LV portāls - E-konsultācijas http://www.lvportals.lv/ E-konsultācijas lv http://www.lvportals.lv//rss Thu, 30 Mar 2017 03:47:36 -0700 http://www.lvportals.lv//bildes/portalslv/logo_print.gif LV portāls http://www.lvportals.lv/ 180 63 E-konsultācija: Pensijas stāžā ieskaitāmie periodi noteikti likumā Kāpēc neieskaita pie pensijas profesionālās skolas apmācības gadu, jo mēs arī strādājām – fabrikā “Rīgas adītājs”? Stāžs no 1970. gada 1. septembra līdz 1971. gada 13. jūlijam.http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11647-pensijas-staza-ieskaitamie-periodi-noteikti-likuma/11647Wed, 29 Mar 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Testeru izplatīšanas regulējuma navLabdien! Mani interesē, vai Latvijas Republikā darbojas kādi likumi vai Eiropas Savienības regulas, kas aizliedz vai ierobežo parfimērijas un kosmētikas testeru tirgošanu un līdz ar to iegādāšanos. Paldies!http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11681-testeru-izplatisanas-regulejuma-nav/11681Tue, 28 Mar 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Par darbnespājas lapu slima bērna kopšanai Vai darba nespējas lapu var atvērt un to apmaksā, ja slimo mazbērns?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11631-par-darbnespajas-lapu-slima-berna-kopsanai/11631Tue, 28 Mar 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: EDS paziņo par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu, pievienojot nomas līgumuVai zemes nomas līgumu es varu reģistrēt VID, nebraucot uz turieni, bet elektroniski?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11621-eds-pazino-par-saimnieciskas-darbibas-neregistresanu-pievienojot-nomas-ligumu/11621Tue, 28 Mar 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Kopīpašnieku pienākums ir uzturēt īpašumu kopīgiKādi risinājumi iespējami šādai situācijai. Dzīvojamā māja sadalīta uz diviem īpašniekiem pa stāviem. Pirmā stāva saimnieks par savu īpašumu neliekas ne zinis un nerūpējas, otrajā stāvā ir vienīgā dzīvesvieta otram īpašniekam. Pirmā stāva telpas strauji bojājas, tās nav apdzīvotas, netiek kurinātas, jau tagad tur bez kapitālā remonta dzīvot vairs nav iespējams. Pūst grīdas un mājas konstrukcijas. Arī jumts jāatjauno, kas ir kopējs visai mājai, ne jau tikai otrajam stāvam. Situāciju kritisku padara fakts, ka apdraudēts tiek arī otrs īpašums, kas ir apdzīvots. Mēģinājumi vienoties par pārpirkšanu vai īpašuma aprūpi vienmēr beidzas bezcerīgi, jo saimnieks saka “Lai sagāžas, man vienalga” vai par apzināti nolaisto pirmo stāvu prasa neadekvātu summu.http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11498-kopipasnieku-pienakums-ir-uzturet-ipasumu-kopigi/11498Tue, 28 Mar 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Slimības pabalsta saņēmējs apliecina, ka negūst ienākumus kā darba ņēmējsVai pašvaldības deputāts laikā, kad ir slimības lapa, drīkst piedalīties pašvaldības darbā, sēdēs, komitejās, komisijās, balsot par lēmuma pieņemšanu? Vai tas neiespaidos slimības pabalsta saņemšanu saistībā ar pamatdarbu? Paldies!http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11562-slimibas-pabalsta-sanemejs-apliecina-ka-negust-ienakumus-ka-darba-nemejs/11562Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: No prasības tiesā var daļēji vai pilnīgi atteiktiesLabdien! Es gribu atteikties no alimentiem. Ko darīt? Tiesa vēl nav bijusi, es sarunāju ar bērna tēvu, ka viņš katru mēnesi man pārskaitīs naudu. Situācija ir tāda, ka man pienāca vēstule un pieprasa bērna tēva darbavietas adresi, bet es varu atteikt alimentus.http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11664-no-prasibas-tiesa-var-daleji-vai-pilnigi-atteikties/11664Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Uzvārda maiņa bērnamKo darīt ar meitas uzvārdu, ja viņas tēvs, kurš viņu adoptēja, atsakās no viņas, un bioloģiskais tēvs ir ar mieru, lai viņai būtu viņa uzvārds?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11629-uzvarda-maina-bernam/11629Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Ja bērna tēvs dzimšanas apliecībā nav ierakstīts, nevar prasīt uzturlīdzekļus Labdien! Manā aizbildniecībā ir 9 gadus veca meitene. Līdz šim esmu saņēmusi ģimenes valsts pabalstu un uzturlīdzekļus no UGF (no mātes puses), taču tēva viņai nav, dzimšanas apliecībā svītriņa. Vai man pienākas gan uzturlīdzekļi no mātes, gan pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu no tēva puses, vai arī tomēr šis pabalsts nepienākas, jo saņemu jau uzturlīdzekļus no mātes puses? Paldies!http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11642-ja-berna-tevs-dzimsanas-aplieciba-nav-ierakstits-nevar-prasit-uzturlidzeklus/11642Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: No slimības pabalsta ietur IIN, tāpēc var piemērot attaisnotos izdevumusDarbiniekam 12 mēnešus no 2015. gada decembra līdz 2016. gada decembrim bija DNL B. VSAA ir no slimības pabalsta katru mēnesi ieturējusi iedzīvotāju ienākuma nodokli. Vai, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, no šī ieturētā nodokļa arī var atgriezt 23% no zobārstniecības pakalpojumiem, pacienta iemaksām un samaksas par operāciju, kas bija 2016. gadā?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11645-no-slimibas-pabalsta-ietur-iin-tapec-var-piemerot-attaisnotos-izdevumus/11645Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Par darba stāžuSveiki! Strādāju vienā darbavietā 22 gadus, biju aizgājis uz četriem mēnešiem un tad atgriezos. Pirmajā periodā bija 7 gadi, tagad 15 gadi. Man stāžs ir 22 gadi vai 15 gadi? Paldies!http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11660-par-darba-stazu/11660Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Jānorāda saimnieciskās darbības veids atbilstoši NACEVēlējos noskaidrot, vai, būdams saimnieciskās darbības veicējs un maksājot 23% no peļņas, drīkstu nodarboties ar šiem saimnieciskās darbības virzieniem: pēc saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā G 45.30 un N 77.11?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11669-janorada-saimnieciskas-darbibas-veids-atbilstosi-nace/11669Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Īres maksa ir ienākums, kas apliekams ar IINPar dzīvokļa izīrēšanu man ir dzīvokļa hipotekārais kredīts. Plānoju šo dzīvokli izīrēt par kredīta ikmēneša maksājuma apmēru (t.i., tik, cik katru mēnesi maksāju par kredītu, tik arī prasīt īrniekam). Vai šajā gadījumā man arī ir jāmaksā VID nodokļi, ja es negūstu praktiski nekādu peļņu?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11662-ires-maksa-ir-ienakums-kas-apliekams-ar-iin/11662Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Sākot saimniecisko darbību, jāinformē VID par pamatdarbības veiduVēlējos noskaidrot, vai, būdams saimnieciskās darbības veicējs un maksājot 23% no peļņas, drīkstu nodarboties ar šo saimnieciskās darbības virzienu – pēc saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 45.11 – automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11667-sakot-saimniecisko-darbibu-jainforme-vid-par-pamatdarbibas-veidu/11667Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Būve un robeža ar kaimiņuLabdien! Vai ir kādi likumi vai noteikumi par to, cik tuvu lauku apvidos pie kaimiņa zemes robežas drīkst celt būves?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11658-buve-un-robeza-ar-kaiminu/11658Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Iedzīvotāju ienākuma nodokļa saistībasLabdien! Pēc IIN likuma obligāti ir jāiesniedz ienākumu deklarācija gadījumā, ja fiziskai personai taksācijas gadā ir bijis nekustamā īpašuma dāvinājums. Bet kā rīkoties mikrouzņēmuma darbiniekam, kuram nav jāiesniedz deklarācija? Tātad mikrouzņēmuma darbiniekiem nav jādeklarē dāvinājums?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11674-iedzivotaju-ienakuma-nodokla-saistibas/11674Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Mantojumā dzīvoklis ar parādiemLabdien! Griežos jautājumā par mantojuma lietām. 2014. gadā saņēmu mantojumā dzīvokli no mātes, viss bija kārtībā, maksāju komunālos maksājumus utt., bet tagad, 2017. gadā, atklājās, ka dzīvoklim ir komunālo pakalpojumu parāds par to laiku, kad dzīvoklis bija vēl mātes īpašums, līdz 2014. gadam. Pie mantojuma kārtošanas un pēc tam neviens komunālo pakalpojumu sniedzējs mani kā jauno īpašnieku netika informējis par parādu, līdz pat šodienai. Tad nu mans jautājums – vai man 3 gadus pēc mātes nāves un mantojuma nokārtošanas ir jāuzņemas uz sevi šis komunālo pakalpojumu parāds un tas jānomaksā, ja 3 gadu laikā neviens mani par to netika informējis un man nebija zināms, ka pieņemu mantojumu ar parādu?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11548-mantojuma-dzivoklis-ar-paradiem/11548Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Obligātās veselības pārbaudes karti darbinieks nodod darba devējamLabdien! Vēlētos uzzināt ,cik ilgā laikā bija jāpaziņo obligātās veselības pārbaudes rezultāti, ja pārbaude tika veikta 2010. g. 17. decembrī.http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11640-obligatas-veselibas-parbaudes-karti-darbinieks-nodod-darba-devejam/11640Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Sodu var maksāt pa daļāmVai soda naudu par auto vadīšanu dzērumā var maksāt pa daļām, vai arī jāatmaksā visa summa vienā maksājumā?http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11651-sodu-var-maksat-pa-dalam/11651Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200E-konsultācija: Žoga būvniecība ir jāsaskaņo ar kaimiņiem un pašvaldības būvvaldiVai kaimiņš drīkst būvēt sētu pa robežu bez manas atļaujas un vēlāk caur tiesu piedzīt no manis izmaksas par sētas būvniecību, pamatojoties uz Civillikuma 1092. pantu par robežu sētām? Dzīvojam savrupmāju apbūves teritorijā. Nevēlos sētu, jo tā ietu caur mežu (zemesgabali robežojas mežā, kas jau ir dabiskā robeža). Turklāt, pēc 1092. panta, šī robeža man nav ne labā, ne kreisā, bet gan aizmugurējā (iet paralēli ceļam).http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/11666-zoga-buvnieciba-ir-jasaskano-ar-kaiminiem-un-pasvaldibas-buvvaldi/11666Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200