LV portāls - E-konsultācijas http://www.lvportals.lv/ E-konsultācijas lv http://www.lvportals.lv//rss Fri, 24 Nov 2017 05:53:01 -0700 http://www.lvportals.lv//bildes/portalslv/logo_print.gif LV portāls http://www.lvportals.lv/ 180 63 E-konsultācija: Pārbūves darbi un būvatļaujaPar Būvniecības likumu, Ēku būvnoteikumiem: cik saprotu, būvvaldei saskaņā ar Būvniecības likuma 12. panta 3. daļas 9. apakšpunktu visiem ir jāsniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību. Vēlos noskaidrot, vai Rīgā, privātmājā nedaudz pārbūvējot siltummezglu pakalpojuma lietotāja pusē (nevis pakalpojuma sniedzēja pusē), ierīkojot ūdens uzskaites mezglu (tas vienā vietā atrodas mājās iekšpusē, otrā – ārā, tuvu pie zemesgabala robežas - akā), iestiklojot lodžiju kādā dzīvoklī daudzdzīvokļu ēkā, mainot logus dzīvoklī daudzdzīvokļu ēkā, mainot radiatorus dzīvoklī daudzdzīvokļu ēkā, nojaucot nenesošo starpsienu dzīvoklī daudzdzīvokļu ēkā, obligāti jāsaņem būvatļauja, projektēšanai jāpiesaista sertificēts būvspeciālists, lai izstrādātu apliecinājuma karti vai būvprojektu. Kādos no minētiem gadījumiem bez būvatļaujas, apliecinājuma kartes/būvprojekta, bez ...http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/13246-parbuves-darbi-un-buvatlauja/13246Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Strīdu par uzturlīdzekļu apmēru izšķir tiesaLabdien! Man ir pirms 4 gadiem šķirta laulība. Vienmēr esmu bijis godprātīgs uzturlīdzekļu maksātājs, kā arī vienmēr esmu atsaucies uz lūgumiem palīdzēt vai kā citādi risināt ar bērniem saistītas sadzīviskas situācijas. Šķiroties tika noslēgta vienošanās, kurā tika atrunāts alimentu apmērs – 110 eiro (tobrīd bērni vēl nebija sasnieguši 7 gadu vecumu). Vienam bērnam sasniedzot šo vecumu, esmu pats pārskatījis uzturlīdzekļu apmēru un šobrīd katram bērnam maksāju 115 eiro mēnesī. Tagad bijusī sieva izdomāja, ka viņai ar to nepietiek, un vēlas dubultot uzturlīdzekļus. Manā apgādībā kopumā ir 4 nepilngadīgi bērni, kurus es arī nodrošinu. Katru mēnesi iegādājos dažādas preces bērniem un sedzu papildu izdevumus, saistītus ar veselības aprūpi. Vasaras mēnešos bērni nepārtraukti dzīvo pie manis, bet par to laiku uzturlīdzekļus tāpat pārskaitu uz mātes kontu. ...http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/13167-stridu-par-uzturlidzeklu-apmeru-izskir-tiesa/13167Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Par psihoemocionālās izpētes atzinuma apstrīdēšanuVai ir iespējams apstrīdēt psihoemocionālās izpētes atzinumu un veikt to vēlreiz?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/13243-par-psihoemocionalas-izpetes-atzinuma-apstridesanu/13243Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Personas, kuras patvarīgi ir aizņēmušas dzīvojamo telpu, izliek tiesas ceļā Labdien! Vai dzīvokļa īpašniekam ir tiesības izlikt īrniekus, kuriem nav tiesiska pamata dzīvot īpašumā, bet viņi tur ir deklarējušies? Iepriekšējais īpašnieks ir miris, pēc viņa nāves dzīvokļa īpašnieks ir viņa mazdēls, ir arī zemesgrāmata, kas to apliecina. Cilvēki, kas turpina dzīvot dzīvoklī, nemaksā komunālos maksājumus, parāds krājas uz faktisko īpašnieku. Policija saka, ka nevar izlikt īrniekus, jo viņi esot deklarēti īpašumā. Vai tiešām šajā situācijā īpašnieks ir bezspēcīgs? Varbūt ir jurists, kurš specializējas šādos jautājumos un var palīdzēt? http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/12976-personas-kuras-patvarigi-ir-aiznemusas-dzivojamo-telpu-izliek-tiesas-cela/12976Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Svarīgi, kam māja ir valdījumāNamu pārvaldnieks 2015. gadā apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāmē 2016. gadam ir norādījis maksu par diennakts tehniskās palīdzības pakalpojumu. Māja nebija pieņēmusi nekādu lēmumu par vai pret šī pakalpojuma apmaksas iekļaušanu īpašnieku ikreizējos rēķinos. 2016. gadā apsaimniekotājs īpašnieku rēķinos ir iekļāvis šo pozīciju un pieprasa apmaksāt. Lūdzu juridiski skaidrojiet, vai apsaimniekotājam ir tiesības šādi rīkoties un vai īpašnieki drīkst neapmaksāt šo pakalpojumu, jo šo pakalpojumu dēļ mājai ir uzkrājies parāds.http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/13262-svarigi-kam-maja-ir-valdijuma/13262Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Kā sadalīs mantojumuLabdien! Man nomira tēvs, bet testamentu nebija sastādījis. Tēvam tuvākie radinieki esam mēs ar brāli un tēva sieva, taču viņam ir arī brālis un māsa. Vai tēva brālim un māsai pienākas daļa no mantas, vai arī tā tiek sadalīta starp mani, brāli un tēva sievu vienādās daļās?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/13263-ka-sadalis-mantojumu/13263Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Par darba pienākumiem puses vienojas darba līgumā vai amata aprakstāLabdien! Vai darba devējam ir tiesības sociālās aprūpes nama aprūpētājām sakarā ar amata aprakstu uzlikt par pienākumu pildīt sekojošus darba pienākumus – veikt dzīvojamo telpu uzkopšanu apkopējas prombūtnes laikā, veļas pārzines prombūtnes laikā (brīvdienās, svētku dienās) veikt veļas mazgāšanu, medicīnas māsas prombūtnes laikā izsniegt nozīmētos medikamentus – bez papildu samaksas. Paldies par sapratni un atsaucību!http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/13190-par-darba-pienakumiem-puses-vienojas-darba-liguma-vai-amata-apraksta/13190Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Piemaksas netiek iekļautas minimālās mēneša darba algas apmērāPirms trim gadiem tika noslēgts darba līgums ar fiksētu stundas likmi 2,19. Tajā brīdī tas atbilda minimālajam stundas tarifam. Šobrīd ir cēlusies minimālā alga, minimālo stundas likmi aprēķina VID katru mēnesi citādu, bet mans darba devējs konstanti maksā joprojām 2,20, kas šobrīd jau ir zem minimālā stundas tarifa. Vai tā drīkst darīt? Kopējā alga sanāk nedaudz virs minimālās, jo ir 50% piemaksa par nakts stundām.http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/13164-piemaksas-netiek-ieklautas-minimalas-menesa-darba-algas-apmera/13164Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Neizmaksāto atvaļinājuma naudu var prasīt, vēršoties pie darba devēja vai tiesāEsmu nostrādājis uzņēmumā 3 gadus, ir bijuši 3 atvaļinājumi, un ne par vienu neesmu saņēmis naudu. Kā es varu atgūt šo naudu?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/13151-neizmaksato-atvalinajuma-naudu-var-prasit-versoties-pie-darba-deveja-vai-tiesa/13151Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Atvaļinājumu un slimību neiekļauj kopējā darba laikāLabdien! Darba algas aprēķinā ieskaitītas 189,5 stundas, no kurām oktobrī normālā darba stundas ir 176. Darba devējs pa virsu nostrādātās 12,5 stundas neuzskata par virsstundām, jo septembrī paņemts ikgadējais atvaļinājums 2 nedēļas. Arī septembrī kopā ar atvaļinājuma stundām tika nostrādātas vairāk nekā 168 stundas (80,52 atvaļinājums un 108 darbs) un netika samaksātas virsstundas. Darba devējs to pamato ar to, ka 4 mēnešu laikā ir bijis atvaļinājums un virsstundas tiek rēķinātas no faktiski nostrādātām stundām, neņemot vērā atvaļinājumu vai slimības lapas. Vai šeit tiek pārkāpts darba likums un virsstundu samaksa? Neesmu vienīgais darbinieks firmā, kam tā rēķina algu.http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/13128-atvalinajumu-un-slimibu-neieklauj-kopeja-darba-laika/13128Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Grozījumi darba līgumā jāveic, pusēm vienojotiesLabdien! Lūdzu skaidrojumu, strādāju pilnu slodzi, 8 stundu darba dienu. Kā man var samazināt slodzi no 8 stundām uz četrām stundām (protams, arī darba samaksu), ja darba apjoms paliek tas pats?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/13119-grozijumi-darba-liguma-javeic-pusem-vienojoties/13119Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Veicot pārrēķinu, izveidojusies pārmaksa ir jāieturLabdien! Strādāju 20 stundas nedēļā (4 stundas dienā), bet no 1. jūlija līdz 31. augustam strādāju 2 dienas nedēļā pa 10 stundām dienā. Septembrī man tika aprēķināta atvaļinājuma nauda par 10 darba dienām (325 eiro). Oktobrī grāmatvedis veica atvaļinājuma naudas pārrēķinu, aprēķinā piemērojot stundas vidējo izpeļņu, jo man ir noteikts nepilnais darba laiks, kā rezultātā izveidojās 80 EUR pārmaksa. Vai šajā gadījumā grāmatvedim bija jāveic atvaļinājuma naudas pārrēķins? Vai šajā gadījumā ir nepieciešama mana piekrišana pārmaksas ieturēšanai?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/13054-veicot-parrekinu-izveidojusies-parmaksa-ir-jaietur/13054Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Izglītības iestādi var lūgt apstiprināt ziņas, ka bērns mācās Labdien! Mans patēvs maksā savam pilngadīgajam dēlam tiesas piespriestos alimentus. Kā pamatojums tika iesniegta izziņa no skolas, kurā viņš mācās. Mēs vēlētos turpināt saņemt šīs izziņas kā apliecinājumu, ka viņš tiešām turpina apmeklēt mācības un nav atskaitīts. Uz kāda pamata un kur mēs to varam prasīt? Jo mums ir pamatotas bažas, ka viņš vispār skolā iestājās tikai tāpēc, lai saņemtu alimentus.http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/13169-izglitibas-iestadi-var-lugt-apstiprinat-zinas-ka-berns-macas/13169Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Piebūve mājai un zeme kā kopīpašumsLabdien! Mums pieder daļa no mājas, bet kopīpašums ir zeme, uz kuras atrodas abas mājas daļas. Vēlamies veikt piebūvi savai mājas daļai. Vai ir nepieciešama atļauja no otra zemes īpašnieka? Vai jāslēdz kāda savstarpēja vienošanās? Paldies par atbildi!http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/13270-piebuve-majai-un-zeme-ka-kopipasums/13270Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Kas var būt būvniecības ierosinātājsPar Būvniecības likumu: kas ir būvniecības ierosinātājs? Vai tam obligāti ir jābūt nekustamā īpašuma īpašniekam (vai pilnvarotai personai), topošajam būvprojekta un būvdarbu pasūtītājam, vai var būt arī jebkura fiziskā persona, kura vēlas ierosināt kādu būvniecību, finansēt to? Kurā normatīvajā aktā šis termins ir skaidrots?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/13245-kas-var-but-buvniecibas-ierosinatajs/13245Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Jāvēršas dzimtsarakstu nodaļāGribētu pieņemt savu veco uzvārdu, kas bija līdz laulībai. Kur man griezties? Paldies!http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/13259-javersas-dzimtsarakstu-nodala/13259Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Invaliditātes apliecības izsniedz VDEĀVKKur šobrīd var saņemt invaliditāti apliecinošu dokumentu – invalīda apliecību?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/13266-invaliditates-apliecibas-izsniedz-vdeavk/13266Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Iegādes vērtībā varētu iekļaut procentu maksājumus Pārdevām māju, kas tika mantota no vīra, un māja bija ieķīlāta bankā kā galvojums dēla dzīvokļa kredītam. Vai ir iespējami kaut kādi atvieglojumi, ja tas nav bijis vienīgais īpašums, neesmu bijusi deklarējusies? Šī nauda pat netika ieskaitīta pārdevēja kontā, jo lielāko daļu paņēma banka, lai noņemtu ķīlu un vispār varētu pārdot māju, un tikai neliela daļa tika ieskaitīta pārdevēja kontā. Vai šo naudu, ko paņēma banka, vismaz var iekļaut deklarācijā kā izdevumus, kas radušies mājas pārdošanas procesā?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/13265-iegades-vertiba-varetu-ieklaut-procentu-maksajumus/13265Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Pensijas saņēmējs nevar būt apgādībā nodokļa atvieglojuma saņemšanaiManai mātei aprēķināta vecuma pensija 135,00 eiro. Māte algotu darbu nestrādā. Vai māte var būt mana apgādībā esošā persona? Strādāju algotu darbu.http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/13268-pensijas-sanemejs-nevar-but-apgadiba-nodokla-atvieglojuma-sanemsanai/13268Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Ienākumus vidējās iemaksu algas 12 mēnešu periodā ņem vērā pabalsta aprēķinā Labdien! Ja es, atrodoties bērnu kopšanas atvaļinājumā, palieku stāvoklī ar otro bērniņu un starp bērnu kopšanas atvaļinājumu un došanos nākamajā pirmsdzemdību atvaļinājumā izmantoju iekrāto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu darbā (it kā atgriežos darbā, bet reāli nenostrādāju nevienu dienu, jo atradīšos atvaļinājumā), kā tiks aprēķināti pabalsti nākamajam bērnu kopšanas atvaļinājumam – saglabāsies tā pati nauda, kas bija ar pirmo bērnu (gan par slimības lapām, gan bērnu kopšanu), vai tiks aprēķināta no jauna? Ja tiks aprēķināta no jauna, – kā?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/13267-ienakumus-videjas-iemaksu-algas-12-menesu-perioda-nem-vera-pabalsta-aprekina/13267Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0200