periodā līdz 2018. gada 1. martam informācija par patiesajiem labuma guvējiem jāiesniedz tām SIA, kuras ir noskaidrojušas savus patiesos labuma guvējus. Savukārt pēc 2018. gada 1. marta piemērojama likuma 18.2 panta pirmā daļa, kurā noteikts, ka juridiskā persona, tai skaitā personālsabiedrība, kas reģistrēta Reģistra vestajos publiskajos reģistros, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgās informācijas uzzināšanas dienas iesniedz Reģistram pieteikumu informācijas par patiesajiem labuma guvējiem reģistrācijai vai šajā informācijā veikto izmaiņu reģistrācijai, norādot likuma 18.1 panta ceturtajā daļā noteikto informāciju.  Tāpat norādāms, ka atbilstoši likuma 18.2 otrajai daļai SIA ir jāsniedz Reģistram informācija par tās patiesajiem labuma guvējiem, ja tā veic izmaiņas dalībnieku reģistrā vai valdes sastāvā. Līdz ar to SIA sniedz Reģistram informāciju par saviem patiesajiem labuma guvējiem šādos termiņos:

 • pārejas periodā līdz 2018. gada 1. martam, ja tā ir noskaidrojusi savus patiesos labuma guvējus;
 • ne vēlāk kā 14 dienu laikā no patieso labuma guvēju noskaidrošanas dienas;

vienlaicīgi ar izmaiņām SIA dalībnieku reģistrā vai valdes sastāvā.E-konsultācijai ir informatīvs raksturs.
 
SAISTĪTIE RESURSI
PASTĀSTI CITIEM!
  Ieteikt:  +0
-0
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
Pievienot komentāru
 
E-konsultācijas (12882)

VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKĀS E-KONSULTĀCIJAS

REKLĀMA

NOZARU KATALOGS
ATVĒRT
Valsts pārvalde (179)Drošība (578)Ekonomika (1174)Finanses (1632)
 
Izglītība (439)Kultūra (67)Labklājība (4178)Pašvaldības (1200)
 
Politika (46)Satiksme (485)Tieslietas (4839)Veselība (348)
 
Vide (206)Eiropas Savienība (97)Ārlietas (5)
AIZVĒRT

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti