viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 

Par e-konsultācijām

LV portāls palīdz atrast atbildes uz šādiem jautājumiem: par valsts pakalpojumiem un tiesisko regulējumu Latvijā.

Noteikumi

Tēmu katalogs  

 
Nr. 12557
Pašvaldības
Tieslietas: Līgumi, dokumenti

Ja zemes īpašnieks ir pašvaldība, pirmpirkuma tiesību nomniekam nav (1)
 
 
 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +1 -0
Jautā: Kristīne | 10.08.2017

Labdien. Nomāju nekustamo īpašumu (zemi) no pašvaldības. Nomas līguma termiņš ir 5 gadi. Man ir radusies vēlme šo zemes gabalu no pašvaldības izpirkt. Pašvaldībā mani informēja, ka vienīgais pārdošanas veids ir pārdošana izsolē bez pirmpirkuma tiesībām nomniekam. Vēlējos noskaidrot, vai zemes nomniekam nav pirmpirkuma tiesību iegūt zemi? (Līgumā šādas tiesības nav atrunātas.)

Atbilde sniegta: 11.08.2017.
Lidija Dārziņa
LV portāls

Vispārējā gadījumā pašvaldības zemes nomniekam nav pirmpirkuma tiesību, tas tiesa.

Jāpiebilst, ka jautājumā neesat norādījis, vai ir runa par lauksaimniecības zemi vai zemi pilsētā.

Taču pašvaldībā Jums ir iespēja noskaidrot, kādā veidā, ja Jums ir interese izpirkt zemi, tas būtu izdarāms.

Piemēram, likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” grozījumu (spēkā no šā gada 1. jūlija) 36.pants. Lauksaimniecības zemes noma ar izpirkuma tiesībām (kas būs spēkā no 2018. gada 1. janvāra) paredz:

Pašvaldībai piederošu neapbūvētu lauksaimniecības zemi var nodot nomā ar izpirkuma tiesībām šajā pantā noteiktajā kārtībā.

Pašvaldība pieņem lēmumu par tās teritorijā esošu lauksaimniecības zemi, kura tiks piedāvāta nomā ar izpirkuma tiesībām. Lēmumu publicē likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

Pašvaldībai piederošu lauksaimniecības zemi nodod nomā ar izpirkuma tiesībām uz laiku līdz 12 gadiem, nosakot zemes nomas maksu gadā 4,5 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomas maksa tiek ieskaitīta izpirkuma maksā, ja nomnieks izlieto izpirkuma tiesības.

Zemes izpirkuma cena nosakāma zemes kadastrālās vērtības apmērā nomas līguma ar izpirkuma tiesību noslēgšanas dienā. Izpirkuma tiesības var izlietot ne agrāk kā nomas līguma ceturtajā gadā.

Noslēgtais zemes nomas līgums ar izpirkuma tiesībām ierakstāms zemesgrāmatā. Izdevumus, kas saistīti ar nomas līguma noslēgšanu un ieraksta izdarīšanu zemesgrāmatā, sedz nomnieks.

Uz šā panta pirmajā daļā minētās zemes nomu ar izpirkuma tiesībām var pretendēt fiziskā persona, ja šai personai nepieder lauksaimniecības zeme un tā rakstveidā apliecina, ka gada laikā pēc nomas līguma ar izpirkuma tiesībām noslēgšanas uzsāks zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā.

Iegūt īpašumā zemi šajā pantā noteiktajā kārtībā fiziskā persona ir tiesīga tikai vienu reizi.

Ministru kabinets nosaka iesniedzamos dokumentus, nomas līguma ar izpirkuma tiesībām nosacījumus un tā noslēgšanas un izbeigšanas kārtību.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pants nosaka, ka arī pašvaldībai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, t.i., manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

Publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. Tas noteikts Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā.E-konsultācijai ir informatīvs raksturs.
 
SAISTĪTIE RESURSI
PASTĀSTI CITIEM!
  Ieteikt:  +1
-0
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
Pievienot komentāru / Lasīt komentārus (1)
 
  JAUNĀKĀS ATBILDES  (12970)

E-konsultācijas (13080)

VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKĀS E-KONSULTĀCIJAS

REKLĀMA

NOZARU KATALOGS
ATVĒRT
Valsts pārvalde (185)Drošība (590)Ekonomika (1184)Finanses (1669)
 
Izglītība (441)Kultūra (68)Labklājība (4234)Pašvaldības (1239)
 
Politika (46)Satiksme (490)Tieslietas (4913)Veselība (352)
 
Vide (206)Eiropas Savienība (97)Ārlietas (5)
AIZVĒRT

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti