Juriskonsults
Iestāde/struktūrvienība: Kultūras ministrija / Mediju politikas nodaļa
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr. 90000042963) izsludina atklātu konkursu uz Mediju politikas nodaļas juriskonsulta ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

 • sagatavot tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu un citu dokumentu projektus mediju politikas jomā
 • analizēt tiesību aktu un citu dokumentu piemērošanas praksi
 • veikt Mediju politikas nodaļas izstrādāto tiesību aktu projektu juridisku izvērtēšanu
 • konsultēt citas iestādes par mediju politikas izstrādes jautājumiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze tiesību aktu un/vai citu juridisko dokumentu sagatavošanā
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze jurista amatā
 • vēlama darba pieredze tiesību aktu, citu juridisko dokumentu un/vai politikas plānošanas dokumentu sagatavošanā mediju jomā
 • vēlama darba pieredze publiskajā pārvaldē
 • teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas (šā Konkursa izpratnē vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs angļu valodai atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase)
 • prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme analizēt, klasificēt un apkopot to
 • labas zināšanas par mediju politiku un mediju nozari
 • labas zināšanas un izpratne par tiesību aktu izstrādi
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes
 • spēja argumentēti pamatot savu viedokli

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē
 • profesionālās izaugsmes iespējas
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā
 • darbavietu Rīgas centrā

Amatam noteikta 36. saime "Politikas plānošana", III līmenis, 12. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga līdz 1483 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2017. gada 30. oktobrim jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11A, Rīgā, LV-1364, 21. kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2017. gada 30. oktobris), vai jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi "Pieteikums konkursam uz Mediju politikas nodaļas juriskonsulta ierēdņa amatu":

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae), (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai (pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • Valsts izglītības satura centra izsniegta valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (pieejami Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv);
 • kā arī citi dokumenti, kurus Pretendenti uzskata par nepieciešamu pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330218.

 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
Atpakaļ    x
 
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
VISAS VAKANCES VALSTS PĀRVALDĒ > 233