Juriskonsults
Iestāde/struktūrvienība: Valsts probācijas dienests / Juridiskā nodaļa
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Valsts probācijas dienests, reģistrācijas Nr. 90001625082, ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildē, kā arī probācijas klientu uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā.

Valsts probācijas dienests izsludina konkursu uz šādu vakanto ierēdņa(-nes) amatu - Juridiskās nodaļas JURISKONSULTS/-E (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs
 • zināšanas un darba pieredze juriskonsulta, jurista vai līdzīgā amatā
 • zināšanas, pieredze un izpratne par normatīvo aktu izstrādi un saskaņošanas procesu, t.sk. par ārējo un iekšējo normatīvo tiesību aktu izstrādāšanas vispārīgajām un speciālajām prasībām un juridiskās tehnikas principiem
 • zināšanas un pieredze publisko un privāto tiesību līgumu izstrādē
 • zināšanas administratīvo aktu izstrādes jomā
 • zināšanas tiesvedības jautājumos (t.sk. prasības pieteikumu un paskaidrojumu sagatavošana un pārstāvības īstenošana tiesu instancēs)
 • augsta precizitāte un spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli
 • spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus
 • ļoti labas komunikācijas prasmes, analītiska domāšana
 • teicama latviešu valodas rakstu kultūra
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office)
 • vēlamas zināšanas publisko iepirkumu jomā
 • vēlamas labas angļu valodas zināšanas

Galvenie pienākumi:

 • izstrādāt dienesta nepieciešamos iekšējos normatīvos aktus, ārējo normatīvo aktu projektus un veikt to aktualizēšanu atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos
 • izstrādāt publisko un privāto tiesību līgumus
 • sagatavot dienesta administratīvo aktu projektus
 • sagatavot, koriģēt un saskaņot līgumus (vienošanās), rīkojumus un citus juridiska rakstura dokumentus, kas nepieciešami dienesta darbības nodrošināšanai
 • pārbaudīt dienesta ierēdņu un darbinieku sagatavoto juridiska rakstura dokumentu atbilstību normatīvo aktu un juridiskās tehnikas prasībām, un savas kompetences ietvaros sniegt par tiem atzinumus
 • dienesta vadītāja uzdevumā pārstāvēt dienesta intereses tiesās
 • sniegt juridiska rakstura konsultācijas dienesta darbiniekiem par dienesta kompetencē esošajiem jautājumiem
 • sagatavot atbilžu projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem
 • veikt un piedalīties dienesta pārbaužu un disciplinārlietu izmeklēšanā u.c.

Piedāvājam:

 • mēnešalgu no € 835 līdz € 910 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas
 • iespēju iegūt daudzpusīgu darba pieredzi valsts pārvaldē juriskonsulta darbā
 • dinamisku darbu un draudzīgu kolektīvu

Motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) ar norādi "Juriskonsults - KONKURSS" un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz Valsts probācijas dienesta Administratīvās vadības departamenta Personālvadības nodaļā 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". E-pasts: darbs@vpd.gov.lv, adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011. Informācija pa tālr. 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājaslapā www.probacija.lv.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienestā Dzirnavu ielā 91, Rīgā.

 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
Atpakaļ    x
 
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
VISAS VAKANCES VALSTS PĀRVALDĒ > 265