viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Nodokļu maksāšanas režīmi no bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju ienākuma


Valsts ieņēmumu dienests
07.04.2014

ĪSUMĀ

VID reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam nodokļu maksāšanas izvēle:

 • iedzīvotāju ienākuma nodoklis (24%) par ienākumiem no saimnieciskās darbības,
 • patentmaksa (43 eiro mēnesī),
 • mikrouzņēmumu nodoklis (9%).

Ja aukle reģistrējas Uzņēmumu reģistrā kā individuālais komersants, nodokļu izvēle:

 • iedzīvotāju ienākuma nodoklis (24%) par ienākumiem no saimnieciskās darbības,
 • mikrouzņēmumu nodoklis (9%).
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +3
-1 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +3 -1

2013.gada 16.jūlijā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” paredz, ka pirms reģistrēšanās Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā fiziskajai personai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāreģistrējas kā individuālajam komersantam vai Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējam.

Fiziskajai personai - bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējai, reģistrējoties VID kā saimnieciskās darbības veicējai, iespējams izvēlēties vienu no šādiem nodokļu maksāšanas režīmiem:

 • iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) par ienākumiem no saimnieciskās darbības,
 • patentmaksa,
 • mikrouzņēmumu nodoklis.

IIN par ienākumiem no saimnieciskās darbības

Ja izvēlas maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli par ienākumiem no saimnieciskās darbības:

Ienākums tiek aprēķināts kā ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpība.

 • Nodokļa likme ir 24%.
 • Kārto ieņēmumu un izdevumu uzskaiti vienkāršā vai divkāršā ieraksta sistēmā.
 • Reizi gadā (taksācijas gadam sekojošā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam) iesniedz gada ienākumu deklarāciju un aprēķina  rezumējošā kārtībā nodokli.
 • Ne vēlāk kā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas budžetā iemaksā  50 eiro, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātās nodokļa summas no saimnieciskās darbības nepārsniedz 50 eiro. Minimālā nodokļa 50 eiro  maksāšana nav attiecināma, ja ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par sevi kā pašnodarbināto personu, kā arī par pirmo taksācijas gadu, kurā veikta saimnieciskās darbības reģistrācija, un par nākamo taksācijas gadu, kā arī par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība.
 • Nodokli rezumējošā kārtībā iemaksā budžetā līdz 16.jūnijam, bet, ja nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, to var iemaksāt trijās reizēs – līdz 16.jūnijam, līdz 16.jūlijam, līdz 16.augustam.
 • Reizē ar gada ienākumu deklarāciju, bet ne vēlāk kā līdz pēctaksācijas gada 1.jūnijam vai mēnesi pēc saimnieciskās darbības uzsākšanas iesniedz nodokļa avansa maksājumu aprēķinu un atbilstoši tam 4 reizes gadā maksā iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansu (15.martā, 15.jūnijā, 15.augustā, 15.novembrī).
 • Reģistrējas kā pašnodarbinātais, ja saimnieciskās darbības ienākumi mēnesī sasniedz 320 eiro.
 • Veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam (VSAOI likme pašnodarbinātajam vispārējā gadījumā ir 31,06%). Ja ienākumi ir mazāki, VSAOI nav jāveic un sociālās garantijas netiek nodrošinātas, jo tiek maksāts tikai iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
 • Iesniedz pašnodarbinātā ziņojumu līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.

Pozitīvais:

 • aprēķinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu, piemēro ar ieņēmumu  gūšanu saistītos izdevumus;
 • persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ir tiesīga piemērot attiecībā uz saimnieciskās darbības ienākumu neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus par izglītību un saņemtajiem medicīnas pakalpojumiem, kā arī veiktos maksājumus privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumus.

Negatīvais:

 • jākārto grāmatvedības uzskaite (vienkāršā ieraksta sistēmā vai divkāršā ieraksta sistēmā).

Patentmaksa

Izvēle maksāt patentmaksu (valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) vai samazināto patentmaksu (valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli).

"Auklei jāreģistrējas kā individuālajam komersantam vai VID kā saimnieciskās darbības veicējam. "

Patentmaksas maksāšanas nosacījumi:

 • maksā par 1, 3 vai 6 kalendāra mēnešiem vai 1 kalendāra gadu - šobrīd patentmaksas apmērs mēnesī auklei Rīgā un citās pašvaldībās – 43 eiro; bērna aprūpētājam (diennakts) Rīgā - 57 eiro un citās pašvaldībās – 43 eiro,
 • nav jāiesniedz gada ienākumu deklarācija,
 • veic tikai ieņēmumu uzskaiti,
 • ieņēmumi nevar pārsniegt 50 000 eiro gadā, un nevar nodarbināt citas personas,
 • vienlaicīgi nevar veikt citu saimniecisko darbību, kā arī nevar vienlaikus būt fiksētā ienākuma nodokļa maksātājs vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.

Samazinātās patentmaksas maksāšanas nosacījumi:

 • maksā samazināto patentmaksu par 1 kalendāra gadu  17 eiro vai 6 kalendāra mēnešiem 9 eiro,
 • piešķirta vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi),
 • saimnieciskās darbības ieņēmumi pirmstaksācijas gadā nepārsniedz 3000 eiro (2013.gadā 2108,41 lati),
 • vienlaicīgi nevar veikt citu saimniecisko darbību, kā arī nevar vienlaikus būt fiksētā ienākuma nodokļa maksātājs vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs,
 • nenodarbina citas personas,
 • nav algas nodokļa maksātājs,
 • veic tikai ieņēmumu uzskaiti.

Pozitīvais:

 • maksājot patentmaksu, vienlaicīgi tiek samaksāts nodokļa maksājums, kas apvieno iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, vai samazinātās patentmaksas maksāšanas gadījumā - iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
 • neatkarīgi no tā, cik nopelna, patentmaksas summa nemainās;
 • vienkāršota grāmatvedība, ir jāuzskaita tikai ieņēmumi;
 • nav jāiesniedz gada ienākuma deklarācija.

Negatīvais:

 • iesniegumu par reģistrāciju patentmaksas veikšanai iesniedz VID ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms iesniegumā norādītās dienas, kad vēlas sākt patentmaksas piemērošanu;
 • samazinātās patentmaksas maksātāja reģistrāciju par 2014.gada pirmajiem sešiem mēnešiem vai 2014.gadu var iesniegt VID līdz 2014.gada 31.janvārim;
 • par patentu noteiktā summa pēc iesnieguma iesniegšanas VID par patentmaksas piemērošanu Valsts kasē jāieskaita divu darbdienu laikā par visu iesniegumā norādīto termiņu – tātad pirms darba uzsākšanas un ieņēmumu gūšanas;
 • persona, kas maksā patentmaksu, nav tiesīga ienākumam, par kuru maksā patentmaksu, piemērot neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus par izglītību un saņemtajiem medicīnas pakalpojumiem, kā arī veiktos maksājumus privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumus.

Mikrouzņēmumu nodoklis

Izvēloties maksāt mikrouzņēmumu nodokli (nodoklis ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli un VSAOI):

 • nodokļa likme ir 9% no saimnieciskās darbības ieņēmumiem (apgrozījuma), ja mikrouzņēmuma apgrozījums nepārsniedz 100 000 eiro gadā;
 • veic ieņēmumu un izdevumu uzskaiti;
 • nodokli maksā par ceturkšņa apgrozījumu līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam;
 • iesniedz mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam;
 • apgrozījums nevar pārsniegt 100 000 eiro gadā, un mikrouzņēmuma darbinieka ienākums  nevar pārsniegt 720 eiro mēnesī;
 • ne vēlāk kā 15 dienu laikā no deklarācijas par taksācijas pēdējo ceturksni iesniegšanas dienas iemaksā budžetā mikrouzņēmuma nodokli 50 eiro apmērā, ja taksācijas periodā (kalendārā gadā) mikrouzņēmumam nav bijis apgrozījums vai aprēķinātā nodokļa summa nepārsniedz 50 eiro. Minimālā nodokļa 50 eiro maksāšana nav attiecināma uz pirmo taksācijas gadu, kurā veikta saimnieciskās darbības reģistrācija, un par nākamo taksācijas gadu, kā arī par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība

Pozitīvais:

 • vienlaicīgi tiek nomaksāts nodokļa maksājums, kas apvieno iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
 • mikrouzņēmumu nodoklis ir 9%, kas tiek maksāts no saimnieciskās darbības ieņēmumiem četras reizes gadā,
 • nav jāiesniedz VID gada ienākumu deklarācija,
 • nav papildus jāveic VSAOI kā pašnodarbinātajai personai.

Negatīvais:

 • maksājot mikrouzņēmumu nodokli 9% apmērā, uz VSAOI tiek attiecināti 65% no mikrouzņēmumu nodokļa, tādējādi tās ir mazākas nekā tad, ja tās tiktu veiktas vispārējā kārtībā kā pašnodarbinātajai personai, piemērojot 31,06% likmi obligāto iemaksu objektam. Tas ietekmē valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmēru;
 • mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs nav tiesīgs piemērot neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus par izglītību un saņemtajiem medicīnas pakalpojumiem, kā arī veiktos maksājumus privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumus par periodu, kad tas maksā mikrouzņēmumu nodokli.

Individuālais komersants

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs savu saimniecisko darbību var reģistrēt arī Uzņēmumu reģistrā kā individuālais komersants. Šajā gadījumā var izvēlēties maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli par ienākumiem no saimnieciskās darbības (24% no ienākumiem) vai mikrouzņēmumu nodokli (9% no ieņēmumiem).

Detalizētāka informācija par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas režīmiem un mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas kārtību ir pieejama VID mājaslapas sadaļās: Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un Mikrouzņēmumu nodoklis.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā VID aicina ikvienu personu zvanīt uz VID informatīvo tālruni 1898, vērsties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai uzdot jautājumu VID mājaslapā sadaļā Kontakti > Informatīvie tālruņi, klientu konsultācijas > Uzdot jautājumu VID, atsauksmess.

*Informāciju sagatavojusi VID Nodokļu pārvalde. Informatīvais materiāls "Nodokļu maksāšanas režīmi no bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju ienākuma" ievietots VID mājaslapā.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'bērnu tiesības  'demogrāfija  'nodarbinātība  

  Ieteikt:  +3
-1

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums mediācija diaspora izsole izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti