LV portāls - E-konsultācijas http://www.lvportals.lv/ E-konsultācijas lv http://www.lvportals.lv//rss Thu, 20 Jul 2017 15:25:39 -0700 http://www.lvportals.lv//bildes/portalslv/logo_print.gif LV portāls http://www.lvportals.lv/ 180 63 E-konsultācija: Reģistrējot laulību, der gan pase, gan ID karteSveiki! Vēlējos uzzināt – vai, reģistrējot laulību dzimtsarakstu nodaļā, lieciniekiem ir nepieciešama pase, vai arī der ID karte?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12399-registrejot-laulibu-der-gan-pase-gan-id-karte/12399Thu, 20 Jul 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Par ceļa servitūta izbeigšanu var lemt tiesaLabdien! Nesen mantotā īpašumā ir servitūta ceļš, kurš iet cauri manam pagalmam, pa kuru kaimiņi pārvietojas arī ar traktortehniku, pavasarī un rudenī ceļš ir drausmīgā stāvoklī. Turklāt viņiem ir cits piebraucamais ceļš, kurš ir jau iebraukāts! Vai ir iespēja servitūta ceļu noņemt?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12329-par-cela-servituta-izbeigsanu-var-lemt-tiesa/12329Wed, 19 Jul 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Nodoklis no rokas naudas pirms īres līguma noslēgšanasParedzēts pēc mēneša noslēgt īres līgumu, bet, lai dzīvokļa īpašniekam būtu drošība, ka noruna tiks pildīta, ir doma noslēgt rokas naudas līgumu, kurā paredzēts iemaksāt rokas naudu par to, ka īrnieks noslēgs īres līgumu. Īres līgumu pēc tā noslēgšanas reģistrēs Valsts ieņēmumu dienestā, izvēloties 10% nodokļa maksāšanas likmi. Ņemot vērā situāciju, man ir šādi jautājumi: 1. Vai no rokas naudas ir jāmaksā nodoklis, ja ir, tad kāds un kad, ņemot vērā, ka izvēlas maksāt 10% nodokli no saņemtās īres maksas un ka rokas naudas noslēgšana un īres līguma noslēgšana nav vienā mēnesī? 2. Ja dzīvokļa īpašnieks pārdomā, nenoslēdz īres līgumu un atmaksā potenciālajam īrniekam drošības maksu dubultā apmērā un gala rezultātā neveidojas ieņēmums, vai šajā gadījumā veidojas kāds maksāšanas pienākums saistībā ar saņemto rokas naudu?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12335-nodoklis-no-rokas-naudas-pirms-ires-liguma-noslegsanas/12335Wed, 19 Jul 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Nodokļi par ieņēmumiem no reklāmas interneta blogāSveiki! Man ir blogs internetā, kurā tiek arī izvietotas “Google” reklāmas (AdSense). Mēnesī nopelnu apmēram 150 eiro, tagad tiks izrakstīts rēķins un nosūtīta nauda uz manu bankas kontu. Maksājums ienāks no “Google Ireland”, līdz ar to te var izlasīt papildu informāciju: https://support.google.com/adsense/answer/1322031?hl=lv. Jautājums: kur man būtu jāreģistrējas un kādi nodokļi jānomaksā? Pagaidām neesmu nekur reģistrējies, jo nekad nebiju saņēmis ienākumus no šāda tipa tīmekļa vietnes.http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12355-nodokli-par-ienemumiem-no-reklamas-interneta-bloga/12355Wed, 19 Jul 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Divi ceļa servitūti vienam īpašumam nevar būtLabdien! Lai nokļūtu pie sava īpašuma no valsts nozīmes šosejas, man ir jāšķērso 32 īpašumi pa vēsturiski izveidotu ceļu (puse asfaltēta, puse sliktas kvalitātes grants ceļš). Nevienā no šo īpašumu ZG nav ieraksta, ka šis servitūta ceļš ir nodibināts par labu manam īpašumam (ierakstos ir vai nu atzīme, vai tiesības uz servitūtu - braucamo ceļu bez norādītiem konkrētiem īpašumiem). Vai man jāslēdz līgums un /vai jātiesajas ar katru no šiem 32 īpašniekiem, lai piekļuve manam īpašumam būtu noformēta ZG atbilstoši šā brīža likumdošanai? Ja es to nedaru, vai pastāv risks, ka kāds no īpašniekiem var man liegt piekļuvi, ja savam īpašumam tieku klāt arī no otras puses - pašvaldības ceļa, šķērsojot tikai 3 īpašnieku zemi (pa servitūta ceļu, kas turpinās no valsts nozīmes ceļa līdz ...http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12370-divi-cela-servituti-vienam-ipasumam-nevar-but/12370Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Atvaļinājuma kompensācija pienākas proporcionāli nostrādātajam laikamLabdien! Man radies jautājums: ja es esmu atstrādājusi uzņēmumā mēnesi un divas nedēļas, tad man pienākas atvaļinājuma nauda?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12361-atvalinajuma-kompensacija-pienakas-proporcionali-nostradatajam-laikam/12361Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Ko nozīmē uzteikums pēc Darba likuma 100. panta piektās daļasLabdien! BKA laikā ir mainīta adrese. Darbs bija Rīgas centrā, bet tagad dzīvoju Pierīgā, kur nav attīstīta infrastruktūra un nav iespējas nokļūt darbā. Vai man ir tiesības izbeigt darba attiecības, pamatojoties uz DL 100. panta 5. punktu?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12352-ko-nozime-uzteikums-pec-darba-likuma-100-panta-piektas-dalas/12352Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Kopšanas pabalstu piešķir, ja noteikta invaliditāte un ir īpašs atzinumsLabdien! Mana mamma, kura ir strādājošs pensionārs (72 gadi), šā gada 9. aprīlī iestājās slimnīcā ar insultu, tagad viņai ir slimības lapa, bet diemžēl ārstēšanās ir neveiksmīga, viņa ir mājās – guloša un kopjama. Vai ir iespēja saņemt kopšanas pabalstu, kā arī darba nespējas naudu?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12271-kopsanas-pabalstu-pieskir-ja-noteikta-invaliditate-un-ir-ipass-atzinums/12271Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Īpašās receptes izpirkšanas kārtībaĀrsts man uz īpašās receptes ir izrakstījis zāles – divus oriģinālus. Aptiekā man skaidro, ka jāizpērk abi uzreiz, kamēr citā aptiekā skaidro, ka varu vienu nopirkt šodien, bet otru izpirkt 30 dienu laikā. Jautājums: vai ir likums vai noteikumi, kas nosaka, ka tad, ja uz īpašās receptes ārsts ir uzrakstījis vairākus vienu un to pašu zāļu oriģinālus, tie obligāti jāizpērk visi vienā reizē? Vai tomēr drīkst izpirkt pa daļām 30 dienu laikā?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12326-ipasas-receptes-izpirksanas-kartiba/12326Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Kam jāsūdzas par būvvaldes darbuKas kontrolē un pārrauga Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – RPB) darbību? Mani neapmierina RPB darbība, tāpēc vēlos noskaidrot, pie kā vērsties sūdzību gadījumā.http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12372-kam-jasudzas-par-buvvaldes-darbu/12372Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Goda un cieņas aizskārumu ir grūti pierādītSveiki! Jautājums par goda un cieņas aizskaršanu. Kur ir tā robeža? Un vai, aizstāvot savas tiesības, ir pieļaujams pazemot otru personu? Respektīvi, salīdzinoši nesen īrēju dzīvokli jaunā mājvietā. Esmu smēķētāja, taču vienmēr cenšos pārliecināties, lai tas nevienam netraucē. Aptaujas nerīkoju, bet, ja man taktiski aizrāda vai palūdz paiet nostāk vai pārtraukt, to arī daru. No sākuma baidījos smēķēt uz lodžijas, domājot par to, ka kaimiņiem varētu būt iebildumi. Kad sapratu, ka uz lodžijas pīpē kaimiņi gan stāvu zem manis, gan stāvu augstāk, nodomāju, ka acīmredzot nevienam iebildumu nav. Līdz šodienai. Kaimiņš, kungs gados, piebrauca pie mājas, ieraudzīja mani un no lejas uz ceturto stāvu vienkārši sāka kliegt, un tajā brīdī tiku vainota pat pie tā, ka kāds izsmēķus nometis pie kāpņu telpas. Iespējams, saruna un sīkumi šobrīd nav svarīgi. Es vienkārši no ...http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12273-goda-un-cienas-aizskarumu-ir-gruti-pieradit/12273Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Īpašuma reģistrācija uz jaunā ieguvēja vārdaLabdien! Esmu izsolē nopirkusi dzīvokli, kā nekustamā īpašuma nosolītāja samaksāju visu summu, valsts un kancelejas nodevas. 26. jūnijā tiesa izskatīja rakstveida procesā pieprasījumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz māna vārda. Tika nolemts apstiprināt izsoles aktu un apmierināt pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz nosolītāja vārda, tika minēts arī, ka šo lēmumu var pārsūdzēt 10 dienu laikā no lēmuma izsniegšanas dienas. Lēmums tika saņemts pa pastu 30. jūnijā. Jautājums ir tāds: cik laika no 30. jūnija saskaņā ar Civillikumu, zemesgrāmatas līgumu un tiesisko procesu aizņem īpašuma noformēšana uz mana vārda zemesgrāmatā?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12368-ipasuma-registracija-uz-jauna-ieguveja-varda/12368Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Informācija par parādu lietu jāprasa piedzinējamSveiki! Jau vairākus gadus nāk vēstules no “Creditreform”. Pēc cik ilga laika mani parādi nonāks līdz tiesai?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12373-informacija-par-paradu-lietu-japrasa-piedzinejam/12373Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: MUN statusa atkārtotai iegūšanai ir ierobežojumiLabdien! Man 2014. gadā VID bija atvērts pašnodarbinātas personas statuss un reģistrēts mikrouzņēmums, bet sakarā ar to, ka biju ārzemēs, nekādas saistības ar to nebija, jo 2017. gadā to slēdza, pašlaik strādāju Latvijā un vēlos atkārtoti to veikt, pieprasījumu firmas grāmatvede nosūtīja, bet tur ir sarežģījumi, jo pieprasa atskaites no 2014. gada, es pat nezinu, ar ko sākt, jo tas man ir sarežģīti, jautājums ir tāds – ar ko man sākt?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12279-mun-statusa-atkartotai-iegusanai-ir-ierobezojumi/12279Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Normatīvie akti nenosaka ventilācijas restu izvietojumuSveiki! Gribu rast atbildi, vai veikala ventilācija var atrasties apmēram 20–26 metru attālumā no manām ieejas durvīm privātmājā, jo tā jau ir bezkaunība – mēs nedrīkstam pat gaļu uzcept, kad policija klāt, absurds. Visi veikali ventilāciju liek uz jumta. Tur kaut kas jau nu gan nav kārtībā, un, kad sāksim kurt plīti, lai apsildītu māju, nu tad ies vaļā! Paldies!http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12330-normativie-akti-nenosaka-ventilacijas-restu-izvietojumu/12330Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Vai mērnieki ir rīkojušies pareizi?Vai mērniecības uzņēmumam izstrādājot un pašvaldībai un Valsts zemes dienestam apstiprinot, ir pilnībā ievēroti MK noteikumi Nr. 1019, ja īpašuma robežu plāna, situācijas plāna un apgrūtinājuma plāna aktualizācijās nav iekļauta īpašumam izstrādātā un spēkā esošā detālplānojuma informācija, kas skar 15 no šī īpašuma vēsturiski atdalītos īpašumus – piebraucamais ceļš, sarkanās līnijas ar inženiertīkliem – dziļurbumu, kanalizācijas un ūdensvadu, elektrības tīkliem? Reāli īpašumā ir ierīkoti tikai elektrotīkli, par piebraucamo ceļu notiek tiesvedības process par ceļa servitūta nodibināšanu. Vai mērnieki ir rīkojušies pareizi, plānos spēkā esošu servitūtu novirzot tikai viena īpašuma robežās (atspoguļojot, ka reāli eksistējoša iebrauktuve ir servitūta ceļa vidū), ja vēsturiski un arī dabā ceļa servitūta ass ...http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12369-vai-mernieki-ir-rikojusies-pareizi/12369Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Līdz šim amnestijas likums 2018. gadam nav izstrādātsKas ir paredzēts nākamajā, 2018. gada, amnestijā? Kuriem ieslodzītajiem tiks dota cerība iet mājās? Vai ir paredzētas būtiskas izmaiņas?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12221-lidz-sim-amnestijas-likums-2018-gadam-nav-izstradats/12221Mon, 17 Jul 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Kad nav jāmaksā nodoklis no nekustamā īpašuma pārdošanas1. Nopirku dzīvokli „A” 2004.gadā (ar reģistrāciju zemes grāmatā un deklarēšanu tajā) 2. Izdeklarējos no dzīvokļa „A” 2011. gadā (deklarēšanas laiks „A” dzīvoklī tātad: 7 gadi), saglabājot dzīvokli „A” savā īpašumā. 3. 2016.gadā nopirku dzīvokli „B” (saglabājot dzīvokli „A” savā īpašumā) 4. 2017.gadā pārdevu dzīvokli „A” ar atsavināšanas procedūru zemes grāmatā. Tātad: dzīvoklis „A” bija manā īpašumā 13 gadus pēc kārtas, sākot ar 2004 gadu. Es tiku deklarēts dzīvoklī „A” pēc kārtas 7 gadus. Viena gada laikā man īpašumā bija divi dzīvokli : „A” un „B” . Jautājums: Vai man ir jāmaksā nekustāma īpašuma 15% kapitāla pieauguma nodoklis no dzīvokļa „A” pārdošanas, ņemot vērā tekstu no likuma „Par iedzīvotāju ...http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12347-kad-nav-jamaksa-nodoklis-no-nekustama-ipasuma-pardosanas/12347Mon, 17 Jul 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Uzturlīdzekļi pilngadīga bērna kontāLabdien! Pēc šķiršanās regulāri tiek maksāti uzturlīdzekļi mātes kontā, kuri tiek tērēti citām vajadzībām, kā rezultātā papildu līdzekļi regulāri tiek pārskaitīti arī uz bērna kontu (šobrīd bērnam 17 gadi). Vai pēc 18 gadu vecuma uzturlīdzekļus var ieskaitīt bērna personiskajā kontā?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12384-uzturlidzekli-pilngadiga-berna-konta/12384Mon, 17 Jul 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Atvaļinājuma naudas aprēķins nepilngadīgam darbiniekamAtbilstoši DL 149. panta 1. daļas noteikumiem bērnam piešķir vienu mēnesi ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Ja noslēgtā darba līguma ietvaros (līgums uz noteiktu laiku uz vienu mēnesi) bērnam paliek 18 gadi, kā precīzi aprēķināt neizmantotās atvaļinājuma dienas?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12274-atvalinajuma-naudas-aprekins-nepilngadigam-darbiniekam/12274Mon, 17 Jul 2017 00:00:00 +0200