LV portāls - Skaidrojumi http://www.lvportals.lv Skaidrojumi lv http://www.lvportals.lv/rss Sat, 16 Dec 2017 11:12:03 -0700 http://www.lvportals.lv/bildes/portalslv/logo_print.gif LV portāls http://www.lvportals.lv 180 63 \nSKAIDROJUMS: Ievieš valsts obligāto veselības apdrošināšanu\nSaeima 14. decembrī trešajā, galīgajā, lasījumā atbalstīja Veselības aprūpes finansēšanas likumu, kas paredz ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu un tādējādi sasaistīt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu ar nodokļu nomaksu. Būtiski uzsvērt, ka nākamgad veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti tāpat kā līdz šim. Taču personām, kuras nebūs sociāli apdrošinātas, sākot ar 2018. gada septembri, būs iespēja veikt ikgadēju veselības apdrošināšanas maksājumu, kas būs priekšnoteikums veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai veselības apdrošināšanas ietvaros 2019. gadā.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/292187-ievies-valsts-obligato-veselibas-apdrosinasanu/\n292187\nFri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Mainās nodokļa nomaksa no kapitāla pieauguma\nNodokļu reformas ietvaros ar 2018. gada 1. janvāri stājas spēkā vairākas izmaiņas likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Viena no tām ir saistīta ar ienākumu no kapitāla pieauguma deklarēšanu un nodokļa nomaksu. Nākamgad mainās nodokļa likme un deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas termiņš. Ja darījumi ar kapitāla aktīviem būs uzsākti, bet nebūs pabeigti līdz 2017.gada 31.decembrim, ienākumam no kapitāla pieauguma saglabāsies līdzšinējā nodokļa likme - 15 % apmērā.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/292196-mainas-nodokla-nomaksa-no-kapitala-pieauguma/\n292196\nFri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Atbildīgāk pārbaudīs interaktīvo azartspēļu un izložu spēlētāju identitāti\nMinistru kabinets jaunos noteikumos ir paredzējis plašāku un precīzāku kārtību, kā, reģistrējot interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētājus, pārbauda viņu identitāti.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/292141-atbildigak-parbaudis-interaktivo-azartspelu-un-izlozu-speletaju-identitati/\n292141\nThu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: “Zaļais koridors” – kā tas darbojas un kam pienākas\nIk gadu 11 tūkstoši cilvēku Latvijā saskaras ar diagnozi – vēzis. Vēl lielāks skaits pacientu veic dažādus izmeklējumus, jo ir radušās aizdomas par ļaundabīgu audzēju, kas ne vienmēr apstiprinās. Kopš 2016. gada šim nolūkam ir izveidots “zaļais koridors”, kas paredz neierobežotu iespēju saņemt ātrāku diagnostiku un ārstēšanās uzsākšanu neatkarīgi no gaidīšanas rindām un kvotām uz attiecīgo pakalpojumu. Kā darbojas “zaļais koridors”, kādos gadījumos pacients tajā nonāk, un ko darīt, ja ārstniecības iestāde nenodrošina pakalpojumu tik ātri, kā to paredz noteikumi?\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/292150-zalais-koridors-ka-tas-darbojas-un-kam-pienakas/\n292150\nThu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: VIDEO: Kā veidojas parāda piedziņas summa\nJa parāda piedziņa ir nodota piespiedu izpildei tiesu izpildītājam, parādniekam ir jārēķinās ar to, ka bez pamatparāda viņam būs jāsedz arī parāda atgūšanas procesā radušies sprieduma izpildes izdevumi. To, kā veidojas parāda piedziņas summa, kas ir sprieduma izpildes izdevumi, un par to, var parādnieks var vienoties par ikmēneša summas maksāšanu, LV portālam skaidro zvērināta tiesu izpildītāja Iveta Kruka.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/292106-video-ka-veidojas-parada-piedzinas-summa/\n292106\nWed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: No autoratlīdzības būs 5% iemaksas pensijai\nValsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no nākamā gada būs jāveic arī autordarba pasūtītājam no saviem līdzekļiem. Izmaksātājs autoratlīdzības saņēmēja pensijas apdrošināšanai pārskaitīs iemaksas 5% apmērā no autoratlīdzības līguma summas.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/292107-no-autoratlidzibas-bus-5-iemaksas-pensijai/\n292107\nWed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Kriminālprocess vēl nenozīmē, ka cilvēks ir nonāvēts\nZiņa par kriminālprocesa sākšanu pēc kādas sabiedrībā pazīstamas personas nāves nereti izraisa spekulācijas par iespējamu noziegumu. Tomēr šādi pieņēmumi var būt stipri pārsteidzīgi un nepamatoti.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/292074-kriminalprocess-vel-nenozime-ka-cilveks-ir-nonavets/\n292074\nTue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Izmaiņas sociālajā jomā 2018. gadā\nGrozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un Valsts sociālo pabalstu likumā paredz virkni izmaiņu nākamajā gadā, kas skars gan vecākus, gan seniorus, gan strādājošos. Labklājības ministrija informē par jaunajām tiesību normām.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/291972-izmainas-socialaja-joma-2018-gada/\n291972\nFri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Būtiskākās izmaiņas darba ņēmējiem pēc nodokļu reformas\nValsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka nodokļu reformas ietvaros ar 2018. gada 1. janvāri vairākas būtiskas izmaiņas skars arī darba ņēmējus. Galvenās izmaiņas darba ņēmēju gadījumā attiecas uz minimālās darba algas būtisku paaugstināšanu, kā arī to, kā tiks aprēķināti algas nodokļi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, un uz iespējām atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/291991-butiskakas-izmainas-darba-nemejiem-pec-nodoklu-reformas/\n291991\nFri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Jauns sociālais atbalsts radošām personām\nNo nākamā gada jauns atbalsta veids paredzēts radošām personām situācijā, kad netiek gūti ienākumi, vai slimības gadījumā, kā arī palīdzība pensijas vecumā ārstniecības un komunālo maksājumu daļējai segšanai.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/291925-jauns-socialais-atbalsts-radosam-personam/\n291925\nThu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Izmaiņas Administratīvo pārkāpumu kodeksā\nŠodien, 6. decembrī, no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa ir izslēgti vairāki panti, kas ir saistīti ar nesen pieņemtajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. Proti, tagad tajos ir pārņemta kompetence attiecīgo sankciju piemērošanā un uzraudzības pasākumu īstenošanā.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/291892-izmainas-administrativo-parkapumu-kodeksa/\n291892\nWed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Drošības apdraudējuma gadījumā varēs ierobežot biedrību darbību\nŠodien, 6. decembrī, stājas spēkā izmaiņas Biedrību un nodibinājumu likumā, kas paredz iespēju ierobežot tādu biedrību darbību, kuras apdraud valsts un sabiedrisko drošību vai citādi ir pretrunā ar Satversmi, likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/291893-drosibas-apdraudejuma-gadijuma-vares-ierobezot-biedribu-darbibu/\n291893\nWed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Turpmāk sabiedriskā transporta pakalpojumam varēs izmantot arī vieglo automašīnu\nTurpmāk sabiedriskā transporta pakalpojumus pie zema pasažieru skaita varēs sniegt arī vieglie transportlīdzekļi. To paredz izmaiņas Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, kas stājas spēkā šodien, 6. decembrī. Attiecīgās izmaiņas pārvadātājiem sniedz iespēju reģionos, kuros ir mazs pasažieru skaits, organizēt sabiedriskā transporta plūsmu pēc pieprasījuma un pakalpojumus nodrošināt ar vieglajām automašīnām.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/291895-turpmak-sabiedriska-transporta-pakalpojumam-vares-izmantot-ari-vieglo-automasinu/\n291895\nWed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Brīvprātīgo pieteikšanās NBS rezervē. Ko der zināt?\nPašlaik Nacionālo bruņoto spēku rezervi veido tikai tie Latvijas pilsoņi, kuri ir atvaļināti no profesionālā dienesta vai kuriem ir beidzies līgums par dienestu Zemessardzē. Turpmāk Latvijas pilsoņi no 18 gadu vecuma varēs arī brīvprātīgi pieteikties dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē un apgūt noteiktu militārās apmācības kursu, kā arī saņemt sociālās garantijas.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/291896-brivpratigo-pieteiksanas-nbs-rezerve-ko-der-zinat/\n291896\nWed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: VIDEO: Kas parādniekam jāzina par parāda piespiedu piedziņu\nParādnieki kļūdās, novilcinot laiku un neveidojot komunikāciju ar tiesu izpildītāju. Ja parādnieks konstatējis, ka parādu piedziņa tiek veikta gan no darba samaksas, gan bankas konta, tad ir nekavējoties jāvēršas pie tiesu izpildītāja, skaidro zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Vaitovska.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/291850-video-kas-paradniekam-jazina-par-parada-piespiedu-piedzinu/\n291850\nTue, 05 Dec 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Pilnveidos sociālo atbalstu dzīvesvietā cilvēkiem ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem\nUzlabojot iespējas saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā, iespējas dzīvot patstāvīgi, cilvēkiem ar smagiem garīga vai fiziska rakstura traucējumiem būs lielāka motivācija dzīvot patstāvīgi, nevis ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/291770-pilnveidos-socialo-atbalstu-dzivesvieta-cilvekiem-ar-gariga-vai-fiziska-rakstura-traucejumiem/\n291770\nFri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Ierobežo iespēju ziedot partijām ar starpnieku palīdzību\nŠodien, 1. decembrī, stājas spēkā izmaiņas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, kas krietni samazina iespēju ziedot partijām naudu, izmantojot starpniekus. Grozījumi paredz arī samērīgākus kritērijus valsts budžeta finansējuma izmaksas politiskajām partijām pārtraukšanai un mazināt administratīvo slogu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pauž pārliecību, ka izmaiņas padarīs skaidrāku politisko partiju saņemto ziedojumu izcelsmi. Jauninājumi pagaidām gan nerisina Latvijas partiju finansēšanas un finansējuma uzraudzības pamatproblēmas.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/291771-ierobezo-iespeju-ziedot-partijam-ar-starpnieku-palidzibu/\n291771\nFri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Juridiskām personām jāatklāj patiesie labuma guvēji\nNo šodienas, 1. decembra, stājas spēkā likuma norma, kas nosaka, ka visām Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskajām personām jāatklāj patiesie labuma guvēji – faktiskie juridiskās personas īpašnieki vai kontrolētāji.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/291772-juridiskam-personam-jaatklaj-patiesie-labuma-guveji/\n291772\nFri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Tiesu darbības principi – tiesu funkcionēšanas galvenie noteikumi un pamattiesību garants (II)\nTurpinot aizsākto publikāciju sēriju par tiesu darbības principiem, jāaplūko daži no svarīgākajiem lietu izskatīšanas principiem, kas atšķirīgos tiesu procesu veidos ir kopīgi neatkarīgi no tiesu instances vai tiesas kompetences. Šie vispārīgie jeb universālie principi ir obligāti visās tiesās. Lai tos labāk uztvertu un izprastu, ir jāapskata tiesu izteiktās atziņas un arī konkrēti piemēri gan no tiesu prakses, gan arī no sabiedrības ikdienas kopumā. Svarīgi, ka visus lietu izskatīšanas principus apvieno “principu princips” – tiesības uz taisnīgu tiesu.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/291714-tiesu-darbibas-principi-tiesu-funkcionesanas-galvenie-noteikumi-un-pamattiesibu-garants-ii/\n291714\nThu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Pabalstu aprēķinam vidējās iemaksu algas noteikšanas kārtība vēl nemainīsies\nNākamgad maternitātes, paternitātes, vecāku un slimības pabalstu aprēķināšanas kārtība nemainīsies, jo no likuma ir izslēgtas normas, kas šiem apdrošināšanas gadījumiem no 2018. gada paredzēja mainīt vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas kārtību, ja sociāli apdrošinātai personai darbā ienākumu nav bijis, jo viņa atradusies, piemēram, bērna kopšanas atvaļinājumā vai slimojusi.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/291718-pabalstu-aprekinam-videjas-iemaksu-algas-noteiksanas-kartiba-vel-nemainisies/\n291718\nThu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n