LV portāls - Skaidrojumi http://www.lvportals.lv Skaidrojumi lv http://www.lvportals.lv/rss Sat, 24 Mar 2018 14:04:27 -0700 http://www.lvportals.lv/bildes/portalslv/logo_print.gif LV portāls http://www.lvportals.lv 180 63 \nSKAIDROJUMS: Bāreņus atbildīgāk paturēs redzeslokā\nPilnveidojot vienoto informācijas sistēmu par atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem, atbildīgajām institūcijām sadarbības iespējas ļaus operatīvāk apmainīties ar informāciju, lai sniegtu nepieciešamo sociālo un citu palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes iestādes atstāšanas.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/294372-barenus-atbildigak-patures-redzesloka/\n294372\nFri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Nogurums pie stūres: kas jāzina profesionāliem autovadītājiem\nCeļu satiksmes drošības direkcija ar Latvijā pirmoreiz rīkoto kampaņu “Apstājies, pirms atslēdzies!” pieteikusi cīņu transportlīdzekļu vadītāju nogurumam kā nozīmīgam riska faktoram. Kaut arī pērn sasniegts līdz šim zemākais bojā gājušo skaits uz Latvijas ceļiem – 136 cilvēki (par 14% mazāk nekā gadu iepriekš), arvien ir iespēja situāciju uzlabot. Viens no riskiem, kas līdz šim bija palicis uzmanības ēnā, ir vadītāja nogurums braukšanas laikā un tā iespējamās sekas.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/294334-nogurums-pie-stures-kas-jazina-profesionaliem-autovaditajiem/\n294334\nThu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Notāri aktus un apliecinājumus sagatavos arī attālināti\nŠodien stājas spēkā grozījumi Notariāta likumā. Tie paredz modernizēt notāru darbību procesu – turpmāk notāri aktus un apliecinājumus varēs sagatavot elektroniski. Piemēram, izmantojot videokonferences iespējas, notāri varēs sagatavot aktus un apliecinājumus, tajā skaitā pilnvaras, piekrišanas, to atsaukumus, mantošanas iesniegumus un citus dokumentus.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/294295-notari-aktus-un-apliecinajumus-sagatavos-ari-attalinati/\n294295\nWed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Māju renovācijai – arī uzkrājumi un tehniskās dokumentācijas izmaksas\nŠodien, 21. martā, stājas spēkā grozījumi Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajā programmā par energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās, kas paredz arī dzīvokļu īpašnieku uzkrājumu izmantošanu renovācijas darbu izmaksu segšanai un to, ka attiecināmajās izmaksās varēs iekļaut arī projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/294296-maju-renovacijai-ari-uzkrajumi-un-tehniskas-dokumentacijas-izmaksas/\n294296\nWed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Oficiālā elektroniskā adrese obligāta kļūs pakāpeniski\nOficiālās elektroniskās adreses likums, kas ir spēkā no šā gada 1. marta, dokumentu apritei paredz izmantot oficiālo e-adresi. Likumā noteikti atšķirīgi datumi, kad e-adrese kļūs obligāta valsts iestādēm, rezerves karavīriem, atsevišķām amatpersonu grupām, komersantiem. Oficiālo e-adresi privātpersonas varēs izmantot brīvprātīgi. Likumam jau ir iesniegti grozījumi, tostarp pārceļot obligātās lietošanas termiņus.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/294266-oficiala-elektroniska-adrese-obligata-klus-pakapeniski/\n294266\nTue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Video: Soda piedziņa administratīvo pārkāpumu lietās\nJa persona noteiktajā vai vispārējā termiņā nenomaksā tai piespriesto administratīvo sodu, jārēķinās, ka soda piedziņa tiks nodota tiesu izpildītājam. Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 96 zvērināts tiesu izpildītājs Māris Vanags skaidro, kas parādniekam jāzina par administratīvo sodu piedziņu. Par šiem jautājumiem tiesu izpildītāji konsultēs arī Tiesu izpildītāju dienās 22. martā.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/294222-video-soda-piedzina-administrativo-parkapumu-lietas/\n294222\nMon, 19 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Infografika: Cietušo aizsardzības un vardarbības apkarošanas pasākumi\nPēdējo gadu laikā liela uzmanība ir pievērsta cietušo bērnu aizsardzībai un atbalstam ģimenēs, kas ir cietušas no vardarbības. Cietušajiem ir iespēja gan varmāku izolēt no ģimenes, gan pieprasīt pagaidu aizsardzību, kā arī saņemt konsultāciju, zvanot uz cietušo atbalsta telefonu. No šī gada ar izmaiņām Krimināllikumā tiek pastiprināti veicināta arī emocionālās vardarbības apkarošana.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/294145-infografika-cietuso-aizsardzibas-un-vardarbibas-apkarosanas-pasakumi/\n294145\nThu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Palielināta maksa par iepriekš iegūtas izglītības pielīdzināšanu\nŠodien spēkā stājas grozījumi Akadēmiskās informācijas centra pakalpojumu cenrādī, kas paredz, ka Latvijā iegūto grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšana, ja tie iegūti pirms 2000. gada, no kura ir jauns grādu un profesionālo kvalifikāciju piešķiršanas regulējums, turpmāk izmaksās 23 eiro.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/294149-palielinata-maksa-par-ieprieks-iegutas-izglitibas-pielidzinasanu/\n294149\nThu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības noder zināt katram\nKā ierasts, Advokatūras dienās, kas šogad norit no 12. līdz 16. martam, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ne tikai nodrošina bezmaksas konsultācijas iedzīvotājiem sasāpējušu juridisku jautājumu risināšanā, bet arī aktualizē kādu tiesību jomu, kurā iedzīvotājiem trūkst zināšanu par savām tiesībām. Šoreiz īpaša uzmanība veltīta cietušo tiesību kriminālprocesā skaidrošanai.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/294150-noziedziga-nodarijuma-cietuso-tiesibas-noder-zinat-katram/\n294150\nThu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Infografika: No šī gada atvieglotas prasības ugunsdzēsības aparātiem\nIzstrādājot jaunos Ugunsdrošības noteikumus, pārskatītas arī ugunsdzēsības aparātu uzturēšanas prasības. Kā norāda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, atvieglotajām ugunsdzēsības aparātu uzturēšanas prasībām noteica pārejas laiku līdz 2018. gada 1. janvārim, lai sabiedrība varētu laikus sagatavoties pārmaiņām.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/294123-infografika-no-si-gada-atvieglotas-prasibas-ugunsdzesibas-aparatiem/\n294123\nWed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Papildināts un precizēts Profesiju klasifikators\nŠodien, 9. martā, stājas spēkā grozījumi Profesiju klasifikatorā, kurā iekļautas arī dažas jaunas profesijas, svītrotas darba tirgū vairs nepieprasītās un veiktas citas korekcijas.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/294016-papildinats-un-precizets-profesiju-klasifikators/\n294016\nFri, 09 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Komersantiem izdevīgāki portfeļgarantiju saņemšanas nosacījumi\nLai veicinātu finansējuma pieejamību komersantiem, šodien, 9. martā, stājas spēkā grozījumi atbalsta programmā portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/294017-komersantiem-izdevigaki-portfelgarantiju-sanemsanas-nosacijumi/\n294017\nFri, 09 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Legionelozes dēļ karstā ūdens temperatūrai mājokļos būs jābūt vismaz +55 C\nŠodien, 9. martā, stājas spēkā noteikumi, kas nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir pienākums pastāvīgi nodrošināt karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa ne zemāku par +55 C. Šādas izmaiņas ieviestas, lai samazinātu iespēju dzīvojamo māju iedzīvotājiem inficēties ar legionelozi.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/294019-legionelozes-del-karsta-udens-temperaturai-majoklos-bus-jabut-vismaz-55-c/\n294019\nFri, 09 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Video: Drošības naudas apmēru nenosaka vairāksolīšanā\nAtbrīvojot personu no apcietinājuma pret drošības naudu, Latvijas tiesu sistēmas vēsturē jau divas reizes piemērota rekordaugsta likme – 500 000 eiro (uzņēmējam Borisam Rjazanskim un bijušajam maksātnespējas administratoram Mārim Sprūdam), vienu reizi (bijušajam “Latvijas Dzelzceļa” valdes priekšsēdētājam Uģim Magonim) piemērota 400 000 eiro drošības nauda. Kādi apstākļi tiek ņemti vērā, nosakot drošības naudas apmēru, un kas jāievēro, lai šo naudu nezaudētu, skaidro Kurzemes apgabaltiesas tiesnesis KRISTS LĪCIS.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/294020-video-drosibas-naudas-apmeru-nenosaka-vairaksolisana/\n294020\nFri, 09 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Viesstrādnieki pēc kvalifikācijas saraksta\nŠodien, 7.martā, stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi par specialitātēm (profesijām), kurās tiek prognozēts būtisks darbaspēka trūkums un kurās darbā Latvijā var tikt uzaicināti ārzemnieki. Līdz ar to ir atviegloti nosacījumi augsti kvalificētu speciālistu piesaistei no ārvalstīm.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/293932-viesstradnieki-pec-kvalifikacijas-saraksta/\n293932\nWed, 07 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Infografika: Viesabonēšanas režīms Eiropā “viesabonē kā mājās”\nKopš pagājušā gada 15. jūnija Eiropas Savienībā mobilo sakaru jomā darbojas princips “viesabonē kā mājās”, un tā ietekmē krietni mainījušies Latvijas iedzīvotāju paradumi.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/293933-infografika-viesabonesanas-rezims-eiropa-viesabone-ka-majas/\n293933\nWed, 07 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Stingrākas prasības cīņā ar piesārņojumu\nŠodien stājas spēkā grozījumi likumā "Par piesārņojumu". Tie paredz prasību līdz 2021. gadam ostās uzstādīt kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmas, lai ierobežotu gaistošos ķīmiskos savienojumus, kas izdalās, tankkuģos iekraujot naftas produktus un bīstamas ķīmiskās vielas.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/293891-stingrakas-prasibas-cina-ar-piesarnojumu/\n293891\nTue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Kad un ko par klientu kontiem banka ziņos Valsts ieņēmumu dienestam\nNodokļu nomaksas uzraudzībai likumā “Par nodokļiem un nodevām” bankām un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem noteikts pienākums reizi gadā sniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par naudas apgrozījumu klienta kontos, ja tas pārsniedz 15 000 eiro gadā. Tā kā vēl neviens sekas nav izjutis, bet bažas jau paustas, turklāt likuma normas nupat arī precizētas, būtu jāzina – kam jāpievērš uzmanība un kāpēc šāda ziņošana ir paredzēta.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/293892-kad-un-ko-par-klientu-kontiem-banka-zinos-valsts-ienemumu-dienestam/\n293892\nTue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Augstskolas saņems finansējumu par pedagoģijas studiju absolventiem, kas strādā skolā\nŠodien stājas spēkā grozījumi MK noteikumos, kas paredz – tās augstskolas, kuru pedagoģijas studiju programmu absolventi turpinās vai būs uzsākuši pedagoģisko darbu izglītības iestādēs, turpmāk saņems snieguma finansējumu par rezultātiem pedagogu sagatavošanā.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/293817-augstskolas-sanems-finansejumu-par-pedagogijas-studiju-absolventiem-kas-strada-skola/\n293817\nFri, 02 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: No 1. marta lielākas akcīzes likmes alkoholiskajiem dzērieniem\nŠodien, 1.martā, stājas spēkā jaunās akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem. Akcīzes paaugstinājums tika paredzēts, lai, īstenojot nodokļu reformu, kompensētu ieņēmumu samazinājumu citos budžeta posteņos.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/293775-no-1-marta-lielakas-akcizes-likmes-alkoholiskajiem-dzerieniem/\n293775\nThu, 01 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n