LV portāls - E-konsultācijas http://www.lvportals.lv/ E-konsultācijas lv http://www.lvportals.lv//rss Wed, 24 May 2017 09:00:09 -0700 http://www.lvportals.lv//bildes/portalslv/logo_print.gif LV portāls http://www.lvportals.lv/ 180 63 E-konsultācija: Lēmumu par pabalstu saņemsiet veidā, kuru norādījāt iesniegumāLabdien! Es iestājos biržā un gribēju saņemt bezdarbnieka pabalstu, bet VSAA atsūta man izziņu, ka, pamatojoties uz manu iesniegumu nr.17/1044977, lēmums ir pieņemts. Vai Jūs nevarat man palīdzēt, kur es varu uzzināt, ko tas nozīmē? Vai man griezties tieši VSAA? Paldies!http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11985-lemumu-par-pabalstu-sanemsiet-veida-kuru-noradijat-iesnieguma/11985Tue, 23 May 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Ko darīt, ja veikts kļūdains pasta pārskaitījumsSaskaņā ar (http://old.pasts.lv/lv/privatpersonas/finanses/maksajumu-konta-noteikumi.pdf) "Maksājumu konta noteikumu" 4.18., ja klients vēlas atsaukt vai labot jau izpildītu maksājuma rīkojumu, “Latvijas Pasts” uzsāk maksājuma rīkojuma atsaukšanu tikai pēc klienta rakstiska iesnieguma saņemšanas. Klients piekrīt segt visas ar maksājuma rīkojuma atsaukšanu vai labošanu saistītās izmaksas, un “Latvijas Pasts” ir tiesīgs bez klienta papildu piekrišanas tās norakstīt no klienta konta. “Latvijas Pastam” nav pienākuma sekot maksājuma atsaukšanas gaitai, un “Latvijas Pasts” atmaksā klientam maksājuma naudas summu tikai pēc tās reālas atgūšanas. 4.19. Ja maksājuma naudas summa ir ieskaitīta saņēmēja kontā “Latvijas Pastā”, tad “Latvijas Pasts” noteikumu 4.18. punktā minētā maksājuma atsaukšanu un naudas summas atgriešanu ...http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12015-ko-darit-ja-veikts-kludains-pasta-parskaitijums/12015Tue, 23 May 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Uzturlīdzekļu apmērs ir samērojams ar mantas stāvokli un spēju maksātKā aprēķināt alimentu summu, ja tēvs strādā ārzemēs (Vācijā), bet māte ar bērnu dzīvo Latvijā?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11958-uzturlidzeklu-apmers-ir-samerojams-ar-mantas-stavokli-un-speju-maksat/11958Tue, 23 May 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Uzturlīdzekļus izmaksā arī tad, ja bērns vasarā strādāLabdien! Manam dēlam valsts tēva vietā maksā alimentus. Viņam ir 16.gadu, un viņš mācās skolā 10. klasē. Ja viņš vēlas vasarā iet pastrādāt oficiāli ar nodokļu grāmatiņu, vai valsts pārtrauc maksāt alimentus? Kā tas īsti notiek? Paldies!http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11933-uzturlidzeklus-izmaksa-ari-tad-ja-berns-vasara-strada/11933Tue, 23 May 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Nodoklis no nekustamā īpašuma pārdošanas ienākuma 15%Labdien! Vēlos zināt, kādi nodokļi un kādā apjomā ir jāmaksā par mājas pārdošanu? Māja mantota no mirušā vīra. Zemesgrāmatā uz mana vārda ierakstīta 17.03.2017. Taču es tajā mājā neesmu reģistrējusies un nedzīvoju.http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11941-nodoklis-no-nekustama-ipasuma-pardosanas-ienakuma-15/11941Tue, 23 May 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Par uzturlīdzekļu maksāšanas kārtību vienojas vecākiVecāki ir šķirti, bērns dzīvo it kā pie bērna mātes vecākiem, viņa šad tad brauc ciemos, tēvs katru mēnesi labprātīgi sūta bērna naudu, to, kas pēc likuma pienākas, papildus, kad atbrauc no ārzemēm, vienmēr paņem uz ilgāku laiku pie saviem vecākiem, un arī mēs bieži braucam pēc bērna uz brīvdienām, attiecības ir labas, visu laiku sūtīja naudu caur banku ar bērna tēva vecāku konta starpniecību, atrakstot, ka tā ir bērna nauda, uz bērna mammas kontu, nebija problēmu, tagad pēkšņi atsūta vecāmamma savu kontu, lai sūta uz viņas kontu un viņas vārdu. Vai tas ir juridiski pareizi? Vai kaut kad pie kādām problēmām nesākas kādi strīdi vai tiesāšanās, pēc kāda laika māte pateiks, ka neko nezina? Vai tā drīkst?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11913-par-uzturlidzeklu-maksasanas-kartibu-vienojas-vecaki/11913Tue, 23 May 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Kā privātpersonai pamest SIA?Labdien! Kā izrakstīties no SIA privātpersonai? Šajā gadījumā SIA ir 3 dalībnieki (33,3%, 33,3%, 33,3%) un viens valdes loceklis. Valdes loceklis grib izstāties no valdes un atteikties no savām kapitāla daļām.http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11987-ka-privatpersonai-pamest-sia/11987Tue, 23 May 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: NĪN atvieglojuma piešķiršanu nosaka pašvaldībaVai var piešķirt juridiskai personai nekustamā īpašuma atvieglojumu par 2016. gadu šajā gadā, ja 2015. gadā bija veiktas investīcijas atbilstoši Riebiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 14 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Riebiņu novadā"?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12020-nin-atvieglojuma-pieskirsanu-nosaka-pasvaldiba/12020Tue, 23 May 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Uzteikuma maksimālais termiņš – viens mēnesisSveiki! Cik ilgi ir jāatstrādā pēc atlūguma iesniegšanas? Tāpat kā agrāk – viens mēnesis?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12003-uzteikuma-maksimalais-termins-viens-menesis/12003Tue, 23 May 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Visa darba samaksa jāsaņem pēdējā darba attiecību dienāLabdien! Vēlējos noskaidrot, vai ir kāds termiņš, kurā darba devējam ir jāizmaksā alga par nostrādāto periodu pēc darba attiecību izbeigšanas?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11997-visa-darba-samaksa-jasanem-pedeja-darba-attiecibu-diena/11997Tue, 23 May 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Ja ir bērns invalīds, atvaļinājums pienākas vasarāLabdien! Šodien mani atlaida no darba, strādāju no 20.01.2017. līdz 16.05.2017., aizvietoju kolēģi. Kolēģe aizgāja pensijā. Direktore, nezinot to, ka man pienāktos atvaļinājums pēc mēneša, pasteidzās un iesniedza grāmatvedībā atvaļinājuma kompensāciju. Turklāt direktore solīja, ka mani darbā pieņems uz nenoteiktu laiku no 23.05.2017. Tas nozīmē, ka man atvaļinājums pienāksies tikai pēc 6 mēnešiem? Kopju bērnu invalīdu, viņam vasarā ir brīvlaiks. Ko es varu darīt/pieprasīt savā un bērna labā? Ar cieņu!http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11984-ja-ir-berns-invalids-atvalinajums-pienakas-vasara/11984Tue, 23 May 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Ja autoratlīdzības saņēmējs ir darba ņēmējs, sociālās iemaksas var neveiktVai un kādā apmērā drīkst saņemt autoratlīdzību, nezaudējot pabalstus no VSAA, ja pamata darbvietā izņemta B lapa grūtniecības, dzemdību atvaļinājumam un pēc tam bērna kopšanas atvaļinājuma laikā?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11864-ja-autoratlidzibas-sanemejs-ir-darba-nemejs-socialas-iemaksas-var-neveikt/11864Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Atvaļinājums un uz 13. maiju pārceltā darbdienaLabdien! Man atvaļinājums bija 14 kalendārās dienas no 24.04.2017. līdz 09.05.2017. (ieskaitot). Man darba devējs samaksāja atvaļinājuma naudu par 9 darba dienām. Par 05.05.2017. man nesamaksāja, jo tā bija pārceltā diena uz 13.05.2017. Vai darba devējam bija man jāsamaksā par 05.05.2017., un vai tā diena pārcēlās uz 13.05.2017. man kā atvaļinājuma diena? Kā bija jārīkojas šajā situācijā? Man 13.05. lika strādāt.http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11978-atvalinajums-un-uz-13-maiju-parcelta-darbdiena/11978Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Par piedziņas lietu tiesu izpildītājs nosūta paziņojumuLabdien! Nezinu, kur vērsties pēc padoma, bet situācija sekojoša. Nekādi nav izdevies panākt vienošanos ar ātro kredītu kompāniju. Jau ļoti daudz mēnešu notika sarakste, lai vienotos par minimālo iespējamo maksājumu, jo mana alga ir tikai 400 eiro bruto, dzīvoju viena, nekas nepieder. Skaidroju viņiem visu situāciju, bet visu laiku viņi itkā manis teikto ignorēja un piedāvāja noslēgt vienošanos ar ikmēneša maksājumu, kas man nav nekādi iespējams. Tagad viss jau ir tādā stadijā, ka ir tiesas spriedums par saistību izpildi brīdinājuma kārtībā. Kaut komunikācija arī visu šo laiku notika, rakstīju atkal, tiklīdz kā saņēmu spriedumu, izskaidroju situāciju, izteicu, kādā apmērā ik mēnesi varu maksāt,bet viņi manai vēlmei maksāt nepiekrīt un saka, ka varēšu runāt ar tiesu izpildītāju.Cik man zināms,tad pie pretējās puses var vērsties jebkurā tiesvedības stadijā, bet viņi saka, ka ...http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11974-par-piedzinas-lietu-tiesu-izpilditajs-nosuta-pazinojumu/11974Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Ja slimības lapa ir ilgāk par pusgadu, darba līgumu var uzteiktLabdien. Es strādāju trījos darbos. Salauzu kāju. Drīz noslēgsies pēdēja sestā B slīmības lapa. Ja pēc VDEAK komisijas man pagarinās vēl uz trīm mēnešiem slīmības laiku (paredzēta vēl viena operācija), vai darba devējam ir tiesības man atbrivot no darba?Paldies.http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11975-ja-slimibas-lapa-ir-ilgak-par-pusgadu-darba-ligumu-var-uzteikt/11975Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Apķīlātas uzņēmuma kapitāldaļas var izsolītEsmu parādā ZTI. Maksājumus neveicu. Man pieder 100% kapitāldaļu uzņēmumā. Uzņēmumam pēc ZTI pieprasījuma piemērots kapitāla daļu atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas, turklāt kapitāla daļas ir apķīlātas. Ko tas nozīmē? Vai ZTI var man piederošās kapitāldaļas pārdot izsolē? Ko vēl ZTI var darīt ar man piederošajām kapitāldaļām? Vai ZTI var man piederošās kapitāldaļas pārdot izsolē, ja es veicu maksājumus ZTI?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11979-apkilatas-uznemuma-kapitaldalas-var-izsolit/11979Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Kad policijas darbinieks var pielietot fizisku spēkuLabdien! Sakiet, vai Valsts policijas darbinieks drīkst fiziski aizskart aizturēto, ja aizturētais runā pretī policijas darbiniekam?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11950-kad-policijas-darbinieks-var-pielietot-fizisku-speku/11950Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Vai jāmaksā apdrošināšanas maksa, ja īres līgumā tas nav noteikts?Labdien! Vēlējos noskaidrot, vai īrniekam ir jāsedz mājas apdrošināšanas maksa, ja tā nav atrunāta dzīvojamās telpas īres līgumā?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11998-vai-jamaksa-apdrosinasanas-maksa-ja-ires-liguma-tas-nav-noteikts/11998Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Pārskaitījums no PNS uz bankuSveiki! Cik ilgā laikā tiek ieskaitīta nauda, ja sūta no pasta konta uz “Swedbank” kontu?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11993-parskaitijums-no-pns-uz-banku/11993Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Kredītu soda naudaLabdien! Vai kādā normatīvajā aktā ir noteikts, cik par savlaicīgi nenomaksātu kredītu kreditors var aprēķināt kavējuma vai soda procentus, kādā apjomā? Kā var sodīt kreditoru, kas informāciju ar maniem personas datiem nosūta virknei citu kredītņēmēju (it kā kļūdas pēc)?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11843-kreditu-soda-nauda/11843Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0200