LV portāls - Skaidrojumi http://www.lvportals.lv Skaidrojumi lv http://www.lvportals.lv/rss Sun, 23 Apr 2017 22:46:08 -0700 http://www.lvportals.lv/bildes/portalslv/logo_print.gif LV portāls http://www.lvportals.lv 180 63 \nSKAIDROJUMS: Kas var kandidēt pašvaldību vēlēšanās\nDeputātu kandidātu sarakstu iesniegšana rit pilnā sparā. Domē ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam pašvaldībā vēlēšanu izsludināšanas dienā. Turpinājumā arī par to, kas var kandidēt uz deputāta vietu, kā var iesniegt kandidātu sarakstu un citiem jautājumiem saistībā ar gaidāmajām vēlēšanām.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286636-kas-var-kandidet-pasvaldibu-velesanas/\n286636\nFri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Topošie juristi kārtos vienotu eksāmenu\nLai pārliecinātos par topošā jurista profesionālo sagatavotību, grozījumi Augstskolu likumā paredz valstī ieviest vienotu jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286605-toposie-juristi-kartos-vienotu-eksamenu/\n286605\nThu, 20 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Laukstrādnieku nodoklis – ceturtā sezona\n2014. gadā Latvijas nodokļu sistēmā ieviesa jaunu mazo nodokli – šajā reizē ne tikai tāpēc, lai atvieglotu nodokļu slogu mazajam biznesam, bet kā iespēju iesaistīties solidārajā pienākumā maksāt nodokļus, vismaz kaut kādā mērā dot pienesumu budžetam un parūpēties par savu sociālo drošību. Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis (15%) ir īpašs ar to, ka maksājams tikai noteiktā gada daļā un nodokļa maksātājs ir apdrošināts pensijai. Nodokļa maksātāju skaits lēnām pieaug, taču, iespējams, lauku darbos strādājošie par to joprojām nav pietiekami informēti.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286606-laukstradnieku-nodoklis-ceturta-sezona/\n286606\nThu, 20 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Atvieglo ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla ierīkošanu\nŠodien, 19. aprīlī, stājas spēkā Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums. Tas turpmāk regulēs publiskā elektronisko sakaru tīkla, kas galalietotājam spēj nodrošināt interneta pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mb/s, būvniecību un ierīkošanu.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286563-atvieglo-atrdarbiga-elektronisko-sakaru-tikla-ierikosanu/\n286563\nWed, 19 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Juridiskā palīdzība Latvijas valstspiederīgo bērnu tiesību aizsardzībai ārvalstīs\nLatvijas valstspiederīgajiem vecākiem, pret kuriem ārvalstī ir sākts process par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu, turpmāk tiks nodrošināta iespēja vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā, lai saņemtu finansiālo atbalstu juridiskai konsultācijai un vajadzības gadījumā arī pārstāvniecībai iestādē vai tiesā, ja dzīvesvietas valsts šāda veida palīdzību konkrētajā situācijā nenodrošina. To paredz grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas stājās spēkā 1. aprīlī.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286564-juridiska-palidziba-latvijas-valstspiederigo-bernu-tiesibu-aizsardzibai-arvalstis/\n286564\nWed, 19 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Izmaiņas likumā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā\nSmaga slimība, dzīves noriets, nelabvēlīgs likteņa pavērsiens, ilgstošs bezdarbs, novārtā pamesti un svešiem ļaudīm atstāti bērni, pieaugušu bērnu aizmāršīga attieksme pret saviem vecākiem – iemeslu un cēloņu uzskaitījums, kāpēc pastāv sociālā atbalsta sistēma, ir garš. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kurā noteikts šī darba saturs un finansējums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, ar grozījumiem ir noteiktas daudzas jaunas normas un iepriekšējo korekcijas.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286565-izmainas-likuma-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-joma/\n286565\nWed, 19 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Dzēsta sodāmība saglabājas Sodu reģistrā\nSodāmība ir izdarītā pārkāpuma sekas, kas personu var vajāt visu mūžu. Tā atkarībā no izdarītā pārkāpuma smaguma pēc attiecīga laika perioda tiek uzskatīta par dzēstu, taču vienlaikus Iekšlietu ministrijas (IeM) Informācijas centra Sodu reģistrā glabājas ziņas gan par dzēstu, gan par spēkā esošu sodāmību. Tas nozīmē, ka pagātnes izdarītās muļķības var būt tagadnes iemesls atteikumam strādāt daudzu nozaru profesijās.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286511-dzesta-sodamiba-saglabajas-sodu-registra/\n286511\nTue, 18 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Infografika: Latvijas simtgades projekts “Latvijas skolas soma”\nIniciatīva “Latvijas skolas soma” ir viens no Latvijas valsts simtgades svinību apjomīgākajiem projektiem. Tā īstenošanai atvēlēti 13,5 miljoni eiro jeb 40% no svētku norisei paredzētā valsts finansējuma. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisijas sēdē, stāstot par projekta virzību, Latvijas valsts simtgades izglītības un jauniešu projektu vadītāja Aija Tūna mudināja uz šo projektu raudzīties ne tikai kā uz skolēniem sniegtu dāvanu Latvijas valsts simtgadē, bet arī iespēju mazināt sociālo nevienlīdzību, celt izglītības procesa kvalitāti un dot jaunas iespējas kultūras nozarei.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286535-infografika-latvijas-simtgades-projekts-latvijas-skolas-soma/\n286535\nTue, 18 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Pirmssvētku dienā jāstrādā vismaz stundu mazāk. Kā ar izglītības iestādēm?\nPirmssvētku dienā darba laiks ir saīsināms par vienu stundu, ja darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā nav noteikts vēl īsāks darba laiks. To paredz Darba likuma 135. pants. Lielā Piektdiena Latvijā ir likumā noteikta svētku diena, līdz ar to šodien – Zaļajā ceturtdienā – darbinieki, tostarp privātajā sektorā strādājošie, var doties savās gaitās vismaz stundu ātrāk nekā parasti.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286512-pirmssvetku-diena-jastrada-vismaz-stundu-mazak-ka-ar-izglitibas-iestadem/\n286512\nThu, 13 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Kā un ko pašvaldības nodrošina iedzīvotājiem?\nPašvaldībām ir jāpilda ar likumu noteiktās funkcijas, jāsniedz pakalpojumi, kuri ir nepieciešami sabiedrības interesēm un vajadzībām. Katra pašvaldība izveido savus saistošos noteikumus, jo to politiskie uzskati var atšķirties vairāku iemeslu dēļ. Bez funkciju pildīšanas sabiedrības labā pašvaldībām ir arī savas tiesības un pienākumi. Tā kā drīzumā būs kārtējās pašvaldību vēlēšanas, vēlētājiem būtu lietderīgi noskaidrot, ko viņiem ir tiesības savā pašvaldībā sagaidīt un kā saņemt sev interesējošo informāciju.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286450-ka-un-ko-pasvaldibas-nodrosina-iedzivotajiem/\n286450\nTue, 11 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Uzņēmumu reģistrācija vairs nebūs piesaistīta konkrētai ģeogrāfiskai vietai\nGrozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, kas Saeimā pieņemti šī gada 23. martā, paredz vairākas būtiskas izmaiņas, kas ietekmēs gan Uzņēmumu reģistra (UR) darbu, gan tā klientus. Jaunā tiesiskā regulējuma mērķis – uzlabot un vienkāršot dokumentu apriti un atvieglot formalitāšu kārtošanu. Svarīgākās izmaiņas – uzņēmumu reģistrācija vairs nebūs piesaistīta konkrētai ģeogrāfiskai vietai un to varēs veikt jebkurā UR nodaļā. Arī dokumentus varēs iesniegt neatkarīgi no uzņēmuma juridiskās adreses.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286405-uznemumu-registracija-vairs-nebus-piesaistita-konkretai-geografiskai-vietai/\n286405\nMon, 10 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Bezdarbnieka pabalsta saņemšanai nepieciešams ilgāks iemaksu periods\nNo 1. aprīļa ir noteikts garāks bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas kvalifikācijas periods – sociālās apdrošināšanas iemaksām bezdarba gadījumam jābūt veiktām ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas. Līdz šim tiesībām uz pabalstu bija nepieciešami deviņi bezdarba apdrošināšanas mēneši 12 mēnešu termiņā.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286334-bezdarbnieka-pabalsta-sanemsanai-nepieciesams-ilgaks-iemaksu-periods/\n286334\nWed, 05 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: No 1. aprīļa vienkāršāka un ātrāka uzturlīdzekļu saņemšana\nValsts garantētos uzturlīdzekļus turpmāk būs iespējams saņemt Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā bez tiesas sprieduma administratīvā procesa ietvaros – paredz grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas stājās spēkā 1. aprīlī. Valsts atbalstu ir iespējams saņemt arī tādā gadījumā, ja parādnieka dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, nav zināma vai ir sākts maksātnespējas process. Vienlaikus jaunais regulējums paredz nākt pretī finansiālās grūtībās nonākušiem parādniekiem, piedāvājot slēgt individuālu vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju un veikt ikmēneša maksājumus savu iespēju robežās. Tikmēr parādniekiem, kuri par saviem pienākumiem neliksies ne zinis arī turpmāk, tiks piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas liegums.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286289-no-1-aprila-vienkarsaka-un-atraka-uzturlidzeklu-sanemsana/\n286289\nTue, 04 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Veidos aviopasažieru datu reģistru\nŠodien stājas spēkā Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums, kas nosaka lidmašīnu pasažieru datu reģistra izveidi.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286188-veidos-aviopasazieru-datu-registru/\n286188\nMon, 03 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Noteikta kārtība atvērtā dabasgāzes tirgus lietošanai\nŠodien stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi", kas nosaka nozīmīgākos dabasgāzes tirgus darbības principus pēc tirgus atvēršanas šā gada 3. aprīlī.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286190-noteikta-kartiba-atverta-dabasgazes-tirgus-lietosanai/\n286190\nMon, 03 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā – jaunas procedūras\nŠodien stājas spēkā jaunais Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, kurā noteiktas jaunas iepirkuma procedūras - inovācijas partnerības procedūra un konkursa dialogs.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286191-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likuma-jaunas-proceduras/\n286191\nSat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Palielina apgādnieka zaudējuma minimālo pensiju\nŠodien, 1. aprīlī, stājas spēkā normatīvie akti, ar kuriem tiek būtiski palielināts vecākus zaudējušiem bērniem izmaksājamā apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālais apmērs.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286209-palielina-apgadnieka-zaudejuma-minimalo-pensiju/\n286209\nSat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Noteikumi bezdarbnieku uzskaites informācijai\nŠodien stājas spēkā Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi, kuri nosaka plašu datu kopumu par reģistrētajiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajām personām, datu saņemšanas, apstrādes un izmantošanas kārtību.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286196-noteikumi-bezdarbnieku-uzskaites-informacijai/\n286196\nFri, 31 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: No 1. aprīļa izmaiņas autorizācijai internetbankās\nNo 1. aprīļa Latvijā internetbanku lietošanā mainās noteikumi autorizācijai un darījumu veikšanai. Papildus daudziem parocīgajām kodu kartēm bankas ievieš jaunus un drošus risinājumus atbilstoši paaugstinātām IT drošības prasībām banku sektoram. Jauninājumi paredzēti, lai mazinātu riskus naudas drošībai.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286210-no-1-aprila-izmainas-autorizacijai-internetbankas/\n286210\nFri, 31 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Pierobežā nedrīkst uzturēties bez dokumentiem\nPierobežā, kas noteikta gar valsts ārējo robežu, jebkuram, arī pavadot brīvo laiku un atpūšoties, jābūt līdzi personu apliecinošiem dokumentiem. Savukārt, lai uzturētos pierobežas joslā, no 15 gadu vecuma ir nepieciešama arī Valsts robežsardzes (VR) izsniegta speciālā caurlaide, taču ir vairāki izņēmuma gadījumi. Ja nespēsiet VR uzrādīt nepieciešamos dokumentus, labākajā gadījumā ir jārēķinās ar velti iztērētu laiku identitātes noteikšanai. Robežsardze pievērš pastiprinātu uzmanību Latvijas ārējām robežām, lai novērstu nelikumīgu pārvietošanos.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286162-pierobeza-nedrikst-uztureties-bez-dokumentiem/\n286162\nThu, 30 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n