Vadītājs
Iestāde/struktūrvienība: Valsts izglītības attīstības aģentūra / Vadības un ārējās sadarbības departaments / Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina atklātu konkursu uz Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja (ierēdņa) amatu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbinieku darbu
 • sniegt juridisko atbalstu VIAA vadībai un departamentiem
 • izstrādāt VIAA pārvaldes lēmumu, privāttiesisko un publisko tiesību līgumu, tiesību aktu, informatīvo ziņojumu un VIAA darbības plānošanas dokumentu projektus
 • nodrošināt VIAA publisko iepirkumu organizēšanu
 • nodrošināt saimniecisko jautājumu risināšanu, uzturēt un pilnveidot darba aizsardzības sistēmu
 • pārstāvēt VIAA tiesu un citās institūcijās

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē
 • darba pieredze valsts pārvaldes iestādē attiecīgajā jomā vismaz trīs gadi
 • darba pieredze vadošā amatā vismaz trīs gadi
 • darba pieredze normatīvo aktu izstrādē un virzībā, tiesību aktu projektu analīzē un pārvaldes lēmumu projektu izstrādē
 • darba pieredze publisko iepirkumu jomā, līgumu sastādīšanā
 • vēlama darba pieredze iestādes darbības plānošanas dokumentu izstrādē
 • vēlama pieredze pārstāvībai tiesā
 • zināšanas administratīvajās tiesībās
 • zināšanas par Publisko iepirkumu likuma piemērošanu un normatīvo aktu projektu izstrādi un virzību pieņemšanai Ministru kabinetā vai Saeimā
 • vēlamas zināšanas Eiropas Savienības vai citu starptautisku finanšu organizāciju finansēto projektu administrēšanā
 • angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā
 • zināšanas par valsts pārvaldes iestādes darbības pamatprincipiem
 • teicamas komunikācijas, prezentēšanas, un mediācijas prasmes, prasme veidot pozitīvu saskarsmi, precizitāte un atbildības sajūta
 • prasme izvērtēt nodaļas veicamo pienākumu prioritātes un atbilstoši izstrādātajam darbības plānam deleģēt uzdevumus padotajiem darbiniekiem, koordinēt veikto uzdevumu izpildi
 • pārzināt un prast lietot praktiskajā darbībā saistošos normatīvos aktus
 • spēja plānot un organizēt savu darba laiku veicamo uzdevumu izpildei, iekļauties noteiktos termiņos, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā, panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem

Mēs piedāvājam:

 • interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā
 • profesionālās izaugsmes iespējas
 • stabilitāti un labus darba apstākļus

Amats ir klasificēts 21. saimes V A līmenī (12. mēnešalgu grupa). Mēnešalgas apmērs atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei: 1. kategorija: 1253,00 EUR, 2. kategorija: 1442,00 EUR, 3. kategorija: 1647,00 EUR (bruto).

Iesniedzamos dokumentus - motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas - nosūtīt pa pastu Valsts izglītības attīstības aģentūrai (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050) vai uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lv (ar norādi "Konkursam") 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai iesniegt personīgi 5. stāvā. Papildu informācija pa tālruni 67785407.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Pretendentu konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšana. Otrā kārta - amata vietai nepieciešamo zināšanu rakstveida pārbaude - tests. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta zināšanas un piemērotība noteiktajām prasībām. Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas prioritārajām prasībām konkursa pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, kontaktinformācija: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050.

 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
Atpakaļ    x
 
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
VISAS VAKANCES VALSTS PĀRVALDĒ > 233