LV portāls - Skaidrojumi http://www.lvportals.lv Skaidrojumi lv http://www.lvportals.lv/rss Thu, 23 Mar 2017 22:02:33 -0700 http://www.lvportals.lv/bildes/portalslv/logo_print.gif LV portāls http://www.lvportals.lv 180 63 \nSKAIDROJUMS: E-darbnespējas lapa un iespēja pieprasīt VSAA pabalstu elektroniski\nDarbnespējas lapu obligāta izrakstīšana elektroniski pērn tika atlikta līdz šā gada septembrim. Tomēr e-darbnespējas lapu pacients var saņemt, ja viņa ārsts brīvprātīgi jau ir iesaistījies E-veselības sistēmā. Pārējo dakteru pacientiem ar izrakstīto A lapu vai B lapu jāstaigā parastais ceļš – attiecīgi iesniedzot darba devējam vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285991-e-darbnespejas-lapa-un-iespeja-pieprasit-vsaa-pabalstu-elektroniski/\n285991\nThu, 23 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Kā mainīt augstskolu, koledžu vai studiju programmu\nIemesli, kāpēc students izvēlas mainīt studiju programmu vai augstākās izglītības iestādi, ir ļoti individuāli – kāds saprot, ka konkrētā programma nav saistoša, cits vēlas mācīties to pašu, taču citā augstskolā vai koledžā, savukārt trešajam nav izvēles, jo viņa studiju programma vai izglītības iestāde tiek likvidēta. Šajā brīdī var izmantot iespēju pielīdzināt kredītpunktus un pāriet mācīties citviet. Normatīvajos aktos tas definēts kā studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285970-ka-mainit-augstskolu-koledzu-vai-studiju-programmu/\n285970\nWed, 22 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Kad un kā mājai mainīt pārvaldnieku\nDzīvojamās mājas pārvaldīšana ir dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums. Tā noteikts Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Kas ir daudzdzīvokļu mājas īpašnieks? Visi dzīvokļu īpašnieki, dzīvokļu īpašnieku kopība?\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285973-kad-un-ka-majai-mainit-parvaldnieku/\n285973\nWed, 22 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Dabasgāzes krātuve. Vai katram būtu jāmaksā arī par to?\nLīdz 3. aprīlim, kad Latvijā sāks darboties brīvais dabasgāzes tirgus, palikušas vien divas nedēļas, bet tirgotāji, kas reģistrējušies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) izveidotajā gāzes tirgotāju reģistrā, nesteidzas ar piedāvājumu izteikšanu klientiem. Viens gan ir skaidrs: mājsaimniecībām, kas neizvēlēsies kļūt par tirgus dalībnieku, dabasgāzes cena paliek līdzšinējā – tā, kuru pagājušā gada nogalē apstiprināja SPRK. Tiesa, dabasgāzes pārvadāšanas un uzglabāšanas sistēmas operators “Conexus Baltic Grid” gan gribētu rēķinos iekļaut arī tā saucamo socializēšanās maksu, lai tādā veidā līdzfinansētu Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbību.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285938-dabasgazes-kratuve-vai-katram-butu-jamaksa-ari-par-to/\n285938\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Saslimstība ar legionelozi. Kas par to jāzina?\nLai arī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) norāda, ka Latvijā kopumā saslimstība ar legionelozi nav augsta, šogad jau ir reģistrēti 11 gadījumi – četri cilvēki ir saslimuši jau 2016. gadā. LV portāls skaidro, kas ir legioneloze, kas par to ir jāzina un kādus profilaktiskos pasākumus ir iespējams veikt, lai izvairītos no šīs slimības.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285939-saslimstiba-ar-legionelozi-kas-par-to-jazina/\n285939\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Palielinās samaksu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem\nŠodien, 17. martā, stājas spēkā grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā. Tā kā noteiktās likmes šobrīd neesot adekvātas samaksai par darbu vēlēšanu organizēšanā, kļūst aizvien grūtāk piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas cilvēkus darbam vēlēšanu komisijās un vēlēšanu iecirkņu komisijās.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285878-palielinas-samaksu-velesanu-komisiju-un-velesanu-iecirknu-komisiju-locekliem/\n285878\nFri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Jaunā pedagogu kvalitātes pakāpju piešķiršanas sistēma\nŠobrīd Latvijā ir 33 tūkstoši pedagogu, no kuriem apmēram 80% ir piešķirta kvalitātes pakāpe. Izglītības likuma grozījumi, nosakot jaunu kvalitātes pakāpju piešķiršanas sistēmu, paredz līdzšinējās piecas kvalitātes pakāpes aizstāt ar trīs pakāpju sistēmu – 1. kvalitātes pakāpe būs apliecinājums – labs pedagogs skolā, 2. pakāpe – labs pedagogs novadā, bet 3. kvalitātes pakāpe apliecina, ka pedagogs ir izcils valsts mērogā.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285879-jauna-pedagogu-kvalitates-pakapju-pieskirsanas-sistema/\n285879\nFri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Bērna dzimšanas pārreģistrācija Latvijā un paternitātes noteikšana\nPārreģistrēt ārvalstī dzimuša bērna dzimšanas faktu Latvijā, lai pēc tam varētu papildināt dzimšanas reģistru ar ziņām par paternitāti, ir iespējams no 9. marta, kad stājās spēkā grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā. Šāda iespēja nodrošināta, ja valstī, kur izdota dzimšanas apliecība, normatīvie akti neparedz veikt izmaiņas dzimšanas reģistrā. Tā kā LV portāls jau ir saņēmis e-konsultācijas par šīs iespējas praktisko pusi, sniedzam ieskatu, kādos gadījumos Latvijā ir iespējams veikt bērna dzimšanas fakta pārreģistrāciju un kādi dokumenti šim nolūkam nepieciešami.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285845-berna-dzimsanas-parregistracija-latvija-un-paternitates-noteiksana/\n285845\nThu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Jaunā plūdu riska informācijas sistēma būs pieejama visiem\nKatrs plūdu cēlonis prasa citu risinājumu – dažus ir iespējams novērst, citos gadījumos jādomā par pielāgošanos un risku mazināšanu. Latvijā ir jārēķinās ar pavasara paliem un sniega kušanu, ledus iešanu un sastrēgumiem, lietus izraisītiem plūdiem vasarā un rudenī un ilgstošiem lietus periodiem, kā arī ar hidrotehnisko būvju avārijām un vētras uzplūdiem teritorijās gar jūras krastu un lielāko upju grīvās. Atkarībā no laikapstākļiem Daugavā, Gaujā, Ventā, Dubnā, Lielupē, Ogrē, Bārtā pavasarī var veidoties ievērojami ledus sastrēgumi, kas rada strauju ūdens līmeņa celšanos.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285826-jauna-pludu-riska-informacijas-sistema-bus-pieejama-visiem/\n285826\nWed, 15 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Kas ir jāzina par pensiju indeksāciju\nLatvijā pensiju apmērs tiek pārskatīts, veicot pensiju indeksāciju. Te ir jāpatur prātā, cik liela konkrētajā gadā ir vidējā summa, no kuras iemaksas veikuši sociālo iemaksu veicēji. Tas ir svarīgi tāpēc, ka likums „Par valsts pensijām” nosaka, ka valsts pensijas vai tās daļas apmērs, kas nepārsniedz pusi no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī, tiek pārskatīts 1. oktobrī. Pensiju indeksācijas aprēķinos tiek ņemts vērā faktiskais patēriņa cenu indekss valstī, kā arī 50% (iepriekš 25%) no apdrošināšanas iemaksu summas reālā pieauguma procentiem. Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pārskata visu valsts pensijas apmēru.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285744-kas-ir-jazina-par-pensiju-indeksaciju/\n285744\nMon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana EDS. Vēl daži ieteikumi\nGada ienākumu deklarāciju iesniegšanu no 1. marta paredz likums. Saimnieciskās darbības veicējiem, kam deklarācijas iesniegšana ir obligāta, tas jāizdara trijos mēnešos. Brīvprātīgi deklarāciju pārmaksātā nodokļa atgūšanai var iesniegt triju gadu laikā. 1. martā desmitiem tūkstošu nodokļu maksātāju steidza iesniegt deklarāciju Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) un ne viens vien „brīvprātīgais” kļuva pikts, ka uzreiz nesanāca – tika piedzīvots līdz šim nebijis vienlaicīgu pieslēgumu skaits un sistēma cīnījās ar pārslodzi. Dienas beigās atklājās, ka sasniegts rekords – tikai elektroniski deklarācijas bija iesnieguši 47 444 cilvēki.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285728-gada-ienakumu-deklaracijas-iesniegsana-eds-vel-dazi-ieteikumi/\n285728\nFri, 10 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Paternitāti varēs reģistrēt arī ārvalstī dzimušajiem bērniem\nŠodien, 9. martā, stājas spēkā grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā, kas cita starpā nodrošina iespēju veikt izmaiņas dzimšanas reģistrā, ja Latvijas valstspiederīgā bērns ir dzimis ārvalstī, bet paternitāte tikusi brīvprātīgi atzīta vai noteikta ar tiesas spriedumu vēlāk.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285684-paternitati-vares-registret-ari-arvalsti-dzimusajiem-berniem/\n285684\nThu, 09 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Kāds atvaļinājums pienākas pedagogam\nLatvijā ir gandrīz 29 tūkstoši pedagogu, kuriem Izglītības likums paredz īpašus nosacījumus saistībā ar ikgadējo atvaļinājumu. LV portāls skaidro, kādas atvaļinājuma iespējas skolotājiem piedāvā normatīvie akti.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285685-kads-atvalinajums-pienakas-pedagogam/\n285685\nThu, 09 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Par privatizācijas sertifikātu kontu uzturēšanu būs jāmaksā vismaz 24 eiro gadā\nNo šī gada 1. februāra ir stājušies spēkā jauni valdības noteikumi, kuri nosaka kārtību, kādā turpmāk nodrošinās privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu, kā arī paredz pakalpojumu maksu, kuru ieturēs no sertifikātu kontu īpašniekiem, sniedzot pakalpojumus saistībā ar kontu apkalpošanu. Par konta uzturēšanu tā īpašniekam gadā būs jāmaksā ne mazāk kā 24 eiro.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285658-par-privatizacijas-sertifikatu-kontu-uzturesanu-bus-jamaksa-vismaz-24-eiro-gada/\n285658\nWed, 08 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Iespēja atteikties no nekustamā īpašuma\nIr vēlme no sava īpašuma atteikties, atdot vienalga kam. Kā to izdarīt? Ja īpašnieks negrib saglabāt savas īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu, tad tas ir jāatsavina (jāpārdod, jāsamaina, jāuzdāvina) citai personai, tostarp valstij vai pašvaldībai, kura vēlas iegūt konkrēto īpašumu. Ja īpašnieks nespēj atrast personu, kura vēlas iegādāties konkrēto nekustamo īpašumu, tad saskaņā ar Civillikumu īpašnieks var izbeigt savas īpašuma tiesības ar lietas atmešanu. Šādā gadījumā nekustamas bezīpašnieka lietas piekrīt valstij.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285612-iespeja-atteikties-no-nekustama-ipasuma/\n285612\nTue, 07 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Hipotekāro aizdevumu kredīta starpniekiem obligāti jāreģistrējas PTAC\nKredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem ir nozīmīga loma hipotekārajā kreditēšanā. Tieši kredīta starpnieks un kredīta starpnieka pārstāvis konsultē patērētāju, sameklē potenciālo kredīta devēju un piedāvā viņa vārdā noslēgt līgumu. Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju loks ir plašs – tie var būt gan finanšu brokeri, gan mākleri, gan privātpersonas, kas attiecīgi vienojušās ar kredīta devēju par hipotekāro kredītu piedāvāšanu patērētājiem.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285591-hipotekaro-aizdevumu-kredita-starpniekiem-obligati-jaregistrejas-ptac/\n285591\nMon, 06 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Brīvais tirgus dabasgāzei (ll)\nMājsaimniecībām līdz ar tirgus atvēršanu 3. aprīlī nebūs obligāti jāizvēlas jauns tirgotājs vai jāpērk dabasgāze par tirgus cenu. Ja mājsaimniecības turpinās dabasgāzi iegādāties no līdzšinējā tirgotāja, tad tās kā saistītie lietotāji saņems dabasgāzi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteikto cenu. Šāds pienākums piegādāt dabasgāzi saistītajiem lietotājiem par regulētu cenu AS “Latvijas Gāze” kā publiskajam tirgotājam ir noteikts līdz 2019. gada 1. janvārim.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285592-brivais-tirgus-dabasgazei-ll/\n285592\nMon, 06 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Brīvais tirgus dabasgāzei (l)\nLai gan no 3. aprīļa Latvijā tiks atvērts dabasgāzes tirgus, daudzi nosacījumi vēl ir neskaidri. Cik daudz Latvijā būs dabasgāzes tirgotāju, vai tie piedāvās dabasgāzi arī mājsaimniecībām un ar kādiem vairumtirgotājiem tiks slēgti līgumi – nezināmo ir pietiekami daudz. Skaidrojuma pirmajā daļā par monopolista sadalīšanu, vēl nepieciešamajiem lēmumiem un dabasgāzes tirgotāju reģistru.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285560-brivais-tirgus-dabasgazei-l/\n285560\nFri, 03 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Personas tiesības iesniegt konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā\nIkviens, kas uzskata, ka ar likumu vai citu normatīvo aktu ir pārkāptas viņa Latvijas Republikas Satversmē ietvertās pamattiesības, var iesniegt konstitucionālo sūdzību jeb pieteikumu Satversmes tiesā. Tomēr jāņem vērā – šī sūdzība ir tikai galējais pamattiesību aizsardzības līdzeklis.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285561-personas-tiesibas-iesniegt-konstitucionalo-sudzibu-satversmes-tiesa/\n285561\nFri, 03 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSKAIDROJUMS: Izmaiņas Imigrācijas likumā\nŠodien, 2. martā, stājas spēkā grozījumi Imigrācijas likumā. Tiesiskā regulējuma izmaiņas ir attiecināmas uz ārzemniekiem, kuri pieprasa uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. 2015. gadā uzturēšanās atļauju saņēmuši 42 038 ārzemnieki.\nhttp://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285529-izmainas-imigracijas-likuma/\n285529\nThu, 02 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n