LV portāls - Amatu konkursi http://www.lvportals.lv/ Amatu konkursi lv http://www.lvportals.lv//rss Fri, 15 Dec 2017 13:56:53 -0700 http://www.lvportals.lv//bildes/portalslv/logo_print.gif LV portāls http://www.lvportals.lv/ 180 63 Juriskonsults Maksātnespējas administrācija / Pirmais uzraudzības departaments 24.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16900 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16900-juriskonsults/ 16900 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Maksātnespējas administrācija / Pirmais uzraudzības departaments 24.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16899 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16899-juriskonsults/ 16899 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Maksātnespējas administrācija / Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departaments 24.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16898 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16898-juriskonsults/ 16898 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Maksātnespējas administrācija / Otrais uzraudzības departaments 24.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16897 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16897-juriskonsults/ 16897 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Maksātnespējas administrācija / Otrais uzraudzības departaments 24.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16896 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16896-juriskonsults/ 16896 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts (2 vakances) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / Investīciju uzraudzības departaments / Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļa 03.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16895 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16895-vecakais-eksperts-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16895 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0200 Inspektors (2 vakances) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra / Daugavpils reģionālā nodaļa / Pabalstu daļa 27.12.2017 Daugavpils uz nenoteiktu laiku 16894 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16894-inspektors-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16894 Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0200 Konsultants Saeima / Eiropas lietu komisija 08.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16893 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16893-konsultants/ 16893 Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vadošais pētnieks Latvijas Universitāte / Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte / Ģeogrāfija / Cilvēka ģeogrāfija 15.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16892 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16892-vadosais-petnieks/ 16892 Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0200 Pētnieks Latvijas Universitāte / Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte / Ekonomika / Reģionālā ekonomika 15.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16891 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16891-petnieks/ 16891 Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0200 Pētnieks Latvijas Universitāte / Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte / Ekonomika / Tirgzinība 15.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16890 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16890-petnieks/ 16890 Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0200 Profesors Latvijas Universitāte / Ekonomika / Ekonometrija 15.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16889 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16889-profesors/ 16889 Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts piesārņojuma novērtēšanas jomā Vides pārraudzības valsts birojs 22.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16888 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16888-vecakais-eksperts-piesarnojuma-novertesanas-joma/ 16888 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts ietekmes uz vidi novērtējumu jomā Vides pārraudzības valsts birojs 22.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16887 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16887-vecakais-eksperts-ietekmes-uz-vidi-novertejumu-joma/ 16887 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts ietekmes uz vidi novērtējumu jomā Vides pārraudzības valsts birojs 22.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16886 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16886-vecakais-eksperts-ietekmes-uz-vidi-novertejumu-joma/ 16886 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200 Nodarbinātības organizators Nodarbinātības valsts aģentūra / Rīgas reģionālā filiāle / Apmācību daļa 01.01.2018 Rīga uz nenoteiktu laiku 16885 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16885-nodarbinatibas-organizators/ 16885 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200 Koordinators Nodarbinātības valsts aģentūra / ES fondu projektu departaments / ESF projekts "Atbalsts ilgākam darba mūžam" 01.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16884 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16884-koordinators/ 16884 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200 Nodarbinātības aģents Nodarbinātības valsts aģentūra / Rīgas reģionālā filiāle / Klientu apkalpošanas centrs 01.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16883 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16883-nodarbinatibas-agents/ 16883 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200 Nodarbinātības aģents Nodarbinātības valsts aģentūra / Rīgas reģionālā filiāle / Klientu apkalpošanas centrs 01.01.2018 Rīga uz nenoteiktu laiku 16882 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16882-nodarbinatibas-agents/ 16882 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200 Koordinējošais eksperts (2 vakances) Nodarbinātības valsts aģentūra / Rīgas reģionālā filiāle / Darba tirgus daļa / ESF projekts "Jauniešu garantijas" 01.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16881 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16881-koordinejosais-eksperts-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16881 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200 Direktors Valsts tiesu ekspertīžu birojs / Administratīvais un finanšu departaments 21.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16880 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16880-direktors/ 16880 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200 Grāmatvedis Valsts izglītības satura centrs / Administratīvā nodaļa 29.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16879 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16879-gramatvedis/ 16879 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais inspektors (3 vakances) Valsts vides dienests / Lielrīgas reģionālā vides pārvalde / Piesārņojuma kontroles daļa 01.01.2018 Rīga uz nenoteiktu laiku 16878 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16878-vecakais-inspektors-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal3-vakancesfont/ 16878 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents Ekonomikas ministrija / Mājokļu politikas departaments 22.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16877 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16877-vecakais-referents/ 16877 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200 Auditors Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / Audita departaments / Iekšējā audita nodaļa 01.01.2018 Rīga uz nenoteiktu laiku 16876 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16876-auditors/ 16876 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents Valsts meža dienests / Austrumlatgales virsmežniecība / Balvu mežniecība 21.12.2017 Balvi uz nenoteiktu laiku 16875 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16875-vecakais-referents/ 16875 Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0200 Inspektors pārtikas uzraudzības jomā Pārtikas un veterinārais dienests / Ziemeļkurzemes pārvalde 21.12.2017 Talsi uz noteiktu laiku 16874 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16874-inspektors-partikas-uzraudzibas-joma/ 16874 Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Maksātnespējas administrācija / Juridiskais departaments 21.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16873 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16873-juriskonsults/ 16873 Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Maksātnespējas administrācija / Juridiskais departaments 21.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16872 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16872-juriskonsults/ 16872 Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults (2 vakances) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija / Juridiskā nodaļa 21.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16871 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16871-juriskonsults-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16871 Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0200 ZInātniskais asistents Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" / Meža entomoloģijas virziens 10.01.2018 Salaspils uz noteiktu laiku 16870 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16870-zinatniskais-asistents/ 16870 Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0200 ZInātniskais asistents Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" / Meža fitopatoloģijas virziens 10.01.2018 Salaspils uz noteiktu laiku 16869 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16869-zinatniskais-asistents/ 16869 Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0200 Zinātniskais asistents (2 vakances) Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" / Mežkopības un meža ekoloģijas virziens 10.01.2018 Salaspils uz noteiktu laiku 16868 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16868-zinatniskais-asistents-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16868 Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0200 ZInātniskais asistents Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" / Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas virziens 10.01.2018 Salaspils uz noteiktu laiku 16867 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16867-zinatniskais-asistents/ 16867 Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0200 Zinātniskais asistents (20 vakances) Organiskās sintēzes institūts 09.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16866 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16866-zinatniskais-asistents-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal20-vakancesfont/ 16866 Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0200 Pētnieks (15 vakances) Organiskās sintēzes institūts 09.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16865 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16865-petnieks-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal15-vakancesfont/ 16865 Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vadošais pētnieks (18 vakances) Organiskās sintēzes institūts 09.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16864 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16864-vadosais-petnieks-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal18-vakancesfont/ 16864 Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults iepirkumu speciālists Valsts izglītības satura centrs / Projektu pārraudzības nodaļa 05.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16863 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16863-juriskonsults-iepirkumu-specialists/ 16863 Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais inspektors Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija / Bāriņtiesu un audžuģimeņu departaments 20.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16862 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16862-galvenais-inspektors/ 16862 Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais inspektors Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija / Bāriņtiesu un audžuģimeņu departaments 20.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16861 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16861-vecakais-inspektors/ 16861 Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais inspektors Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija / Bērnu tiesību aizsardzības departaments 20.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16860 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16860-vecakais-inspektors/ 16860 Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0200 Projekta vadītājs Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 30.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16859 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16859-projekta-vaditajs/ 16859 Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vadītājs Ventspils dome / Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde" 29.12.2017 Ventspils uz nenoteiktu laiku 16858 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16858-vaditajs/ 16858 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200 Mežzinis (2 vakances) Valsts meža dienests / Dienvidlatgales virsmežniecība / Daugavpils nodaļa 17.12.2017 Daugavpils uz nenoteiktu laiku 16857 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16857-mezzinis-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16857 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200 Bāzes ekspluatācijas inženieris Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 21.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16856 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16856-bazes-ekspluatacijas-inzenieris/ 16856 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200 Ekspluatācijas inženieris Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 21.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16855 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16855-ekspluatacijas-inzenieris/ 16855 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200 Pārvaldes vadītājs Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 21.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16854 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16854-parvaldes-vaditajs/ 16854 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts Labklājības ministrija / Metodiskās vadības un kontroles departaments / Projekts "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" 17.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16853 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16853-vecakais-eksperts/ 16853 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts Finanšu ministrija / Eiropas Savienības fondu uzraudzības departaments / Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļa 27.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16852 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16852-vecakais-eksperts/ 16852 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts Finanšu ministrija / Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departaments / Eiropas Savienības fondu ieviešanas vadības nodaļ 17.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16851 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16851-vecakais-eksperts/ 16851 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200 ZInātniskais asistents Rīgas Tehniskā universitāte / Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte / Telekomunikāciju institūts 06.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16850 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16850-zinatniskais-asistents/ 16850 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200 Pētnieks (2 vakances) Rīgas Tehniskā universitāte / Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte / Telekomunikāciju institūts 06.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16849 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16849-petnieks-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16849 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vadošais pētnieks Rīgas Tehniskā universitāte / Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte / Telekomunikāciju institūts 06.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16848 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16848-vadosais-petnieks/ 16848 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200 ZInātniskais asistents Rīgas Tehniskā universitāte / Arhitektūras fakultāte / Pilsētplānošanas centrs 06.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16847 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16847-zinatniskais-asistents/ 16847 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200 Pētnieks (2 vakances) Rīgas Tehniskā universitāte / Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte / Informācijas tehnoloģijas institūts / Modelēšanas un imitācijas katedra / Informācijas tehnoloģijas nozare / Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozare 06.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16846 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16846-petnieks-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16846 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vadošais pētnieks (2 vakances) Rīgas Tehniskā universitāte / Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte / Informācijas tehnoloģijas institūts / Modelēšanas un imitācijas katedra / Informācijas tehnoloģijas nozare / Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozare 06.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16845 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16845-vadosais-petnieks-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16845 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200 ZInātniskais asistents (2 vakances) Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" / Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte / Lietišķo datorsistēmu institūts / Informācijas tehnoloģijas nozare / Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozare 06.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16844 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16844-zinatniskais-asistents-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16844 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200 Iepirkumu speciālists Nodarbinātības valsts aģentūra / Pakalpojumu departaments / Nodarbinātības pasākumu nodaļa 27.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16843 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16843-iepirkumu-specialists/ 16843 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200 Nodarbinātības aģents Nodarbinātības valsts aģentūra / Preiļu filiāle 17.12.2017 Preiļi uz nenoteiktu laiku 16842 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16842-nodarbinatibas-agents/ 16842 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vadītājs Nodarbinātības valsts aģentūra / Jelgavas filiāle 27.12.2017 Jelgava uz nenoteiktu laiku 16841 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16841-vaditajs/ 16841 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200 Inspektors Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra / Jēkabpils reģionālā nodaļa / Pensiju daļa 16.12.2017 Jēkabpils uz nenoteiktu laiku 16840 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16840-inspektors/ 16840 Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0200 Asociētais profesors Vidzemes Augstskola / Sabiedrības zinātņu fakultāte / Zinātnes nozare - Ģeogrāfija / Apakšnozare - Cilvēka ģeogrāfija 05.01.2018 Valmiera uz noteiktu laiku 16839 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16839-asocietais-profesors/ 16839 Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0200 Asociētais profesors Vidzemes Augstskola / Sabiedrības zinātņu fakultāte / Zinātnes nozare - Vēsture / Apakšnozare - Latvijas vēsture 05.01.2018 Valmiera uz noteiktu laiku 16838 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16838-asocietais-profesors/ 16838 Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0200 Asociētais profesors Vidzemes Augstskola / Sabiedrības zinātņu fakultāte / Zinātnes nozare - Komunikācija / Apakšnozare - Komunikācijas teorija 05.01.2018 Valmiera uz noteiktu laiku 16837 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16837-asocietais-profesors/ 16837 Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0200 Pētnieks Latvijas Universitāte / Humanitāro zinātņu fakultāte / Literatūrzinātne / Salīdzināmā literatūrzinātne 07.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16836 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16836-petnieks/ 16836 Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0200 Asociētais profesors Latvijas Universitāte / Pedagoģija / Pedagoģijas vēsture 07.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16835 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16835-asocietais-profesors/ 16835 Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0200 Profesors Latvijas Universitāte / Pedagoģija / Speciālā pedagoģija 07.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16834 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16834-profesors/ 16834 Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0200 Profesors Latvijas Universitāte / Vides zinātne / Vides pārvaldība 07.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16833 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16833-profesors/ 16833 Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0200 Referents Centrālā statistikas pārvalde / Statistikas datu apstrādes departaments / Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa 16.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16832 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16832-referents/ 16832 Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0200 Lektors Latvijas Kultūras akadēmija / Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedra / Mākslas zinātnes nozare / Kultūras teorijas apakšnozare / Darbības joma - Zviedru valoda un kultūra 04.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16831 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16831-lektors/ 16831 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Rektors Daugavpils Universitāte 04.01.2018 Daugavpils uz noteiktu laiku 16830 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16830-rektors/ 16830 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Pētnieks Daugavpils Universitāte / Aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" 04.01.2018 Daugavpils uz noteiktu laiku 16829 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16829-petnieks/ 16829 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents Veselības ministrija / Veselības aprūpes departaments / Ārstniecības kvalitātes nodaļa 20.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16828 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16828-vecakais-referents/ 16828 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Jurists Jelgavas pilsētas pašvaldība / Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija / Administratīvā pārvalde / Juridiskais sektors 20.12.2017 Jelgava uz noteiktu laiku 16827 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16827-jurists/ 16827 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais nodokļu inspektors Valsts ieņēmumu dienests / Nodokļu parādu piedziņas pārvalde / Pirmā piedziņas daļa / Speciālās piedziņas nodaļa 15.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16826 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16826-galvenais-nodoklu-inspektors/ 16826 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais nodokļu inspektors Valsts ieņēmumu dienests / Nodokļu parādu piedziņas pārvalde / Pirmā piedziņas daļa / Speciālās piedziņas nodaļa 15.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16825 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16825-galvenais-nodoklu-inspektors/ 16825 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais inspektors Valsts ieņēmumu dienests / Nodokļu parādu piedziņas pārvalde / Piedziņas procesa vadības un atbalsta daļa 15.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16824 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16824-galvenais-inspektors/ 16824 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais inspektors Valsts ieņēmumu dienests / Nodokļu parādu piedziņas pārvalde / Nolēmumu izpildes uzraudzības un organizēšanas daļa / Citu maksājumu piedziņas nodaļa 15.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16823 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16823-galvenais-inspektors/ 16823 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais nodokļu inspektors (2 vakances) Valsts ieņēmumu dienests / Nodokļu parādu piedziņas pārvalde / Pirmā piedziņas daļa / Ceturtā nodaļa 15.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16822 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16822-galvenais-nodoklu-inspektors-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16822 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais nodokļu inspektors Valsts ieņēmumu dienests / Nodokļu parādu piedziņas pārvalde / Pirmā piedziņas daļa / Ceturtā nodaļa 15.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16821 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16821-galvenais-nodoklu-inspektors/ 16821 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais nodokļu inspektors (2 vakances) Valsts ieņēmumu dienests / Nodokļu parādu piedziņas pārvalde / Pirmā piedziņas daļa / Trešā nodaļa 15.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16820 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16820-galvenais-nodoklu-inspektors-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16820 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais nodokļu inspektors (2 vakances) Valsts ieņēmumu dienests / Nodokļu parādu piedziņas pārvalde / Pirmā piedziņas daļa / Trešā nodaļa 15.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16819 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16819-galvenais-nodoklu-inspektors-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16819 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais nodokļu inspektors Valsts ieņēmumu dienests / Nodokļu parādu piedziņas pārvalde / Trešā piedziņas daļa / Otrā nodaļa 15.12.2017 Daugavpils uz noteiktu laiku 16818 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16818-galvenais-nodoklu-inspektors/ 16818 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais nodokļu inspektors Valsts ieņēmumu dienests / Nodokļu parādu piedziņas pārvalde / Pirmā piedziņas daļa / Otrā nodaļa 15.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16817 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16817-galvenais-nodoklu-inspektors/ 16817 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais nodokļu inspektors Valsts ieņēmumu dienests / Nodokļu parādu piedziņas pārvalde / Pirmā piedziņas daļa / Otrā nodaļa 15.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16816 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16816-galvenais-nodoklu-inspektors/ 16816 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais nodokļu inspektors Valsts ieņēmumu dienests / Nodokļu parādu piedziņas pārvalde / Pirmā piedziņas daļa / Pirmā nodaļa 15.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16815 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16815-galvenais-nodoklu-inspektors/ 16815 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais jurists (2 vakances) Valsts ieņēmumu dienests / Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvalde / Metodikas atbalsta un riska analīzes daļa 15.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16814 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16814-galvenais-jurists-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16814 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais personāla speciālists Valsts ieņēmumu dienests / Personālvadības pārvalde / Personāla administrēšanas daļa 15.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16813 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16813-galvenais-personala-specialists/ 16813 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Projekta koordinators Būvniecības valsts kontroles birojs / Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departaments / Būvniecības informācijas sistēmu nodaļa 15.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16812 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16812-projekta-koordinators/ 16812 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Direktora vietnieks Būvniecības valsts kontroles birojs / Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departaments 15.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16811 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16811-direktora-vietnieks/ 16811 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents Satiksmes ministrija / Tranzīta politikas departaments 19.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16810 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16810-vecakais-referents/ 16810 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais ekonomists Finanšu ministrija / Tautsaimniecības analīzes departaments / Makroekonomikas nodaļa 24.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16808 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16808-galvenais-ekonomists/ 16808 Tue, 05 Dec 2017 00:00:00 +0200 Pārvaldes referents Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs / Nekustamo īpašumu uzskaites nodaļa 18.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16807 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16807-parvaldes-referents/ 16807 Tue, 05 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais inspektors metroloģiskās uzraudzības jomā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs / Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļa 24.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16805 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16805-vecakais-inspektors-metrologiskas-uzraudzibas-joma/ 16805 Tue, 05 Dec 2017 00:00:00 +0200 Lektors Latvijas Kultūras akadēmija / Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra / Mākslas nozare / Kultūras teorijas apakšnozare / Darbības joma - Kultūras menedžments un radošās industrijas 02.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16804 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16804-lektors/ 16804 Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0200 Lektors Latvijas Kultūras akadēmija / Audiovizuālās mākslas katedra / Mākslas nozare / Teātra un kino vēsture un teorijas apakšnozare / Darbības joma - Filmu režijas teorija un prakse 02.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16803 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16803-lektors/ 16803 Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0200 Lektors Latvijas Kultūras akadēmija / Audiovizuālās mākslas katedra / Mākslas nozare / Teātra un kino vēsture un teorijas apakšnozare / Darbības joma - Audiovizuālās un skatuves mākslas darbu producēšanas teorija un prakse 02.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16802 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16802-lektors/ 16802 Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0200 Docents Latvijas Kultūras akadēmija / Audiovizuālās mākslas katedra / Mākslas nozare / Teātra un kino vēsture un teorijas apakšnozare / Darbības joma - Aktiera meistarības teorija un prakse 02.01.2018 Rīga uz noteiktu laiku 16801 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16801-docents/ 16801 Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0200 Zinātņu prorektors Rīgas Stradiņa universitāte 22.12.2107 Rīga uz noteiktu laiku 16800 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16800-zinatnu-prorektors/ 16800 Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0200 Sistēmu analītiķis (3 vakances) Valsts reģionālās attīstības aģentūra / Informācijas sistēmu attīstības departaments / Integrācijas nodaļa 18.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16799 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16799-sistemu-analitikis-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal3-vakancesfont/ 16799 Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais inspektors Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra / Starptautisko pakalpojumu nodaļa / Pabalstu koordinācijas daļa 17.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16797 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16797-vecakais-inspektors/ 16797 Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents Studiju un zinātnes administrācija / Studiju kreditēšanas daļa 18.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16796 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16796-vecakais-referents/ 16796 Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0200 Referents Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs / Administratīvais departaments / Dokumentu pārvaldības nodaļa 17.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16794 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16794-referents/ 16794 Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200 Valdes loceklis (finanšu jautājumos) VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" 20.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16793 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16793-valdes-loceklis-finansu-jautajumos/ 16793 Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais nodokļu inspektors Valsts ieņēmumu dienests / Nodokļu kontroles pārvalde / Normatīvo aktu ievērošanas kontroles daļa / Otrā nodaļa 20.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16786 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16786-galvenais-nodoklu-inspektors/ 16786 Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais nodokļu inspektors Valsts ieņēmumu dienests / Nodokļu kontroles pārvalde / Ražošanas kontroles daļa / Otrā nodaļa 20.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16785 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16785-galvenais-nodoklu-inspektors/ 16785 Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais nodokļu inspektors Valsts ieņēmumu dienests / Nodokļu kontroles pārvalde / Tirdzniecības un akcīzes kontroles daļa / Otrā nodaļa 20.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16784 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16784-galvenais-nodoklu-inspektors/ 16784 Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais nodokļu inspektors Valsts ieņēmumu dienests / Nodokļu kontroles pārvalde / Uzņēmējdarbības kontroles daļa / Otrā nodaļa 20.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16783 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16783-galvenais-nodoklu-inspektors/ 16783 Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / Vides aizsardzības departaments / Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļa 20.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16778 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16778-vecakais-referents/ 16778 Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents (starpnozaru sadarbības jautājumos) Veselības ministrija / Sabiedrības veselības departaments / Starpnozaru sadarbības nodaļa 15.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16774 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16774-vecakais-referents-starpnozaru-sadarbibas-jautajumos/ 16774 Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents (atkarību profilakses jautājumos) Veselības ministrija / Sabiedrības veselības departaments / Starpnozaru sadarbības nodaļa 15.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16773 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16773-vecakais-referents-atkaribu-profilakses-jautajumos/ 16773 Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200 Būvinženieris Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs / Būvniecības departaments / Būvprojektu izstrādes nodaļa 17.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16770 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16770-buvinzenieris/ 16770 Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts (juridiskajos jautājumos) Nodarbinātības valsts aģentūra / ES fondu projektu departaments / ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" 18.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16764 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16764-vecakais-eksperts-juridiskajos-jautajumos/ 16764 Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts Finanšu ministrija / Finanšu tirgus politikas departaments / Starptautisko finanšu institūciju nodaļa 18.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16761 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16761-vecakais-eksperts/ 16761 Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts Valsts vides dienests / Jelgavas reģionālā vides pārvalde / Atļauju daļa 18.12.2017 Jelgava uz noteiktu laiku 16760 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16760-vecakais-eksperts/ 16760 Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0200 Asociētais profesors Ekonomikas un kultūras augstskola / Vadībzinātnes nozare / Uzņēmējdarbības vadības apakšnozare 27.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16750 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16750-asocietais-profesors/ 16750 Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0200 Zinātniskais asistents Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija / Zinātniskās pētniecības centrs / Mākslas zinātnes nozare / Muzikoloģijas apakšnozare 19.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16747 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16747-zinatniskais-asistents/ 16747 Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0200 Pētnieks (2 vakances) Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija / Zinātniskās pētniecības centrs / Mākslas zinātnes nozare / Muzikoloģijas apakšnozare 19.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16746 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16746-petnieks-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16746 Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Valsts valodas centrs / Valodas kontroles departaments / Valodas kontroles reģionālās nodaļa 17.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16745 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16745-juriskonsults/ 16745 Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0200 Inspektors veselības aprūpes jomā (2 vakances) Veselības inspekcija / Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departaments / Latgales kontroles nodaļa 16.12.2017 Latgales reģions uz nenoteiktu laiku 16741 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16741-inspektors-veselibas-aprupes-joma-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16741 Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0200 Pētnieks Rīgas Tehniskā universitāte / Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte / Dizaina tehnoloģiju institūts / Materiālzinātnes nozare / Tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozare 23.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16735 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16735-petnieks/ 16735 Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0200 ZInātniskais asistents (2 vakances) Latvijas Universitāte / Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte / Vides zinātne / Vides inženierzinātne 23.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16727 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16727-zinatniskais-asistents-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16727 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 ZInātniskais asistents Latvijas Universitāte / Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte / Ģeogrāfija / Cilvēka ģeogrāfija 23.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16726 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16726-zinatniskais-asistents/ 16726 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 Pētnieks Latvijas Universitāte / Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte / Vides zinātne / Vides pārvaldība 23.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16725 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16725-petnieks/ 16725 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 Pētnieks Latvijas Universitāte / Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte / Vides zinātne / Dabas aizsardzība 23.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16724 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16724-petnieks/ 16724 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 Vadošais pētnieks (2 vakances) Latvijas Universitāte / Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte / Vides zinātne / Dabas aizsardzība 23.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16723 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16723-vadosais-petnieks-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16723 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 Vadošais pētnieks (2 vakances) Latvijas Universitāte / Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte / Ģeoloģija / Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija 23.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16722 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16722-vadosais-petnieks-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16722 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 Docents Latvijas Universitāte / Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte / Pedagoģija / Nozaru pedagoģija 23.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16721 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16721-docents/ 16721 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 Lektors Latvijas Universitāte / Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte / Pedagoģija / Speciālā pedagoģija 23.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16720 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16720-lektors/ 16720 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 Docents Latvijas Universitāte / Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte / Vadībzinātne / Izglītības vadība 23.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16719 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16719-docents/ 16719 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 Docents Latvijas Universitāte / Medicīnas fakultāte / Medicīna / Mikrobioloģija un virusoloģija 23.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16718 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16718-docents/ 16718 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 Docents Latvijas Universitāte / Medicīnas fakultāte / Medicīna / Rentgenoloģija un radioloģija 23.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16717 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16717-docents/ 16717 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 ZInātniskais asistents Latvijas Universitāte / Bioloģijas fakultāte / Bioloģija / Augu fizioloģija 23.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16716 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16716-zinatniskais-asistents/ 16716 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 ZInātniskais asistents Latvijas Universitāte / Vēstures un filozofijas fakultāte / Filozofija / Apziņas filozofija 23.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16715 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16715-zinatniskais-asistents/ 16715 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 Vadošais pētnieks Latvijas Universitāte / Vēstures un filozofijas fakultāte / Vēsture / Latvijas vēsture 23.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16714 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16714-vadosais-petnieks/ 16714 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 ZInātniskais asistents Latvijas Universitāte / Atomfizikas un spektroskopijas institūts / Fizika / Medicīniskā fizika 23.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16713 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16713-zinatniskais-asistents/ 16713 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 Pētnieks Latvijas Universitāte / Atomfizikas un spektroskopijas institūts / Fizika / Medicīniskā fizika 23.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16712 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16712-petnieks/ 16712 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 Vadošais pētnieks Latvijas Universitāte / Atomfizikas un spektroskopijas institūts / Fizika / Medicīniskā fizika 23.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16711 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16711-vadosais-petnieks/ 16711 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 Direktors Latvijas Universitāte / Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte / Starptautisko ekonomisko attiecību un komercijas zinātniskais institūts 23.12.2017 Rīga uz nenoteiktu laiku 16710 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16710-direktors/ 16710 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 Pētnieks Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" / Bioloģijas nozare / Mikrobioloģijas apakšnozare 22.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16707 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16707-petnieks/ 16707 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0200 Pētnieks (2 vakances) Rīgas Tehniskā universitāte / Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte / Radioelektronikas institūts 20.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16681 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16681-petnieks-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal2-vakancesfont/ 16681 Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200 Vadošais pētnieks Rīgas Tehniskā universitāte / Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte / Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija / Materiālzinātnes nozare / Inteliģentie materiāli un struktūras apakšnozare 20.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16680 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16680-vadosais-petnieks/ 16680 Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200 Vadošais pētnieks Rīgas Tehniskā universitāte / Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte / Neorganiskās ķīmijas institūts / Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija / Materiālzinātnes nozare / Polimēru un kompozītmateriālu apakšnozare 20.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16679 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16679-vadosais-petnieks/ 16679 Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200 Pētnieks Rīgas Tehniskā universitāte / Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte / Lietišķās ķīmijas institūts / Ķīmijas nozare / Organiskās ķīmijas apakšnozare 20.12.2017 Rīga uz noteiktu laiku 16678 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16678-petnieks/ 16678 Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200 Zinātniskais asistents (3 vakances) Latvijas Lauksaimniecības universitāte / Zinātņu nozare "Veterinārmedicīna" / Dzemdniecības un ginekoloģijas apakšnozare 15.12.2017 Jelgava uz noteiktu laiku 16665 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16665-zinatniskais-asistents-font-stylefont-size16pxfont-weightnormal3-vakancesfont/ 16665 Thu, 16 Nov 2017 00:00:00 +0200 Vadošais pētnieks Latvijas Lauksaimniecības universitāte / Zinātņu nozare "Veterinārmedicīna" / Dzemdniecības un ginekoloģijas apakšnozare 15.12.2017 Jelgava uz noteiktu laiku 16664 http://www.lvportals.lv/visi/amatu-konkurss/16664-vadosais-petnieks/ 16664 Thu, 16 Nov 2017 00:00:00 +0200