LV portāls - Skaidrojumi http://www.lvportals.lv Skaidrojumi lv http://www.lvportals.lv/rss Mon, 23 Jan 2017 18:55:34 -0700 http://www.lvportals.lv/bildes/portalslv/logo_print.gif LV portāls http://www.lvportals.lv 180 63 \nSKAIDROJUMS: Kādos gadījumos autovadītāja tiesības izmantot aizliegts\nTransportlīdzekļa vadītāja apliecība ir dokuments, kas apliecina tiesības vadīt transportlīdzekli. Tomēr ir gadījumi, kad, neraugoties uz vadītāja apliecības esamību, autovadītāja tiesības izmantot ir aizliegts. LV portāls skaidro, kādās situācijās autovadītājam jārēķinās, ka tiesības lietot nedrīkst un par kādiem pārkāpumiem var tikt piemērots tiesību izmantošanas aizliegums.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284674-kados-gadijumos-autovaditaja-tiesibas-izmantot-aizliegts/\n284674\nMon, 23 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Īpašuma tiesības vai nodokļu maksāšanas režīms?\nKāda ir atšķirība starp „patentu” un „patentmaksu”? Termini, kuru saknes ir vienādas, plašākā sabiedrībā nereti raisa pārpratumus un neizpratni par to nozīmi un lietojumu. Latvijas Republikas Patentu valdes (PV) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvji skaidro atšķirību.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284688-ipasuma-tiesibas-vai-nodoklu-maksasanas-rezims/\n284688\nMon, 23 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Kā atpazīt dižkoku un kādi jāievēro tā aizsardzības noteikumi\nLai gan Latvijā oficiāli apzināti vairāk nekā 5600 dižkoku, kas reģistrēti speciālā Dabas aizsardzības pārvaldes datubāzē, to varētu būt trīs četras reizes vairāk. Kā zemes īpašniekam atpazīt, vai viņam piederošajā teritorijā aug kāds īpaši saudzējams koks? Un kādi noteikumi tādā gadījumā ir jāievēro?\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284599-ka-atpazit-dizkoku-un-kadi-jaievero-ta-aizsardzibas-noteikumi/\n284599\nThu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Tiesas dokumentus turpmāk piegādās vienkāršā sūtījumā vai elektroniski\n1. janvārī spēkā stājās izmaiņas procesuālajos likumos, kas paredz daļēju atteikšanos no ierakstītiem sūtījumiem un plašāku elektroniskās saziņas izmantošanu kriminālprocesā, civilprocesā, kā arī administratīvo pārkāpumu lietās. Sagaidāms, ka tādējādi saziņa ar tiesu kļūs ērtāka un vienkāršāka un, kas ne mazāk svarīgi, jaunā kārtība ļaus ietaupīt ievērojamus finanšu līdzekļus.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284577-tiesas-dokumentus-turpmak-piegadas-vienkarsa-sutijuma-vai-elektroniski/\n284577\nWed, 18 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Par kādiem pārkāpumiem atņem autovadītāja tiesības\nViens no soda mēriem par rupju un sistemātisku ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu ir transportlīdzekļa vadītāja tiesību atņemšana. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (LAPK) paredz, ka tās iespējams zaudēt uz laiku līdz pieciem gadiem, bet gadījumos, ja par nodarījumu tiek piemērots Krimināllikumā noteiktais sods, tiesības var tik atņemtas pat uz 10 gadiem.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284519-par-kadiem-parkapumiem-atnem-autovaditaja-tiesibas/\n284519\nMon, 16 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Bulduru dārzkopības vidusskola pāriet LLU pakļautībā\nŠodien stājas spēkā likums "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola", kas nosaka – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" ir atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Latvijas Lauksaimniecības universitātei, un izglītības iestāde, kura nodrošina izglītības programmu īstenošanu.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284515-bulduru-darzkopibas-vidusskola-pariet-llu-paklautiba/\n284515\nSun, 15 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Gaida projektus, lai piešķirtu līdzfinansējumu kultūras pieminekļu atjaunošanai\nŠogad Rīgas dome līdzfinansējumam kultūras pieminekļu restaurācijai vai atjaunošanai atvēlējusi 600 000 eiro. Šāds projektu konkurss notiek jau otro gadu.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284491-gaida-projektus-lai-pieskirtu-lidzfinansejumu-kulturas-piemineklu-atjaunosanai/\n284491\nFri, 13 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Kas jāzina par dāvinājuma līguma slēgšanu\nVēlos uzdāvināt savam radiniekam nekustamo īpašumu, kā to pareizāk īstenot? Šis ir viens no bieži uzdotiem jautājumiem LV portāla sadaļā e-konsultācijas. LV portāls skaidro, kas gan dāvinātājam, gan apdāvinātajam ir jāzina par dāvinājuma līguma noslēgšanu, īpaši, ja tiek runāts par nekustamo īpašumu.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284451-kas-jazina-par-davinajuma-liguma-slegsanu/\n284451\nThu, 12 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Autoceļu uzturēšana ziemā\nKatru ziemu sniegs un putenis Latvijā, šķiet, atnāk kā pārsteigums. Līdz ar to neizbēgamas ir arī autovadītāju sūdzības par apgrūtinātajiem braukšanas apstākļiem un ceļu stāvokli. Tā kā autoceļi pieder gan valstij, gan pašvaldībām, vai zinām, uz ko dusmoties, un vai dusmām ir pamats? LV portāls skaidro, kā tiek plānoti un norit ceļu uzturēšanas darbi ziemas sezonā.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284424-autocelu-uzturesana-ziema/\n284424\nWed, 11 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Deklarēšanās ietekme uz nodokļiem. NĪN atlaides deklarētajiem un IIN maksātāju piesaiste\nŠogad virkne pašvaldību pārņēma pērn vietām ieviesto praksi un arī sasaistīja nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likmes ar deklarēšanās nosacījumu. Nosakot mazāko likmi, ja mājoklī ir kāds deklarēts, bet tukšiem mājokļiem augstāko maksājumu, pašvaldības atsaucas uz ieguvumiem no cita – iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Nodokļa maksātājam ar diviem pieticīgiem īpašumiem var apskrieties dūša, taču iedzīvotāju oficiāla piesaiste savai teritorijai pašvaldībai ienes naudu. Tiesa, uzliek arī pienākumus pret savu iedzīvotāju.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284426-deklaresanas-ietekme-uz-nodokliem-nin-atlaides-deklaretajiem-un-iin-maksataju-piesaiste/\n284426\nWed, 11 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Nekustamā īpašuma nodoklis 2017. gadā. Maksājumu ietekmē pašvaldība\nLikumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2017. gadā vienīgās izmaiņas ir saistībā ar apbūves tiesīgā pienākumu maksāt nodokli. Kadastrālās vērtības mainās tikai kultūrvēsturiskajiem objektiem un vairākstāvu dzīvokļiem. Turpinās speciālās vērtības piemērošana lauku zemei. Tomēr nodokļa maksājums arī daudziem citiem var būtiski mainīties, jo šogad ne tikai Rīga, bet arī virkne citu pašvaldību cenšas piesaistīt savai teritorijai nodokļu maksātājus, variējot nodokļa likmes atkarībā no deklarēšanās.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284394-nekustama-ipasuma-nodoklis-2017-gada-maksajumu-ietekme-pasvaldiba/\n284394\nTue, 10 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Izmaiņas VSAA pakalpojumos 2017. gadā\n2017. gadā stājas spēkā vairākas jaunas normas valsts sociālo pabalstu un sociālās apdrošināšanas pabalstu jomā.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284374-izmainas-vsaa-pakalpojumos-2017-gada/\n284374\nMon, 09 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Maksātnespējas administratoriem varēs piemērot disciplināratbildību\nŠodien, 6. janvārī, spēkā stājas grozījumi Maksātnespējas likumā. Tie paredz stingrāku uzraudzību pār maksātnespējas administratoru profesionālo kvalifikāciju, kā arī brīvā tirgus principa ieviešanu tiesiskās aizsardzības procesā.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284354-maksatnespejas-administratoriem-vares-piemerot-disciplinaratbildibu/\n284354\nFri, 06 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Būtiskākie tiesību akti, kas stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī izglītības, tieslietu un kultūras jomā\nValsts kanceleja sadarbībā ar Izglītības un zinātnes, Tieslietu un Kultūras ministriju ir apkopojusi būtiskākos jaunos tiesību aktus un to grozījumus, kas stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī un skar lielu sabiedrības daļu – uzņēmējus, darbiniekus, privātpersonas.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284338-butiskakie-tiesibu-akti-kas-stajas-speka-2017-gada-1-janvari-izglitibas-tieslietu-un-kulturas-joma/\n284338\nThu, 05 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Būtiskākie tiesību akti, kas stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī sociālā, veselības un zemkopības jomā\nValsts kanceleja sadarbībā ar Labklājības, Veselības un Zemkopības ministrijām ir apkopojusi būtiskākos jaunos tiesību aktus un to grozījumus, kas stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī un skar lielu sabiedrības daļu – uzņēmējus, darbiniekus, privātpersonas.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284322-butiskakie-tiesibu-akti-kas-stajas-speka-2017-gada-1-janvari-sociala-veselibas-un-zemkopibas-joma/\n284322\nWed, 04 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Jaunumi dzīvokļu īpašnieku tiesībās un pienākumos (II)\nPārdesmit gadu ilga pieredze privatizēto daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanā lielākoties nav mainījusi iepriekšējo īrnieku, pēcāk īpašnieku izpratni un attieksmi pret visas mājas kā kopīga privātīpašuma apsaimniekošanu. Arvien vēl šķiet pašsaprotami, ka ēka ir pašvaldības valdījumā, ka galvenais noteicējs ir pašvaldības apsaimniekošanas uzņēmums, bet iedzīvotāji ir cietēji, kuriem šis pārvaldnieks cenšas noplēst deviņas ādas, pretī nedodot pienācīgas kvalitātes pakalpojumu.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284324-jaunumi-dzivoklu-ipasnieku-tiesibas-un-pienakumos-ii/\n284324\nWed, 04 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Vienkāršota dokumentu kopiju apliecināšanas kārtība\nŠī gada 1. janvārī spēkā stājās Dokumentu juridiskā spēka likuma grozījumi, kas paredz, ka fiziskas personas dokumentu kopijas un citus to atvasinājumus var apliecināt pašas ar savu parakstu, vienlaikus nodrošinot iespēju pēc pieprasījuma uzrādīt dokumenta oriģinālu.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284326-vienkarsota-dokumentu-kopiju-apliecinasanas-kartiba/\n284326\nWed, 04 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Būtiskākie tiesību akti, kas stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī transporta, vides un reģionālās attīstības jomā\nValsts kanceleja sadarbībā ar Satiksmes un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijām ir apkopojusi būtiskākos jaunos tiesību aktus un to grozījumus, kas stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī un skar lielu sabiedrības daļu – uzņēmējus, darbiniekus, privātpersonas.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284297-butiskakie-tiesibu-akti-kas-stajas-speka-2017-gada-1-janvari-transporta-vides-un-regionalas-attistibas-joma/\n284297\nTue, 03 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Alimenti jeb uzturlīdzekļi 2017. gadā – pieaug minimālais apmērs un jauna uzturlīdzekļu saņemšanas kārtība\n2017. gadā uzturlīdzekļu saņemšanas regulējumā gaidāmas daudzas būtiskas izmaiņas – pieaug minimālais uzturlīdzekļu apmērs un 1. februārī spēkā stājas grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas paredz paplašināt valsts garantēto uzturlīdzekļu saņēmēju loku, mazināt birokrātisko slogu uzturlīdzekļu pieprasītājiem, kā arī ieviest papildu sankcijas vecākiem, kuru vietā līdzekļus bērnu uzturam izmaksā valsts. Vienlaikus padomāts arī par iespēju uzturlīdzekļu parādniekiem slēgt individuālu vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju un veikt ikmēneša maksājumus savu finansiālo iespēju robežās.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284298-alimenti-jeb-uzturlidzekli-2017-gada-pieaug-minimalais-apmers-un-jauna-uzturlidzeklu-sanemsanas-kartiba/\n284298\nTue, 03 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: No radiniekiem ārvalstīs saņemtajai naudai nodoklis netiek piemērots\nLai kliedētu publiskajā telpā izskanējušo nepilnīgo un bieži vien arī nekorekto informāciju, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) sniedz skaidrojumu, kādi ir nodokļu normatīvo aktu nosacījumi attiecībā uz naudu, kas tiek saņemta no radiniekiem vai citām personām ārvalstīs. Galvenokārt to nosaka radniecības pakāpe ar personu, no kuras tiek saņemta nauda, pārskaitītās naudas summa un darījuma būtība. Ņemot to vērā, ir jārīkojas atbilstoši vienai no trim situācijām.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284316-no-radiniekiem-arvalstis-sanemtajai-naudai-nodoklis-netiek-piemerots/\n284316\nTue, 03 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n