LV portāls - Skaidrojumi http://www.lvportals.lv Skaidrojumi lv http://www.lvportals.lv/rss Sun, 25 Jun 2017 16:45:39 -0700 http://www.lvportals.lv/bildes/portalslv/logo_print.gif LV portāls http://www.lvportals.lv 180 63 \nSKAIDROJUMS: Domes vadības vēlēšanas. Kāda ir kārtība pirmajā domes sēdē?\nJaunievēlētā pašvaldības dome darbu var sākt ne ātrāk kā 10 dienas pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas. Pirmo domes sēdi sasauc pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Tieši šajā sēdē tiek ievēlēts jaunais attiecīgās domes priekšsēdētājs. LV portāls skaidro, kad jaunievēlētā dome sāk darbu, kāda ir kārtība pirmajā domes sēdē un kā notiek domes priekšsēdētāja ievēlēšana.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/288187-domes-vadibas-velesanas-kada-ir-kartiba-pirmaja-domes-sede/\n288187\nThu, 22 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Ceļojumā dodas bērns. Kādi dokumenti vajadzīgi (I)\nVasaras sezonā bērni, neapšaubāmi, ceļo biežāk. Viņi var doties ārpus Latvijas patstāvīgi, kopā ar vienu vai abiem vecākiem, kā arī ar radiniekiem. Situācijas ir dažādas, līdz ar to katrā no tām atšķiras arī dokumenti, kas jāņem līdzi. LV portāls skaidro, kādi dokumenti ir nepieciešami, lai bērns varētu ceļot minētajos gadījumos, kādas ir atšķirības, šķērsojot iekšējo un ārējo valsts robežu, un kas jāņem vērā vecākiem.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/288189-celojuma-dodas-berns-kadi-dokumenti-vajadzigi-i/\n288189\nThu, 22 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Infografika: Dronu pilotēšanas noteikumi\nPar plaši izmantotu tehnoloģisko inovāciju šobrīd ir kļuvuši bezpilota lidaparāti droni, ar kuru pilotēšanu un izgatavošanu aizraujas ne tikai dažādu jomu profesionāļi, bet arī entuziasti. Droni tiek pielietoti, lai no gaisa uzņemtu iespaidīgas ainavas, iemūžinātu dažādu publisku pasākumu norisi vai piekļūtu sarežģīti pieejamiem objektiem. Regulējums, kas nosaka drošu šo ierīču lietojumu, stājies spēkā salīdzinoši nesen – aizvadītā gada novembrī. Tajā iekļauta virkne vērā ņemamu ierobežojumu, kuru mērķis ir novērst drošības riskus – apdraudējumus, kas saistīti gan ar līdzcilvēkiem un viņu īpašumiem, gan civilo aviāciju.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/288148-infografika-dronu-pilotesanas-noteikumi/\n288148\nWed, 21 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Kas jāzina par ventilāciju daudzdzīvokļu ēkās\nDaudzdzīvokļu ēkās ventilācijas jautājumi ir ļoti aktuāli. Nereti vecajos namos ventilācijas lūkas ir aiztaisītas, ielikti plastmasas logi, savukārt renovētajās un jaunajās mājās taupa uz ventilācijas sistēmas sakārtošanas rēķina. Sekas ir pelējums un slikta gaisa kvalitāte – pelējums sagrauj māju, bet sliktais gaiss – cilvēka veselību.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/288066-kas-jazina-par-ventilaciju-daudzdzivoklu-ekas/\n288066\nMon, 19 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Pilsonības iegūšana naturalizācijas kārtībā\nLatvijā pastāvīgi dzīvojošām personām, kļūstot par valsts pilsoni, viens no svarīgākajiem ieguvumiem ir tiesības vēlēt un tikt ievēlētam, jo tādā veidā pilsoņi var ietekmēt gan savas dzīves politiskos, gan ekonomiskos apstākļus. Iegūt pilsonību ir katra cilvēka brīvas gribas izpausme. Katru gadu pilsonību naturalizācijas kārtībā iegūst gandrīz tūkstotis cilvēku, no kuriem vairākums ir Latvijas nepilsoņi. LV portāls skaidro, kas ir naturalizācija un pilsonības iegūšana naturalizācijas kārtībā, kāpēc ir nepieciešams iegūt Latvijas pilsonību un kā to var izdarīt.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/288068-pilsonibas-iegusana-naturalizacijas-kartiba/\n288068\nMon, 19 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Jaunajiem mobilo sakaru tarifiem ir lētāka alternatīva, bet no Eiropas neizbēgt\nNo 15. jūnija visā Eiropas Savienībā (ES) tiek atcelti viesabonēšanas tarifi balss zvaniem, īsziņām un interneta lietošanai. To zinot, visi Latvijas mobilo sakaru operatori veikuši tarifu izmaiņas, sadārdzinājumus prezentējot kā “nelielu” papildu maksu par neierobežotiem balss zvaniem visā ES un vēl dažās Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs. Jaunajos tarifos iekļauts dažāda apjoma interneta patēriņš Latvijā un ārzemēs. Taču, rūpīgi izpētot tarifu plānus, var atrast tādus, kur par mobilajiem sakariem jāmaksā ļoti maz, protams, saņemot pretī arī minimālus pakalpojumus.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/287994-jaunajiem-mobilo-sakaru-tarifiem-ir-letaka-alternativa-bet-no-eiropas-neizbegt/\n287994\nThu, 15 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Spēkā stājas Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums\nŠodien, 14. jūnijā, stājas spēkā jauns likums, kas skar autortiesību jomu. Tā mērķis ir radīt tiesiskos priekšnoteikumus autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma efektīvai veikšanai.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/287960-speka-stajas-autortiesibu-kolektiva-parvaldijuma-likums/\n287960\nWed, 14 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Energoietilpīgi uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu OIK\nŠodien stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas paredz valsts atbalsta sniegšanu energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, lai mazinātu komersantu izmaksas par elektroenerģiju saistībā ar augsto obligātā iepirkuma komponentes (OIK) daļu kopējā elektroenerģijas gala cenā.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/287841-energoietilpigi-uznemumi-iegust-tiesibas-uz-samazinatu-oik/\n287841\nTue, 13 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Veiktas izmaiņas transportlīdzekļu reģistrācijas procesā\nŠodien, 13. jūnijā, stājas spēkā grozījumi noteikumos, kuri regulē transportlīdzekļu reģistrāciju. Tajos veiktās izmaiņas skar transportlīdzekļu norakstīšanas procesu, numura zīmju piešķiršanas un aprites kārtību, kā arī reģistrācijai nepieciešamo pilnvaru apjomu.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/287922-veiktas-izmainas-transportlidzeklu-registracijas-procesa/\n287922\nTue, 13 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Infografika: Nepilngadīgo personu noziedzība Latvijā\nIk gadu ievērojams skaits bērnu Latvijā saskaras gan ar krimināliem, gan ar administratīviem likumpārkāpumiem. Izdarīto administratīvo pārkāpumu skaits atšķiras no noformēto administratīvo protokolu skaita, jo personas bieži pārkāpj likumu atkārtoti. Arī noziedzīgo nodarījumu skaits, par kuriem iestājas kriminālatbildība, ir lielāks nekā likumpārkāpumus izdarījušo personu skaits. Tas nozīmē, ka bērni arī kriminālpārkāpumus bieži veic atkārtoti vai vienā noziegumā ir iesaistītas vairākas personas.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/287883-infografika-nepilngadigo-personu-noziedziba-latvija/\n287883\nMon, 12 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Kā uzturēt māju pēc renovācijas\nDaudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai jau kopš pagājušā gada rudens ir pieejami Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi – kopējais publiskais finansējums ir 166,5 miljons eiro. Taču svarīgi ir ne tikai ieguldīt līdzekļus māju remontos, bet arī zināt, kas ikkatram dzīvokļa īpašniekam ir jāievēro kopējā nama uzturēšanā pēc tam. Renovējot daudzdzīvokļu ēku, vienmēr vienojas arī par siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju. Kā pēc renovācijas no tās gūt vislielāko atdevi, kam pievērst uzmanību? Šajā skaidrojumā par siltumtīkliem, bēniņiem, pagrabu un jumtu.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/287809-ka-uzturet-maju-pec-renovacijas/\n287809\nFri, 09 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Uzņēmumu reģistram jauns pakalpojumu cenrādis un informācijas izsniegšanas kārtība\nŠodien stājas spēkā 6. jūnijā Ministru kabinetā pieņemtie noteikumu grozījumi par Uzņēmumu reģistra (UR) maksas pakalpojumiem un informācijas izsniegšanu. Noteikumi paredz būtiskas izmaiņas līdzšinējo pakalpojumu cenrādī un jaunu UR maksas pakalpojumu ieviešanu.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/287847-uznemumu-registram-jauns-pakalpojumu-cenradis-un-informacijas-izsniegsanas-kartiba/\n287847\nFri, 09 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Mainīta zvērinātu advokātu eksaminēšanas kārtība\nŠodien, 9. jūnijā, spēkā stājas grozījumi MK noteikumos, kas ievieš izmaiņas zvērinātu advokātu eksāmenu norises kārtībā. Grozījumi paredz gan pilnveidotāku un paplašinātāku eksāmena norisi, gan stingrāku eksāmena vērtēšanas sistēmu, ieviešot desmit ballu sistēmu pašreizējo piecu ballu sistēmas vietā.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/287848-mainita-zverinatu-advokatu-eksaminesanas-kartiba/\n287848\nFri, 09 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Kas jauns jaunajā Profesiju klasifikatorā?\nNo šā gada 1.jūnija ir spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 264 par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām. Klasifikatora lietotāji jau ir varējuši pārliecināties par dažām uzreiz redzamām izmaiņām – profesiju klasifikācija ir tabulu veidā, tādējādi pārskatāmāka. No MK noteikumiem ir izņemti profesiju standarti. Citi jaunumi plašajā 300 lappušu normatīvajā aktā varbūt nav uzreiz pamanāmi.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/287811-kas-jauns-jaunaja-profesiju-klasifikatora/\n287811\nThu, 08 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Vaļējas terases, žogi privātā teritorijā – turpmāk bez būvatļaujas\nMinistru kabineta noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", kurus valdība apstiprināja 9. maijā un kas stājas spēkā šodien, mazina administratīvo slogu būvdarbu pasūtītājiem, kā arī ir salāgots regulējums, kādus objektus persona var būvēt bez būvkomersanta līdzdalības.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/287733-valejas-terases-zogi-privata-teritorija-turpmak-bez-buvatlaujas/\n287733\nTue, 06 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Elektroniskā uzraudzība – pirmstermiņa atbrīvošana ar aproci ap kāju\nElektronisko uzraudzību (EU), kas ir tiesas noteikta nosacīti pirms termiņa no brīvības atņemšanas soda izciešanas atbrīvoto kontrole ar tehniskajiem līdzekļiem, Latvijā kombinē ar citiem uzraudzības pasākumiem, kas vērsti uz notiesātā domāšanas maiņu un resocializāciju. Tā sniedz vairākus ieguvumus, proti, tā ir “gudrāka” soda izpildes sistēma jeb ieslodzījuma alternatīva ar efektīvu kontroli sabiedrībā, palielina sabiedrības nodarbinātību un rada sociālās saites ģimenē, kā arī perspektīvā samazina sodu izpildes izmaksas. LV portāls skaidro, kas ir EU un kā tā darbojas praksē.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/287695-elektroniska-uzraudziba-pirmstermina-atbrivosana-ar-aproci-ap-kaju/\n287695\nMon, 05 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Rīgas vēsturiskajā centrā ierobežo infrastruktūras pārveidojumus\nŠodien, 1. jūnijā, stājas spēkā grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā, kas nosaka infrastruktūras izveides ierobežojumus Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/287608-rigas-vesturiskaja-centra-ierobezo-infrastrukturas-parveidojumus/\n287608\nThu, 01 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Profesiju klasifikators – jauni noteikumi\nŠodien, 1. jūnijā, stājas spēkā jaunie Ministru kabineta noteikumi Nr. 264 par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām. Atšķirībā no iepriekšējiem noteikumiem klasifikācija ir tabulu veidā, līdz ar to pārskatāmāka, ir izmaiņas arī profesijās.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/287610-profesiju-klasifikators-jauni-noteikumi/\n287610\nThu, 01 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Kā lietojams Latvijas valsts ģerbonis\nAr Latvijas valsts ģerboņi ikdienā visbiežāk sastopamies, izmantojot Latvijas eiro monētas, tāpat tas plaši tiek lietots oficiālo valsts iestāžu dokumentu noformēšanā. Savukārt ārpus tūristiem paredzētajiem suvenīru stendiem šī valsts zīme lielākoties redzama sporta pasākumos – līdzjutēju atribūtikā. Likums paredz, ka privātpersonām ir tiesības brīvi lietot gan valsts ģerboni, gan atribūtiku ar to tikmēr, kamēr tas nemaldina par lietotāja juridisko statusu. Valsts heraldikas komisija, kas veido un uztur informatīvo materiālu bāzi par ģerboņiem un ģerboņu veidošanas pamatprincipiem un nodrošina šo materiālu pieejamību sabiedrībai, rosina cilvēkus valsts ģerboni aktīvi lietot, tiesa, izrādot tam attiecīgu cieņu.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/287554-ka-lietojams-latvijas-valsts-gerbonis/\n287554\nWed, 31 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Ārzemēs pazudis cilvēks – kur tuviniekiem meklēt palīdzību\n“Ģimene satraukta – pazudis vīrietis, kurš bija devies peļņā uz Vāciju”, “Anglijā pazudis Latvijas valstspiederīgais” – šādus un līdzīgus virsrakstus Latvijas mediju telpā pēdējos gados diemžēl redzam aizvien biežāk. Lai situācija pēc iespējas veiksmīgāk atrisinātos un pazudušo cilvēku izdotos atrast, ir ļoti svarīga tuvinieku un atbildīgo iestāžu operatīva rīcība. Tāpēc ir svarīgi zināt, kur vērsties pēc palīdzības gadījumos, kad piederīgais pazudis ārvalstīs, lai neveidotos lieki pārpratumi un neizpratne.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/287556-arzemes-pazudis-cilveks-kur-tuviniekiem-meklet-palidzibu/\n287556\nWed, 31 May 2017 00:00:00 +0200\n\n